Google で調べる

検索ワード: najwłaściwszego (ポーランド語 - スロバキア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ポーランド語

スロバキア語

情報

ポーランド語

■ znalezienie najwłaściwszego sposobu przekazywania wiedzy dużym grupom;

スロバキア語

■ v oblasti BOZP a/alebo aktívnymi a participačnýmivzdelávacími zručnosťami; tam, kde sú požiadavky na odbornú prípravu bezpečnostných technikov špecifikované v právnych predpisoch a zahŕňajú štúdium na úrovni vysokej školy;

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Żadna z zainteresowanych stron nie zgłosiła uwag co do wyboru USA jako najwłaściwszego rynku do celów porównawczych.

スロバキア語

Žiadna zo zainteresovaných strán nepredložila pripomienky k výberu USA za najvhodnejší trh na účely porovnania.

最終更新: 2014-11-16
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Zdaniem Irlandii z orzecznictwa Trybunału wynika, że państwom członkowskim przysługuje swoboda w wyborze najwłaściwszego sposobu transpozycji do prawa krajowego art. 4 ust. 5 akapit drugi i trzeci szóstej dyrektywy.

スロバキア語

Podľa Írska z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že členské štáty si môžu vybrať najvhodnejšiu metódu na prebratie článku 4 ods. 5 druhého a tretieho pododseku šiestej smernice do vnútroštátneho práva.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Należy również zauważyć, że przed podjęciem decyzji dotyczącej najwłaściwszego kraju analogicznego, kwestionariusze wysłano również do producentów w Republice Korei, Tajwanie i Japonii, jednakże ci producenci nie wyrazili chęci współpracy.

スロバキア語

Taktiež je treba poznamenať, že predtým, ako sa prijalo rozhodnutie o výbere najprimeranejšej analogickej krajiny, boli dotazníky takisto zaslané Kórejskej republike, Tajvanu a Japonsku, avšak títo výrobcovia nenadviazali spoluprácu.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

(32) Należy również zauważyć, że przed podjęciem decyzji dotyczącej najwłaściwszego kraju analogicznego kwestionariusze wysłano również do producentów w Republice Korei, Tajwanie i Japonii, jednakże ci producenci nie wyrazili chęci współpracy.

スロバキア語

(32) Taktiež treba poznamenať, že predtým ako sa prijalo rozhodnutie o výbere najprimeranejšej analogickej krajiny, boli dotazníky takisto zaslané Kórejskej republike, Taiwanu a Japonsku, avšak títo výrobcovia nenadviazali spoluprácu.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

1. Państwa Członkowskie określą pojedyncze dorzecza leżące na obszarze ich terytorium kraju oraz, do celów niniejszej dyrektywy, przydzielą je do określonych obszarów dorzeczy. Małe dorzecza mogą być łączone z większymi dorzeczami lub z sąsiednimi małymi dorzeczami w celu utworzenia pojedynczych obszarów dorzeczy, gdzie jest to stosowne. W przypadkach, gdy wody podziemne nie pokrywają się w pełni z określonym dorzeczem, zostaną one zidentyfikowane i przydzielone do najbliższego lub najwłaściwszego obszaru lub obszarów dorzeczy. Wody przybrzeżne zostaną zidentyfikowane i przydzielone do najbliższego lub najwłaściwszego obszaru lub obszarów dorzeczy.

スロバキア語

1. Členské štáty identifikujú jednotlivé povodia ležiace na ich štátnom území a pre účely tejto smernice ich začlenia do jednotlivých správnych území povodí. Tam jde je to vhodné, malé povodia sa môžu zlúčiť s väčšími povodiami alebo spojiť so susednými malými povodiami, aby vytvorili jednotlivé správne územia povodí. Kde podzemné vody úplne nesledujú konkrétne povodie, musia byť pričlenené k najbližšej alebo najvhodnejšej oblasti povodia. Pobrežné vody budú identifikované a začlenené k najbližšiemu alebo najvhodnejšiemu správnemu územiu alebo územiam povodí.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

4.3.1 Kultura pomocniczości upowszechniła się głównie dzięki impulsowi danemu przez Unię Europejską i opiera się na zasadzie, że decyzje podejmowane są na różnych szczeblach. Sztuka polega na określeniu najwłaściwszego szczebla. Nie jest celowe robić w Brukseli to, co można zrobić lepiej na szczeblu krajowym czy lokalnym, i na odwrót.

スロバキア語

4.3.1 Kultúra subsidiarity sa rozšírila hlavne vďaka podnetom Európskej únie a je založená na zásade, že rozhodnutia sa robia na rôznych úrovniach. Pritom ide o to, aby sa určila tá najvhodnejšia úroveň. Je zbytočne robiť z Bruselu to, čo je možné urobiť lepšie na národnej úrovni alebo na miestnej úrovni a naopak.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

Podzielając te obawy, wyrażane przede wszystkim przez podmioty gospodarcze, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz konsumentów, Komisja także przed długi czas zastanawiała się nad obraniem najwłaściwszego kierunku działań; postęp osiągnięty w pionierskiej dziedzinie prawa konsumenckiego był szczególnie istotny [6].

スロバキア語

Komisia opakuje tieto záujmy, ktoré vyjadrovali hlavne ekonomickí operátori, odborníci a spotrebitelia, a tiež už dlho uvažuje o najlepšom spôsobe akým napredovať. Osobitne významný bol pokrok vykonaný v priekopníckej oblasti spotrebiteľského práva [6].

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ポーランド語

Zasady pomocniczości i proporcjonalności zostaną uwzględnione przy wyborze opcji. Na przykład w ramach strategii dotyczących zasobów, zapobiegania odpadom i recyclingu, biorąc pod uwagę duże różnice w wykorzystaniu zasobów i sposobach produkcji w UE, do Państw Członkowskich należeć będzie wybór najwłaściwszego dla nich sposobu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Strategia dotycząca środowiska morskiego będzie dostosowana do różnorodności mórz i będzie sugerować regionalne podejście oparte o ekosystemy.

スロバキア語

Pri výbere možností sa bude brať do úvahy princíp subsidiarity a proporcionality. Bude na členských štátoch, aby si zvolili najvhodnejšiu cestu na dosiahnutie želaných cieľov napríklad vo vzťahu k zdrojom a predchádzaniu vzniku odpadov a stratégii recyklácie, pretože vo využívaní zdrojov a výrobných modeloch existujú v rámci EÚ výrazné rozdiely. Stratégia pre morské prostredie bude prispôsobená tak, aby zohľadňovala rozmanitosť jednotlivých morí a navrhne regionálny prístup k ekosystémom.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK