Google で調べる

検索ワード: ors (マルタ語 - ギリシア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

マルタ語

ギリシア語

情報

マルタ語

ors

ギリシア語

αρκούδα

最終更新: 2009-07-01
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Ors kannella

ギリシア語

Ευρωπαϊκή φαιά αρκούδα

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Ors iswed tal-Ażja

ギリシア語

Μαύρη θιβετιανή αρκούδα

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Ors tal-Andi (spectacled bear)

ギリシア語

Διοπτροφόρος αρκούδα

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Ors xufftejh kbar (sloth bear)

ギリシア語

Melursus ursinus (I)

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Ir-Riżoluzzjoni tanNazzjonijiet Uniti dwar issajd sostenibbli,adottata permezz ta’kunsens f’Diċembru 2006, tirrikkmanda lill-Istati u lill-ORS biex jipprojbixxu, qabel it-tmiem ta’l-2008, l-attivitajiet kollha li jipperikolaw dawn l-ekosistemi marittimivulnerabbli, f’isem il-prinċipju ta’prekawzjoni.

ギリシア語

Το ψήφισα των Ηνωένων Εθνών σχετικά ε τη βιώσιη αλιεία, τοοpiοίο εγκρίθηκε ε συναίνεση τον ∆εκέβριο του 2006, συνιστά στακράτη και στι ΠΟΑ να αpiαγορεύσουν, piριν αpiό τα τέλη του 2008,οpiοιαδήpiοτε δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο αυτά τα ευάλωταθαλάσσια οικοσυστήατα, βάσει τη αρχή τη piροφύλαξη.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Pagamenti għaż-żamma ta’ żoni ta’ pjanti ta’l-ikel għall-ors viċin ilmarġni ta’ l-abitat ta’ l-imsaġar.

ギリシア語

Ενισχύσει για τη διατήρηση εκτάσεων βρώσιων φυτών για τι αρκούδε κοντά στα όρια του δασικού οικότοpiου.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Iżda l-Unjoni Ewropea ddeċidiet ukoll li taġixxi fuq livellinternazzjonali, b’mod partikulari permezz ta’ l-organizzazzjonijietreġjonali dwar issajd (ORS).

ギリシア語

Θορυβηένη αpiό piλήθο εpiιστηονικών εργασιών piουεpiιβεβαιώνουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα αυτών των εγάλωνθαλάσσιων βυθών, η Ευρωpiαϊκή Ένωση δεσεύθηκε να ειώσει τικαταστροφικέ αλιευτικέ piρακτικέ.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Barra dan, għadd kbir ta’bastimenti jbiddlu regolarment il-bandiera tagħhom biex ifittxu l-aktar sistema vantaġġuża, u speċjalment biex jaħarbu mill-isforzita’ l-ORS, l-awtoritajiet Komunitarji u l-Istati biex jaġġornaw il-listisuwed tagħhom.

ギリシア語

Η Γενική Συνέλευση των Ηνω#ένων Εθνών και ο Ο ρ γ αν ι σ # ό Οικονο#ική Συνεργασία και Ανάpiτυξη (ΟΟΣΑ)ασχολήθηκαν εpiίση #ε την υpiόθεση.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

B'hekk, miżuri ta’ ġestjoni applikatibiss minn ftit flotot ikollhom effett ferm limitat fuq dawn l-istokks.Għalhekk huwa essenzjali li tiġi żviluppata ġestjoni konġunta,applikabbli mill-flotot kollha attivi filMediterran. Dan huwa l-irwol ta’ l-organizzazzjoni reġjonali għas-sajd (ORS) responsabbligħall-Mediterran, il-GFCM.

ギリシア語

Ένα άλλο piρόβλη"α είναιότι ορισ"ένα κράτη φοβούνται ακό"α ότι η ακριβή γνώση τωναpiοθε"άτων θα έχει ω αpiοτέλεσ"α τη θέσpiιση "έτρων διαχείρισηpiου θα είναι δύσκολο να εφαρ"οστούν.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

マルタ語

Il-kontroll ta’ l-Istat tal-port diġà ġie applikat fil-kuntest ta’ ċerti ORS.

ギリシア語

Ο έλεγχο αpiό το κράτο λι#ένα εφαρ#όζεται ήδη στο piλαίσιο ορισ#ένων ΠΟΑ.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

L-Unjoni Ewropea g¢andha wkoll diversi obbligi ta¢t g¢addta' ftehim internazzjonali u min¢abba l-parteƒipazzjonitag¢ha f'organizzazzjonijiet re¿jonali tas-sajd (ORS), litag¢mel kontrolli u spezzjonijiet fuq il-flotta tal-Komunitàli tkun attiva barra mill-ib¢ra ta' l-Unjoni.

ギリシア語

Η Ευρωpiαϊκή Ένωση δεσµεύεται εpiίσης αpi" σειράδιεθνών συµ & ωνιών και αpi" τη συµµετ!ή της σεpiερι & ερειακές ργανώσεις αλιείας (Π#Α) να διασ & αλί < ει τυς ελέγ!υς και τις εpiιθεωρήσεις τυ κιντικύστ"λυ piυ δραστηριpiιείται εκτ"ς των υδάτων της Ένωσης.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

マルタ語

L-Unjoni Ewropea, li hija membru tal-biċċa l-kbira ta’ dawn l-ORS, impennjatruħha li tħeġġeġ l-implimentazzjoni mingħajr dewmien ta’ dawnil-miżuri.Għal aktar tagħrif ara: http://www.tuna-org.org

ギリシア語

Μέλο των piερισσότερων αpiόαυτέ τι ΠΟΑ, η Ευρωpiαϊκή Ένωση δεσεύθηκε να ενθαρρύνειτην ταχεία εφαρογή των έτρων αυτών.Για piερισσότερε piληροφορίε: http://www.tuna-org.org

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

FlEwropa l-aqwa abitat ta’ l-ors diġa ntilef minħabba l-qtugħ ta’ siġar għall-injam u l-qerda ta’ l-imsaġar.

ギリシア語

Ο καλύτερο οικότοpiο για τι αρκούδε έχει ήδη εξαφανιστεί στην Ευρώpiη εξαιτία τη υλοτοία και τη εκχέρσωση δασών.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Kien f’dik id-data li daħletfis-seħħ is-sistema ta’ kontroll ta’ l-Istat tal-port għall-iżbarki kollha ta’ħut iffrizat mill-ibħra internazzjonali ta’ l-Atlantiku tal-Grigal. Kien bil-għan li tiġġieled kontra l-iżvilupp tas-sajd illegali tal-merluzz fil-baħar Barents li l-Kummissjoni Ewropea ħadmet fi ħdan l-organizzazzjoni reġjonali tas-sajd (ORS) ikkonċernata, l-NEAFC(),1sabiex tistabbilixxi dak il-kontroll.

ギリシア語

Για να καταpiολε#ήσει την ανάpiτυξη τηpiαράνο#η αλιεία του #piακαλιάρου στη Θάλασσα του Μ p i ά ρ εν τ , η Ε p i ι τ ρ ο p i ή δη#ιούργησε στο piλαίσιο τη αντίστοιχη piεριφερειακήοργάνωση αλιεία (ΠΟΑ), την NEAFC(1), #ε στόχο την εγκαθίδρυσητουεν λόγω ελέγχου.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Fl-aħħarnett, hija tipproponi li dawn ilmiżuri jittieħdu fl-ibħramhux Komunitarji li m’humiex koperti minn ORS, bħalma huwa x-Xlokk ta’l-Atlantiku.

ギリシア語

Τέλο, η Ευρωpiαϊκή Εpiιτροpiή piροτείνει τη λήψη έτρων στα ηκοινοτικά ύδατα piου δεν καλύpiτονται αpiό κάpiοια ΠΟΑ, όpiω ηpiεριοχή του νοτιοδυτικού Ατλαντικού.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Il-biċċa l-kbira ta’l-ORS issa fasslu għadd ta’ miżuri f’dan il-qasam,fosthom programmi ta’ kontroll u ta’spezzjoni, l-adozzjoni tas-sistema ta’ kontroll ta’ l-Istat tal-port, l-obbligu li tintuża sistemata’ sorveljanza bis-satellita, sistemi ta’ċertifikazzjoni tal-ħarsien tal-miżuri ta’ konservazzjoni għall-bejgħ tal-prodotti tas-sajd, listisuwed ta’ bastimenti identifikati li kienu involuti f’attivitajiet ta’ INN,u oħrajn.

ギリシア語

Vστόσο, σε piολλέ piεριpiτώσει, ο αγώνα κατά τη piαράνο#ηαλιεία αφορά γεγονότα τα οpiοία εκτυλίσσονται σε διεθνή ύδατα.Συνεpiώ, η συνεργασία #εταξύ των ενδιαφερο#ένων χωρών είναιαpiολύτω αpiαραίτητη, ιδίω στο piλαίσιο των piεριφερειακώνοργανώσεων αλιεία (ΠΟΑ).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Dawn il-listita’ bastimenti misjuba ħatja ta’ sajd illegali huma strumenti importantiżviluppati mill-ORS biex jiġġieldu kontra s-sajd illegali.

ギリシア語

Αυτέ οι λίστεσκαφών piου ε#piλέκονται σε δραστηριότητε λαθραλιεία αpiοτελούνένα αpiό τα ση#αντικότερα εργαλεία piου ανέpiτυξαν οι ΠΟΑ για τηνκαταpiολέ#ηση τη piαράνο#η αλιεία.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Rigward l-ORS dawn huma mistedninsabiex jużaw miżuri simili, huma u jassiguraw rwieħhom li l-bastimenti awtorizzati li jistadu fiż-żona ta’ kompetenza tagħhomjieħdu sehem fir-riċerka xjentifika permezz ta’ postijiet tas-sajdesploratorji, iħarsu l-ekosistemi ta’ibħra fondi identifikati u jieqfujistadu fiż-żoni fraġli.

ギリシア語

Οι ΠΟΑ, ετη σειρά του, καλούνται να εφαρόζουν piαρόοια έτρα,διασφαλίζοντα ότι τα piλοία στα οpiοία έχει δοθεί άδεια αλιεία στηζώνη αροδιότητά του συετέχουν στην εpiιστηονική έρευνα εδιερευνητική αλιεία, piροστατεύουν τα οικοσυστήατα των βαθέων

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

マルタ語

Jeħtieġ ukoll li tiġi msaħħa l-kooperazzjoni internazzjonali sabiexjittejbu l-kontroll u s-sorveljanza ta’ l-attivitajiet INN, b’modpartikolari billi tittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-ORS. Finalment, il-Kummissjoni tipproponi t-tisħiħ tal-ftehim ta’sħubija mal-pajjiżifi stat ta’ żvilupp sabiex dawn jingħataw għajnuna biex itejbu l-infrastrutturi, il-mezzi ta’ kontroll u l-qafas leġiżlattiv tagħhom fil-ġlieda kontra s-sajd illegali.

ギリシア語

Πρέpiει, εpiίση, να ενδυνα#ωθεί η διεθνή συνεργασία για τηβελτίωση του ελέγχου και τη εpiοpiτεία των δραστηριοτήτων τη ΠΛΑ αλιεία, κυρίω #έσω τη βελτίωση τη συνεργασία των ΠΟΑ.Τέλο, η Εpiιτροpiή piροτείνει την ενίσχυση των συ#φωνιών εταιρικήσχέση #ε τι αναpiτυσσό#ενε χώρε #ε σκοpiό την piαροχήσυνδρο#ή σε αυτέ piροκει#ένου να βελτιώσουν τι υpiοδο#έ του,τα #έσα ελέγχου και το νο#οθετικό του piλαίσιο για τηνκαταpiολέ#ηση τη piαράνο#η αλιεία.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK