Google で調べる

検索ワード: incidence (ラトビア語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ラトビア語

ポーランド語

情報

ラトビア語

& Ielīmētdelete this incidence

ポーランド語

& Wklejdelete this incidence

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ラトビア語

@ info default incidence details string

ポーランド語

@ info default incidence details string

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

rojami simptomi (> 10% incidence) pā ā

ポーランド語

stoś wystę powania > 10%) są dzy innymi: mię

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ラトビア語

Pabeigts@ item incidence access if for everyone

ポーランド語

Ostateczne@ item incidence access if for everyone

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

Publisks@ item incidence access is by owner only

ポーランド語

Publiczne@ item incidence access is by owner only

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

Jaunu skriemeļu lūzumu incidence tika izvērtēta kā drošības mainīgo lielumu.

ポーランド語

Występowanie nowych złamań kręgów zostało ocenione jako zmienna bezpieczeństwa.

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

Privāts@ item incidence access is by owner and a controlled group

ポーランド語

Prywatne@ item incidence access is by owner and a controlled group

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

Nav noteikta incidence papildus blakusparādībām, kas būtu saistītas ar šo abu medikamentu vienlaicīgu lietošanu.

ポーランド語

Nie stwierdzono występowania dodatkowych działań niepożądanych wynikających z jednoczesnego stosowania obu leków.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

ラトビア語

Miegainī incidence palielinā lietojot devas, kas pā 1, 5 mg/ dienā (skatīapakš

ポーランド語

Czę wystę cymi dział

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

ラトビア語

Miegainī incidence palielinā lietojot devas, kas pā 1, 5 mg/ dienā (skatīapakš

ポーランド語

cych 1, 5 mg/ dobę (patrz

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

ラトビア語

Pētījumos, kuros žurkām tika dotas lielas devas, tika atklāta palielināta incidence nepilnīgai augļa kaulu veidošanai.

ポーランド語

Badania, podczas których podawano szczurom duże dawki wykazały podwyższone skłonności do niecałkowitego formowania kości.

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

Ļoti retos gadījumos ir ziņots par leikēmiju pacientiem pediatrijā ar augšanas hormonu deficītu, kas ārstēti ar somatropīnu, taču incidence ir līdzīga tai, kas ir pacientiem pediatrijā bez augšanas hormona deficīta

ポーランド語

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki białaczki u dzieci i młodzieży z niedoborem hormonu wzrostu leczonych somatropiną, ale częstość jej występowania wydaje się podobna do częstości stwierdzanej u dzieci i młodzieży bez niedoboru hormonu wzrostu.

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

Somnolences incidence palielinās, lietojot devas, kas pārsniedz 1, 5 mg/ dienā (skatīt apakšpunktu 4. 2).

ポーランド語

Senność występuje częściej w przypadku dawek przekraczających 1, 5 mg/ dobę (patrz punkt 4. 2. 1).

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 4
品質:

ラトビア語

Dans la mesure où cette aide est destinée à alléger des dépenses passées, il est douteux qu'elle ait pu avoir une quelconque incidence sur les actions de formation de la société au cours de cette période.

ポーランド語

Dans la mesure où cette aide est destinée à alléger des dépenses passées, il est douteux qu'elle ait pu avoir une quelconque incidence sur les actions de formation de la société au cours de cette période.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

2. Attiecībā uz Kopienas darbībām, ko finansē saskaņā ar šo lēmumu, pārkāpuma jēdziens, kas minēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā, nozīmē Kopienas tiesību normas vai līgumsaistību pārkāpumu, ko rada kāda saimnieciskās darbības subjekta rīcība vai nolaidība, kas kaitē vai varētu kaitēt Kopienu budžetam vai to pārvaldītiem budžetiem, izdarot nepamatotus izdevumus. 3. Ar nolīgumiem un līgumiem, kas izriet no šī lēmuma, paredz Komisijas vai jebkuras tās pilnvarotas personas pārraudzību un finansiālo pārbaudi, kā arī Revīzijas palātas auditu, ko, vajadzības gadījumā, veic uz vietas. 8. pants Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Briselē, Eiropas Parlaments Padome Priekšsēdētājs, Priekšsēdētājs, FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): Marché intérieur et compétitivité des entreprises Activité(s): Normalisation européenne _BAR_ DÉNOMINATION DE L’ACTION: FINANCEMENT DE LA NORMALISATION EUROPÉENNE _BAR_ 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) 020304 – Normalisation et rapprochement des législations – ainsi que le cas échéant d’autres lignes budgétaires pertinentes pour d’autres politiques. 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l’action (partie B): 134 millions d'euros en CE 2.2 Période d’application: 2006-2010 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) Millions d'euros ( à la 3 e décimale) Année 2006 _BAR_ 2007 _BAR_ 2008 _BAR_ 2009 _BAR_ 2010 _BAR_ Total _BAR_ Crédits d'engagement _BAR_ 19 _BAR_ 25 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ 134 _BAR_ Crédits de paiement _BAR_ 18.6 _BAR_ 25 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ 133,6 _BAR_ b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA) (cf. point 6.1.2) (inclus dans les budgets annuels en tant que de besoin) CE _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ CP _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ Sous-total a+b _BAR_ CE _BAR_ 19 _BAR_ 25 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ - _BAR_ 134 _BAR_ CP _BAR_ 18.6 _BAR_ 25 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ - _BAR_ 133,6 _BAR_ c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement : maintien du statu-quo (2A+3B+2C). (cf. points 7.2 et 7.3) CE/CP _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ - _BAR_ TOTAL a+b+c _BAR_ CE _BAR_ 19 _BAR_ 25 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ - _BAR_ 134 _BAR_ CP _BAR_ 18.6 _BAR_ 25 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ 30 _BAR_ - _BAR_ 133,6 _BAR_ 2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières X La proposition est compatible avec la programmation financière existante pour 2006. Pour les années 2007 à 2010, la proposition est compatible au nouveau cadre des perspectives financières 2007-2013, voir la Communication [COM(2004) 101] de la Commission de février 2004. Cette proposition nécessite une re-programmation de la rubrique concernée des perspectives financières, y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel. 2.5 Incidence financière sur les recettes

ポーランド語

2. Odnośnie do działalności wspólnotowej finansowanej na mocy niniejszej decyzji, pojęcie nieprawidłowości, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 jest rozumiane jako wszelkie naruszenie przepisów prawa wspólnotowego lub nieznajomość zobowiązań umownych wynikających z działania lub zaniechania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogłoby, w wyniku bezpodstawnych wydatków, spowodować szkody dla budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināja subjektu proporciju, kas atbilda svara pieauguma kritērijam ≥ 7% ķermeņa masas, INVEGA 3 mg un 6 mg un placebo grupās konstatēja līdzīgu svara pieauguma incidenci, augstāku svara pieauguma incidenci konstatēja INVEGA 9 mg un 12 mg grupās (salīdzinājumā ar placebo).

ポーランド語

51 zwiększenia masy ciała rzędu ≥ 7% i stwierdzono zbliżoną częstość występowania zwiększenia masy ciała w przypadku stosowania produktu INVEGA w dawce 3 mg i 6 mg w porównaniu z placebo oraz zwiększoną częstość występowania zwiększenia masy ciała w przypadku przyjmowania produktu INVEGA w dawce 9 mg i 12 mg w porównaniu do placebo.

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 4
品質:

ラトビア語

Klīniskos pētījumos, kuros salīdzināja subjektu proporciju, kas atbilda svara pieauguma kritērijam ≥ 7% ķermeņa masas, INVEGA 3 mg un 6 mg un placebo grupās konstatēja līdzīgu svara pieauguma incidenci, augstāku svara pieauguma incidenci konstatēja INVEGA 9 mg un 12 mg grupās (salīdzinājumā ar placebo).

ポーランド語

W badaniach klinicznych porównywano odsetek osób spełniających kryterium zwiększenia masy ciała rzędu ≥ 7% i stwierdzono zbliżoną częstość występowania zwiększenia masy ciała w przypadku stosowania produktu INVEGA w dawce 3 mg i 6 mg w porównaniu z placebo oraz zwiększoną częstość występowania zwiększenia masy ciała w przypadku przyjmowania produktu INVEGA w dawce 9 mg i 12 mg w porównaniu do placebo.

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

Vienā no klīniskajiem pētījumiem (NINOS) ārstēšanas grupas bija līdzīgas attiecībā uz intrakraniālo hemorāģiju, IV pakāpes asiņošanas, periventrikulāras leikomalācijas, cerebrālo infarktu, krampju lēkmēm, kam nepieciešama pretkrampju terapija, plaušu asiņošanu un asiņošanu gremošanas traktā incidenci un smagumu.

ポーランド語

W badaniu klinicznym NINOS grupy leczenia były podobne pod względem występowania i nasilenia krwotoków śródczaszkowych, krwotoków stopnia IV, leukomalacji okołokomorowej, zawałów krwotocznych, napadów padaczkowych wymagających leków przeciwdrgawkowych, krwotoków płucnych lub żołądkowo- jelitowych.

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 1
品質:

ラトビア語

Blakusparādības un novirzes laboratorijas testu rezultātos ar incidenci ≥10% un attiecīgi procenti zem placebo; blakusparādības ar izteiktu saistību < 10%

ポーランド語

Zdarzenia niepożądane i odchylenia w badaniach laboratoryjnych o częstości występowania ≥10% i odpowiadający im odsetek po stosowaniu placebo; działania niepożądane znacząco związane z leczeniem < 10%

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ラトビア語

Extavia lietošanas pieredze pacientiem ar multiplo sklerozi (MS) ir ierobežota, tāpēc nevēlami notikumi ar ļoti zemu incidenci līdz šim var nebūt novēroti:

ポーランド語

Doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego Extavia w leczeniu stwardnienia rozsianego dotyczy ograniczonej liczby pacjentów, a więc działania niepożądane występujące bardzo rzadko mogły nie zostać zaobserwowane.

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK