Google で調べる

検索ワード: meşteşugirea (ルーマニア語 - チェコ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ルーマニア語

チェコ語

情報

ルーマニア語

Astfel dar, fiindcă sîntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului.

チェコ語

Rodina tedy Boží jsouce, nemámeť se domnívati, že by Bůh zlatu neb stříbru neb kamenu, řemeslem anebo důvtipem lidským vyrytému, byl podoben.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

(b) termenul "publicitate televizată" reprezintă orice tip de anunţ transmis de către o societate publică sau privată în schimbul perceperii unei sume de bani sau a unei forme de compensaţie similare, în legătură cu o tranzacţie, activitate comercială, meşteşug sau profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri şi servicii, inclusiv proprietăţi inamovibile, drepturi şi obligaţii, transmisia făcându-se în schimbul perceperii unei sume de bani.

チェコ語

b) "televizní reklamou" jakákoli podoba televizního oznámení veřejného nebo soukromého podniku za úplatu nebo jinou protihodnotu v rámci jeho obchodní, průmyslové, řemeslné činnosti nebo činnosti svobodného povolání, s cílem podpořit poskytnutí zboží nebo služeb za úplatu, včetně nemovitého majetku, práv a povinností.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ルーマニア語

"(c) termenul de "publicitate televizată" desemnează orice tip de anunţ transmis, fie în schimbul perceperii unei sume de bani sau a unei forme de compensaţie similare, fie în scopuri de autopromovare, de către o societate publică sau privată, în legătură cu o tranzacţie, activitate comercială, meşteşug sau profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri şi servicii, inclusiv bunuri imobiliare, de drepturi şi obligaţii, transmisia făcându-se în schimbul perceperii unei sume de bani".

チェコ語

"c) "televizní reklamou" jakákoli podoba televizního oznámení veřejného nebo soukromého podniku za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo vysílání pro vlastní reklamu v rámci jeho obchodní, průmyslové, řemeslné činnosti nebo činnosti svobodného povolání, s cílem podpořit poskytnutí zboží nebo služeb za úplatu, včetně nemovitého majetku, práv a povinností;"

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ルーマニア語

Şi nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cîntece din instrumente, nici cîntători din fluiere, nici cîntători din trîmbiţe; nu se va mai găsi la tine niciun meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii.

チェコ語

A hlas na harfy hrajících, a zpěváků, a pišťců, a trubačů nebude více v tobě slyšán, a žádný řemeslník žádného řemesla nebude v tobě více nalezen, a zvuk žernovu nebude v tobě více slyšán.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

În adevăr, v'am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii cari am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui.

チェコ語

Nebo ne nějakých vtipně složených básní následujíce, známu učinili jsme vám Pána našeho Jezukrista moc a příchod, ale jakožto ti, kteříž jsme očima svýma viděli jeho velebnost.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

Şi, fiindcă avea acelaş meşteşug, a rămas la ei, şi lucrau: meseria lor era facerea corturilor.

チェコ語

A že byl téhož řemesla jako oni, bydlil u nich a dělal; a bylo řemeslo jejich stany dělati.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

,,Iată, Eu am făcut pe meşterul, care suflă cărbunii în foc, şi face o armă după meşteşugul lui. Dar tot Eu am făcut şi pe nimicitor ca s'o sfărîme.

チェコ語

Aj, já stvořil jsem kováře dýmajícího při ohni na uhlí, a vynášejícího nádobí k dílu svému, já také stvořil jsem zhoubce, aby hubil.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

Cînd muşcă şarpele, fiindcă n'a fost vrăjit, vrăjitorul n'are niciun cîştig din meşteşugul lui.

チェコ語

Ušťkne-li had, než by zaklet byl, nic neprospějí slova zaklinače.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

fiul unei femei dintre fetele lui Dan, şi al unui tată Tirian. El este meşter pentru lucrările în aur, în argint, în aramă şi în fer, în piatră şi în lemn, în materii văpsite, în purpură şi în albastru, în materii de vison şi cîrmîz, şi pentru orice fel de săpături şi lucruri meşteşugite, cari i se dau de făcut. El va lucra cu oamenii tăi iscusiţi şi cu oamenii iscusiţi ai domnului meu David, tatăl tău.

チェコ語

Syna jedné ženy ze dcer Dan, otce pak měl Tyrského, kterýž umí dělati na zlatě, na stříbře, na mědi, železe, kamení a na dříví, i z šarlatu, z postavce modrého, z kmentu a z červce, tolikéž řezati všelijaké řezby, a vymysliti všelijaké dílo, kteréž dáno mu bude s moudrými tvými, a s moudrými pána mého Davida otce tvého.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

l-au îngropat în mormîntul pe care şi -l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care -l umpluseră cu mirodenii, şi mirosuri pregătite după meşteşugul celui ce pregăteşte mirul, şi au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii.

チェコ語

A pochovali jej v hrobě jeho, kterýž byl vytesal sobě v městě Davidově, a položili ho na lůžku, kteréž byl naplnil vonnými věcmi a mastmi dílem apatykářským připravenými. I pálili to jemu ohněm velmi velikým.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

Au făcut mantia de subt efod, ţesută toată cu meşteşug din materie albastră.

チェコ語

Udělal také plášť náležející k náramenníku, dílem vytkávaným, všecken z postavce modrého,

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

I -a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu şi in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri.

チェコ語

Naplnil je moudrostí srdce, aby dělali všelijaké dílo tesařské a řemeslné, i krumpéřské a vytkávané z postavce modrého a šarlatu, a červce dvakrát barveného, a bílého hedbáví, a aby dělali všelijaké dílo a vymýšleli vtipné věci.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan, meşter la săpat în pietre, la cioplit cu meşteşug, şi la lucrat pe gherghef în materiile văpsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu, şi în in subţire.

チェコ語

A s ním Aholiab, syn Achisamechův z pokolení Dan, tesař a vtipný řemeslník, a krumpéř na modrém postavci a šarlatu, a červci dvakrát barveném a kmentu.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

Cu ele să faci tămîie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir; să fie sărată, curată şi sfîntă.

チェコ語

A uděláš z toho kadidlo, složení dílem apatykářským smíšené, čisté a svaté.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

să sape în pietre şi să le lege, să lucreze lemnul cu meşteşug, şi să facă tot felul de lucrări meşteşugite.

チェコ語

I v řemeslném strojení kamenů k vsazování, i v díle od dřeva, aby dělal všelijakým řemeslem vtipným.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea sfîntă, o amestecătură mirositoare, făcută după meşteşugul făcătorului de mir; acesta va fi untdelemnul pentru ungerea sfîntă.

チェコ語

A uděláš z toho olej pomazání svatého, mast nejvýbornější dílem apatykářským. Olej pomazání svatého bude.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi în aramă,

チェコ語

Aby vtipně smysliti uměl, což by koli řemeslně uděláno býti mohlo z zlata a z stříbra i z mědi.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

A făcut untdelemnul pentru ungerea sfîntă, şi tămîia mirositoare, curată, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir.

チェコ語

Nadělal také oleje pomazání svatého, a kadidla z vonných věcí, čistého, dílem apatykářským.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

ルーマニア語

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,

チェコ語

Nebude nalezen v tobě, kdož by vedl syna svého aneb dceru svou skrz oheň, ani věštěc, ani planétník, ani čarodějník, ani kouzedlník.

最終更新: 2012-05-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK