Google で調べる

検索ワード: dochodzeniowymi (ポーランド語 - スロバキア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ポーランド語

スロバキア語

情報

ポーランド語

Te organy nadzorcze powinny dysponować środkami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań, w tym uprawnieniami dochodzeniowymi i interwencyjnymi, szczególnie na wypadek skarg osób fizycznych, lub uprawnieniami do tego, by wnosić sprawę do sądu.

スロバキア語

Takéto dozorné orgány by mali mať prostriedky potrebné na plnenie svojich povinností vrátane právomoci vyšetrovania a intervencie najmä v prípadoch sťažností fyzických osôb alebo právomoc obrátiť sa na súd.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Choć zaś zdaniem skarżącej Komisja dysponowała wszelkimi uprawnieniami dochodzeniowymi w tym względzie, nie podjęła żadnej inicjatywy i nie nadała dalszego biegu ponawianym przez skarżącą wnioskom o otrzymanie od władz portugalskich sprawozdań z audytu zewnętrznego lub potwierdzenia, że takie sprawozdania nie istnieją.

スロバキア語

Hoci Komisia na tento účel disponovala všetkými vyšetrovacími právomocami, vôbec sa nechopila iniciatívy a nevyhovela žiadnej z opakovaných žiadostí žalobkyne smerujúcich k získaniu zmluvne dohodnutých externých audítorských správ od portugalských orgánov alebo k zisteniu, že takéto správy neexistujú.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Oficerowie łącznikowi - przy współpracy z funkcjonariuszami Europolu, funkcjonariuszami dochodzeniowymi i innymi specjalistami władającymi różnymi językami - zapewniają efektywne, sprawne działanie służb przez całą dobę. Liczba

スロバキア語

Toto platí v prípade, že ide o organizovanú kriminálnu štruktúru a sú ňou dotknuté dva alebo viaceré členské štáty.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

W celu wykrywania potencjalnych naruszeń przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę i rozporządzenie (UE) nr 575/2013 właściwe organy powinny dysponować niezbędnymi uprawnieniami dochodzeniowymi oraz powinny ustanowić skuteczne mechanizmy zachęcające do zgłaszania potencjalnych lub faktycznych naruszeń.

スロバキア語

Na účel zistenia možných porušení vnútroštátnych ustanovení transponujúcich túto smernicu a nariadenie (EÚ) č. 575/2013 by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by vytvoriť účinné mechanizmy na nabádanie k ohlasovaniu potenciálnych alebo skutočných porušení.

最終更新: 2014-11-09
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Ponieważ to zagadnienie wykracza poza kompetencje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, doradził on skarżącym, aby w sprawie działań władz krajowych zwrócili się do hiszpańskiego rzecznika praw obywatelskich i złożyli petycję w Parlamencie Europejskim, dysponującym uprawnieniami zarówno dochodzeniowymi, jak i ustawodawczymi, które można zastosować w tej sprawie na poziomie UE (patrz poniżej).

スロバキア語

Keďže táto otázka nespadá do pôsobnosti Európskeho ombudsmana, sťažovateľom poradil, aby sa obrátili na španielskeho ombudsmana v súvislosti s vnútroštátnymi úradmi a aby podali petíciu Európskemu parlamentu, ktorý má vyšetrovacie aj zákonodarné právomoci, ktoré by mohli byť v súvislosti s touto záležitosťou využité na úrovni EÚ (pozri nižšie).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

(3) Jednym z celów uznanych przez Grupę Ekspertów ds. Prania Pieniędzy, którą powołano w ramach Wielozadaniowej Grupy ds. Przestępczości Zorganizowanej, jest poprawa mechanizmów wymiany informacji pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego (JWF) wraz z poprawą wymiany informacji pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego a służbami dochodzeniowymi Państw Członkowskich, a także poprawa wielozadaniowej organizacji jednostek wywiadu finansowego, to w celu zbierania informacji w sprawie sektorów: finansowego, ścigania oraz sądownictwa.

スロバキア語

(3) zlepšenie mechanizmov na výmenu informácií medzi jednotlivými FIJ je jedným z vytýčených cieľov Skupiny odborníkov na pranie špinavých peňazí vytvorenej v rámci Mnohodisciplinárnej skupiny pre organizovaný zločin; keďže zlepšiť sa má aj výmena informácií medzi FIJ a vyšetrovacími orgánmi v členských štátoch a v mnohodisciplinárnej organizácii FIJ tak, aby bola možná výmena poznatkov z oblasti finančnej, trestného stíhania a súdnej,

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

(41) Spółka Atlas twierdziła, iż nierozsądnym jest porównywanie chińskich cen eksportowych stosowanych w wywozie do Wspólnoty w 1994 r. (tj, okres dochodzenia wykorzystany w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia pierwotnych środków w 1996 r.) z obecnymi indyjskimi cenami eksportowymi stosowanych w wywozie na ten sam rynek, ponieważ upłynęło dziesięć lat między tymi dwoma okresami dochodzeniowymi.

スロバキア語

(41) Atlas tvrdil, že nie je primerané porovnávať čínske vývozné ceny do Spoločenstva v roku 1994 (t. j. OV použitom pri vyšetrovaní, ktoré viedlo k uloženiu pôvodných opatrení v roku 1996) s indickými vývoznými cenami na ten istý trh dnes, pretože medzi týmito dvoma OV ubehlo desať rokov.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

Spółka Atlas twierdziła, iż nierozsądnym jest porównywanie chińskich cen eksportowych stosowanych w wywozie do Wspólnoty w 1994 r. (tj, okres dochodzenia wykorzystany w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia pierwotnych środków w 1996 r.) z obecnymi indyjskimi cenami eksportowymi stosowanych w wywozie na ten sam rynek, ponieważ upłynęło dziesięć lat między tymi dwoma okresami dochodzeniowymi.

スロバキア語

Atlas tvrdil, že nie je primerané porovnávať čínske exportné ceny do Spoločenstva v roku 1994 (t. j. IP použitom pri vyšetrovaní, ktoré viedlo k uloženiu pôvodných opatrení v roku 1996) s indickými vývoznými cenami na ten istý trh dnes, pretože medzi týmito dvoma IP ubehlo desať rokov.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

V. Chociaż wprowadzenie rejestru i skomputeryzowanego systemu zarządzania aktami dochodzeniowymi pozwoliły na lepszą rejestrację operacji i przyczyniły się do większej jasności w podziale odpowiedzialności, nadzór kierowniczy nadal pozostał niewystarczający, powodując poważne opóźnienia w przetwarzaniu akt, przyczyniając się do sporządzania niewiele wnoszących sprawozdań oraz do osiągania mało konkretnych wyników. W celu wyeliminowania nieuzasadnionych opóźnień przy wszczynaniu dochodzenia należy określić wiążące terminy.

スロバキア語

V. Hoci zavedenie registra a informatizovaného systému správy vyšetrovacích spisov zlepšilo evidenciu jednotlivých operácií a objasnilo právomoci, riadiaci dohľad je stále nedostatočný. Dôsledkom tejto situácie sú vážne oneskorenia v spracovaní údajov, predkladanie správ bez jasných záverov a nejednoznačné výsledky. Na účely predchádzania zbytočným omeškaniam je potrebné pri začatí vyšetrovaní stanoviť nevyhnutné konečné termíny.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

W celu sprecyzowania zasad współpracy z władzami Państw Członkowskich, należałoby rozważyć przyjęcie specjalnego rozporządzenia Rady określającego zasady takiej współpracy (patrz: propozycje zmian rozporządzenia (WE) nr 1073/1999) lub zawarcie porozumień z krajowymi organami dochodzeniowymi mogącymi najlepiej udzielić pomocy Urzędowi [59].

スロバキア語

Na vyjasnenie spôsobu spolupráce s orgánmi členských štátov by bolo užitočné zvážiť buď prijatie osobitného nariadenia Rady, ktoré by stanovovalo podrobné opatrenia pre túto spoluprácu [pozri navrhované zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1073/1999] alebo uzavretie dohôd s tými vnútroštátnymi vyšetrovacími orgánmi, ktoré sú najschopnejšie podporiť činnosť úradu [59].

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK