Google で調べる

検索ワード: sferoidalnego (ポーランド語 - オランダ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ポーランド語

オランダ語

情報

ポーランド語

Zamknięcia włazów wykonuje się z żeliwa szarego lub sferoidalnego.

オランダ語

Gietstukken worden vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 3
品質:

ポーランド語

CPA 24.51.12: Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego

オランダ語

CPA 24.51.12: Gieten van nodulair gietijzer

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego na części do pojazdów lądowych

オランダ語

Delen van nodulair gietijzer voor voertuigen voor vervoer over land

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Proces produkcji zamknięć włazów z szarego i sferoidalnego żeliwa jest podobny.

オランダ語

Het productieproces van beide soorten gietstukken — van grijs of van nodulair gietijzer — is vergelijkbaar.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

ポーランド語

Proces produkcji zamknięć włazów z szarego i sferoidalnego żeliwa jest podobny.

オランダ語

Het productieproces van beide soorten gietstukken – van grijs of van nodulair gietzijzer – is vergelijkbaar.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego na pozostałe części do silników tłokowych i urządzeń mechanicznych

オランダ語

Delen van nodulair gietijzer voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Żeliwo sferoidalne jest z grafitu sferoidalnego tworzącego produkt bardziej elastyczny, bardziej ergonomiczny, lecz wymagający zatrzasku do zamocowania.

オランダ語

Het bolvormige grafiet in nodulair gietijzer zorgt voor een product met een grotere elasticiteit en betere mechanische eigenschappen dat evenwel met een vergrendelingsmechanisme op zijn plaats moet worden gehouden.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

ポーランド語

Produkt może być wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego a pokrywa i/lub rama włazu może być wypełniona betonem lub innymi materiałami.

オランダ語

Het product kan vervaardigd zijn van grijs of van nodulair gietijzer en het deksel en/of het frame over het mangat kan opgevuld zijn met cement of andere materialen.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

ポーランド語

Główna różnica w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego polega na dodaniu magnezu do węgla w żelazie, aby zmieniło formę płatkową w strukturę sferoidalną, czego nie robi się w przypadku żeliwa szarego.

オランダ語

Het belangrijkste verschil is dat in het productieproces waarbij een gietstuk van nodulair gietijzer wordt vervaardigd magnesium wordt toegevoegd aan de koolstof in het ijzer om de lamellaire structuur om te zetten in een bolvormige structuur; dit gebeurt niet wanneer een gietstuk van grijs gietijzer wordt vervaardigd.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

ポーランド語

Zamknięcia włazów produkowane przez przemysł wspólnotowy i sprzedawane na rynku wspólnotowym wykonane są z żeliwa szarego i sferoidalnego i stwierdzono, że posiadają te same podstawowe cechy fizyczne i techniczne oraz zastosowania jak produkt objęty postępowaniem.

オランダ語

Gietstukken die door de bedrijfstak van de Gemeenschap worden vervaardigd en op de markt van de Gemeenschap worden verkocht, zijn vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer, hebben dezelfde fysieke en technische basiskenmerken en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt als het betrokken product.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

ポーランド語

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego do wałów napędowych, wałów krzywkowych, wałów wykorbionych, korb, osłon łożysk i łożysk ślizgowych (z wyłączeniem osłon łożysk zawierających łożyska toczne)

オランダ語

Delen van nodulair gietijzer: drijfwerkassen, krukken, kussenblokken en lagerschalen

最終更新: 2014-11-12
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

(21) Różnica między żeliwem szarym i sferoidalnym polega na tym, że żeliwo szare robi się z grafitu płatkowego; w ten sposób uzyskuje się bardziej sztywny materiał mocujący zamknięcie włazu samą swoją masą. Żeliwo sferoidalne jest z grafitu sferoidalnego tworzącego produkt bardziej elastyczny, bardziej ergonomiczny, lecz wymagający zatrzasku do zamocowania.

オランダ語

(21) In tegenstelling tot nodulair gietijzer wordt grijs gietijzer vervaardigd van lamellair grafiet, waardoor een materiaal met een grotere stijfheid ontstaat en het gietstuk uiteindelijk door de massa op zijn plaats wordt gehouden. Het bolvormige grafiet in nodulair gietijzer zorgt voor een product met een grotere elasticiteit en betere mechanische eigenschappen dat evenwel met een vergrendelingsmechanisme op zijn plaats moet worden gehouden.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

(20) W produkcji zamknięć włazów w ChRL stosuje się głównie żeliwiaki, podczas gdy w przemyśle wspólnotowym przeważa stosowanie pieców elektrycznych do wytopu. Ponadto, proces produkcji w ChRL różni się od wspólnotowego tym, że w ChRL producenci stosują odlewanie ręczne, podczas gdy producenci wspólnotowi stosują odlewanie maszynowe. Zamknięcia włazów wykonuje się z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Produkowane są z różnych ilości złomu stalowego, koksu, surówki, pyłu węglowego, wapienia, żelazokrzemu i magnezu w zależności od procesu wytwarzania i typu produktu końcowego, tzn. żeliwo sferoidalne lub szare. Podczas produkcji zamknięć włazów stosuje się dwie metody wytopu żelaza, tzn. z użyciem pieca elektrycznego lub żeliwiaka. Proces produkcji zamknięć włazów z szarego i sferoidalnego żeliwa jest podobny. Główna różnica w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego polega na dodaniu magnezu do węgla w żelazie, aby zmieniło formę płatkową w strukturę sferoidalną, czego nie robi się w przypadku żeliwa szarego. Po zakończeniu procesu wytopu, roztopione żelazo wlewa się ręcznie lub mechanicznie do formy. W ChRL produkuje się zarówno żeliwo szare jak i sferoidalne.

オランダ語

(20) Bij de productie van gietstukken wordt in de Volksrepubliek China voor het smeltproces hoofdzakelijk gebruik gemaakt van koepelovens, terwijl de bedrijfstak van de Gemeenschap voornamelijk gebruik maakt van vlamboogovens. Voorts bestaat het verschil tussen het Chinese productieproces en dat van de EU hierin dat de Chinese producenten hoofdzakelijk manueel gieten terwijl de producenten van de EU machinaal te werk gaan. Gietstukken worden vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer. Ze worden vervaardigd van staalschroot, cokes, ruwijzer, koolstof, kalk, ferro-silicium en magnesium in verschillende verhoudingen naargelang van het productieproces en het beoogde eindproduct, namelijk een gietstuk van grijs of van nodulair gietijzer. Om het ijzer voor de vervaardiging van de gietstukken te smelten wordt een vlamboogoven of een koepeloven gebruikt. Het productieproces van beide soorten gietstukken – van grijs of van nodulair gietijzer – is vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is dat in het productieproces waarbij een gietstuk van nodulair gietijzer wordt vervaardigd magnesium wordt toegevoegd aan de koolstof in het ijzer om de lamellaire structuur om te zetten in een bolvormige structuur; dit gebeurt niet wanneer een gietstuk van grijs gietijzer wordt vervaardigd. Wanneer het smelten voltooid is wordt het gesmolten gietijzer handmatig of mechanisch in een vorm gegoten. In de Volksrepubliek China worden zowel gietstukken van grijs als van nodulair gietijzer geproduceerd.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

(27) W odniesieniu do pierwszego argumentu należy zauważyć, że w chwili sprzedaży na rynku wspólnotowym zarówno produkt podobny jak i produkt objęty postępowaniem muszą spełniać normy EN124 oraz normy krajowe. Wymogi te determinują więc kryteria, jakie należy zastosować przy określaniu "produktu podobnego", którymi są cechy fizyczne, techniczne i chemiczne, końcowe zastosowania i funkcje produktu. Zamknięcia włazów produkowane przez przemysł wspólnotowy i sprzedawane na rynku wspólnotowym wykonane są z żeliwa szarego i sferoidalnego i stwierdzono, że posiadają te same podstawowe cechy fizyczne i techniczne oraz zastosowania jak produkt objęty postępowaniem. Podobnie, różnice pomiędzy normami krajowymi nie mają żadnego wpływu na definicję produktu podobnego, ponieważ nie da się wyraźnie zróżnicować produktów pod względem ich podstawowych cech fizycznych, technicznych i chemicznych, końcowego zastosowania i sposobu ich postrzegania przez użytkowników. Fizyczne i techniczne cechy produktu określane są przez funkcję, sposób instalacji oraz lokalizację i są to przede wszystkim odporność na obciążenie ruchem ulicznym, określana przez tzw. klasę obciążenia, stabilność pokrywy i kraty w obrębie ramy oraz bezpieczny i łatwy dostęp. Produkt może być wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego a pokrywa i/lub rama włazu może być wypełniona betonem lub innymi materiałami. Jeśli chodzi o zastosowania produktu, zamknięcia włazów i ramy stanowią przejście między sieciami przebiegającymi pod ziemią a powierzchnią drogi lub chodnika. Wszystkie cechy wymienione powyżej dotyczą również tzw. produktu gatic, którego nie można odróżnić od produktu objętego postępowaniem na podstawie żadnej z tych cech. Dlatego też odrzucono argument, że należy wyłączyć produkt gatic poza definicję produktu objętego postępowaniem.

オランダ語

(27) In verband met het eerste argument wordt opgemerkt dat bij verkoop op de markt van de Gemeenschap zowel het betrokken als het soortgelijk product aan EN124 en aan de nationale normen moeten voldoen. Deze zijn dus bepalend voor de criteria die worden toegepast om vast te stellen of er sprake is van een "soortgelijk product", namelijk de fysieke, technische en chemische kenmerken alsmede het eindgebruik of de functies van het product. Gietstukken die door de bedrijfstak van de Gemeenschap worden vervaardigd en op de markt van de Gemeenschap worden verkocht, zijn vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer, hebben dezelfde fysieke en technische basiskenmerken en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt als het betrokken product. Evenzo hebben de verschillen in nationale normen geen gevolgen voor de omschrijving van het soortgelijk product omdat aan de hand daarvan geen duidelijk onderscheid tussen de producten kan worden gemaakt wat hun fysieke, technische en chemische basiskenmerken, hun eindgebruik en hun perceptie door de consument betreft. De functie, de montage en de plaats van het product bepalen de fysieke en technische kenmerken ervan; dit betreft hoofdzakelijk de weerstand tegen belasting door het verkeer (uitgedrukt in de zogenaamde belastingklasse), de stabiliteit van deksel en rooster binnen het frame en de veilige en gemakkelijke toegang die door het product wordt verschaft. Het product kan vervaardigd zijn van grijs of van nodulair gietijzer en het deksel en/of het frame over het mangat kan opgevuld zijn met cement of andere materialen. Wat het gebruik van het product betreft, zorgen de deksels en frames van gietstukken ervoor dat het weg-en het trottoiroppervlak niet door ondergrondse netwerken worden onderbroken. Alle bovenstaande kenmerken zijn ook van toepassing op het GATIC-product, niet één kenmerk is verschillend. Het argument dat het GATIC-product van de omschrijving van het betrokken product moest worden uitgesloten, werd derhalve verworpen.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ポーランド語

(18) Zamknięcia włazów wykonuje się z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Produkowane są z różnych ilości złomu stalowego, koksu, surówki, pyłu węglowego, wapienia, żelazokrzemu i magnezu w zależności od procesu wytwarzania i typu produktu końcowego, tzn. żeliwo sferoidalne lub szare. Podczas produkcji zamknięć włazów stosuje się dwie metody wytopu żelaza, tzn. z użyciem pieca elektrycznego lub żeliwiaka. Proces produkcji zamknięć włazów z szarego i sferoidalnego żeliwa jest podobny. Główna różnica w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego polega na dodaniu magnezu do węgla w żelazie, aby zmieniło formę płatkową w strukturę sferoidalną, czego nie robi się w przypadku żeliwa szarego. Po zakończeniu procesu wytopu, roztopione żelazo wlewa się ręcznie lub mechanicznie do formy.

オランダ語

(18) Gietstukken worden vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer. Ze worden vervaardigd van staalschroot, cokes, ruwijzer, koolstof, kalk, ferro-silicium en magnesium in verschillende verhoudingen naargelang van het productieproces en het beoogde eindproduct, namelijk een gietstuk van nodulair of van grijs gietijzer. Om het ijzer voor de vervaardiging van de gietstukken te smelten wordt hetzij een vlamboogoven, hetzij een koepeloven gebruikt. Het productieproces van beide soorten gietstukken – van grijs of van nodulair gietzijzer – is vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is dat in het productieproces waarbij een gietstuk van nodulair gietijzer wordt vervaardigd magnesium wordt toegevoegd aan de koolstof in het ijzer om de lamellaire structuur om te zetten in een bolvormige structuur; dit gebeurt niet wanneer een gietstuk van grijs gietijzer wordt vervaardigd. Wanneer het smelten voltooid is wordt het gesmolten gietijzer handmatig of mechanisch in een vorm gegoten.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK