Google で調べる

検索ワード: niekomercyjnymi (ポーランド語 - スロバキア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ポーランド語

スロバキア語

情報

ポーランド語

Po drugie, w art. 3 rozporządzenia określono ogólne wymogi subiektywne, które muszą być uwzględnione w statucie spółki lub w statutach podmiotów niekomercyjnych w celu zagwarantowania, że ich działalności prowadzone są zgodnie z zasadami niekomercyjnymi. Kryteria te są następujące: (a) zakaz podziału, nawet pośrednio, wszelkich zysków, nadwyżek operacyjnych, funduszy, rezerw lub kapitału podczas okresu funkcjonowania podmiotu, chyba że prawo stanowi inaczej lub jest to korzystne dla innych podmiotów należących do tej samej struktury i prowadzących ten sam rodzaj działalności; (b) wszelkie zyski i nadwyżki muszą być ponownie inwestowane wyłącznie w rozwijanie działalności, która wspiera solidarność społeczną pod względem instytucjonalnym oraz (c) w przypadku likwidacji podmiotu niekomercyjnego, jego majątek musi zostać przypisany innemu podmiotowi niekomercyjnemu, który prowadzi podobny rodzaj działalności, o ile prawo nie stanowi inaczej.

スロバキア語

Po druhé, v článku 3 nariadenia sa vymedzujú všeobecné subjektívne požiadavky, ktoré sa musia zahrnúť do článkov stanov alebo štatútov nekomerčných subjektov tak, aby boli ich činnosti vykonávané na nekomerčnom základe. Ide o tieto kritériá: a) zákaz, aj nepriameho, rozdeľovania akýchkoľvek ziskov, prevádzkových prebytkov, fondov, rezerv alebo kapitálu počas fungovania subjektu, pokiaľ sa tak neukladá zákonom alebo to nie je v prospech subjektov, ktoré patria do rovnakej štruktúry a ktoré vykonávajú rovnakú činnosť; b) akýkoľvek zisk alebo prebytok sa musí opätovne investovať výhradne do činností v oblasti rozvoja, ktoré prispievajú k inštitucionálnemu cieľu sociálnej solidarity, a c) ak sa nekomerčný subjekt zlikviduje, jeho aktíva sa musia previesť na iný nekomerčný subjekt, ktorý vykonáva podobnú činnosť, pokiaľ nie je zákonom stanovené inak.

最終更新: 2014-11-07
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

W szczególności, jeżeli chodzi o działalność związaną z opieką społeczną i zdrowotną rozporządzenie stanowi, że tego rodzaju działalności prowadzone są zgodnie z zasadami niekomercyjnymi, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: (a) działalność jest akredytowana przez państwo i prowadzona na podstawie umowy lub porozumienia z państwem, regionami lub władzami lokalnymi oraz stanowi część lub uzupełnienie publicznego narodowego systemu opieki zdrowotnej oraz w jej ramach świadczone są użytkownikom usługi bezpłatne lub za kwotę, która stanowi jedynie wkład w koszty związane ze świadczeniem usługi powszechnej; (b) jeżeli działalność nie została uznana lub nie jest prowadzona na podstawie umowy lub porozumienia, usługi w ramach tej działalności muszą być świadczone nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą, która w żadnym wypadku nie może przekraczać połowy średniej ceny za podobne usługi świadczone na tym samym obszarze geograficznym na zasadach konkurencyjnych, uwzględniając również brak jakiegokolwiek związku z rzeczywistymi kosztami świadczenia usługi.

スロバキア語

Pokiaľ ide konkrétne o činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, v nariadení sa uvádza, že tieto činnosti sa vykonávajú na nekomerčnom základe za predpokladu, že bude splnená aspoň jedna z týchto podmienok: a) tieto činnosti sú schválené štátom a vykonávané buď na základe zmluvy alebo dohody uzatvorenej so štátom, regiónmi alebo miestnymi orgánmi, a sú súčasťou alebo doplnením vnútroštátneho systému verejného zdravotníctva a používateľom poskytujú bezplatné služby, alebo za sumu, ktorá predstavuje iba časť nákladov na poskytovanie univerzálnej služby; b) ak tieto činnosti nie sú schválené a vykonávané na základe zmluvy alebo dohody, musia sa poskytovať bezplatne alebo za symbolický poplatok, ktorý však v každom prípade nesmie presiahnuť polovicu priemernej ceny za podobné činnosti v rovnakej geografickej oblasti na základe hospodárskej súťaže, a to aj s prihliadnutím na neexistenciu akýchkoľvek súvislostí so skutočnými nákladmi na službu.

最終更新: 2014-11-07
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

Komisja doszła do wniosku, że na pierwszy rzut oka środek jest selektywny, ponieważ zdaje się umożliwiać – ale tylko instytucjom kościelnym i amatorskim klubom sportowym – zachowanie statusu podmiotu niekomercyjnego, nawet jeżeli nie są już podmiotami niekomercyjnymi.

スロバキア語

Komisia dospela k záveru, že opatrenie bolo na prvý pohľad selektívne, keďže zjavne umožňovalo – ale len cirkevným orgánom a amatérskym športovým klubom – zachovať si nekomerčné postavenie, aj keď už neboli považované za nekomerčné subjekty.

最終更新: 2014-11-07
使用頻度: 1
品質:

ポーランド語

(5) Ponadto w celu ograniczenia ryzyka związanego z niekomercyjnymi przywozami produktów pochodzenia zwierzęcego przyjęto decyzję Komisji 2002/995/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustanawiającą tymczasowe środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia [6]. Decyzję tę uchylono i zastąpiono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 745/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustanawiającym środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia [7].

スロバキア語

(5) Okrem toho bolo v snahe obmedziť riziko vznikajúce pri nekomerčných dovozoch produktov živočíšneho pôvodu prijaté rozhodnutie Komisie 2002/995/ES z 9. decembra 2002 ustanovujúce dočasné ochranné opatrenia v súvislosti s dovozmi výrobkov živočíšneho pôvodu pre osobnú spotrebu [6]. Toto rozhodnutie bolo zrušené a nahradené nariadením Komisie (ES) č. 745/2004 zo 16. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa dovozu produktov živočíšneho pôvodu na osobnú spotrebu [7].

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK