Google で調べる

検索ワード: dar nu se vede mai nimic din cauza hainelor largi (ルーマニア語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ルーマニア語

英語

情報

ルーマニア語

5.2 Având în vedere abundenţa informaţiilor, deseori nu se vede pădurea din cauza copacilor.

英語

5.2 However, the abundance of information may make it difficult to see the wood for the trees.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Multe investiții în eficiența energetică se amortizează rapid, dar nu se realizează din cauza piedicilor existente pe piață și în domeniul reglementării.

英語

Many energy efficiency investments pay for themselves quickly, but are not realised due to market and regulatory barriers.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

În cazul în care fişierul dvs. DAR nu se deschide, este foarte probabil din cauza faptului că nu aveţi aplicaţia corectă instalată pe calculatorul dvs. pentru a putea vizualiza şi edita fişiere cu extensia DAR.

英語

In the case that your BUT file doesn't open, it is highly likely that you do not have the correct software application installed on your PC to view or edit BUT file extensions.

最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

modificarea culorii pielii (a nu se confunda cu icterul – a se vedea mai jos)

英語

kin colour disorder (do not confuse with jaundice - see below)

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

În propunerea de față nu se mai poate identifica mai nimic din planurile schițate în documentele anterioare, de a impune, de exemplu, armatorilor, constructorilor de nave și operatorilor de încărcare-descărcare anumite obligații cu privire la dezmembrarea și reciclarea responsabilă a navelor ajunse la sfârșitul ciclului economic.

英語

Little remains in the current proposal of the plans set out in the previous documents, for example, to impose certain obligations on ship owners, ship builders and cargo handlers to ensure the responsible decommissioning and recycling of ships reaching the end of their economic lives.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

5.5 În propunerea de faţă nu se mai poate identifica mai nimic din planurile schiţate în documentele anterioare, de a impune, de exemplu, armatorilor, constructorilor de nave şi operatorilor de încărcare-descărcare anumite obligaţii cu privire la dezmembrarea şi reciclarea responsabilă a navelor ajunse la sfârşitul ciclului economic.

英語

5.5 Little remains in the current proposal of the plans set out in the previous documents, for example, to impose certain obligations on ship owners, ship builders and cargo handlers to ensure the responsible decommissioning and recycling of ships reaching the end of their economic lives.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Variațiile subcotării prezentate în considerentele 95 și 98 din regulamentul provizoriu au fost recalculate, în principal din cauza unor modificări ale modului de calcul al dumpingului (a se vedea mai sus).

英語

The ranges of undercutting disclosed in recitals (95) and (98) of the provisional Regulation were recalculated due to most notably changes in the dumping calculations (see above). They were also refined with regard to the customs tariff applied.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Când ajungem în contact unii cu alții, efectul și rezultatul este că Cristos se vede mai mult decât eul nostru. Nu se vede ceea ce vrem și ceea ce gândim, nici cum vrem să fie lucrurile, nici inițiativa interesului propriu sau a vieții personale, ci Cristos Se vede din ce în ce mai mult până la sfârșit.

英語

When we do come into contact with one another, it's more Christ as the effect and result than ourselves - what we want, what we think, how we think things ought to be and all that whole gamut of self-interest and self-life.

最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Din cauza termenelor foarte scurte prevăzute de directivă (a se vedea mai sus punctul 4.1.3), pare extrem de dificil ca autorităţile competente să poată trata solicitările în mod corespunzător.

英語

Given the tight deadlines set in the Directive (see point 4.1.3 above), it seems that it will be very difficult for the responsible authorities to properly process applications.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Comunicarea nu înseamnă doar să vorbească sau argumentând - buna comunicare este cinstit, fără a ataca sau de vina. Comunica sentimentele tale - fiind rănit, frustrat, îmi pare rău, speriat, trist, fericit - mai degrabă decât critici. Comunică o dorinţă de a lucra la o soluţie, care funcţionează atât pentru dumneavoastră, la un compromis, mai degrabă decât o nevoie de o altă persoană să se schimbe. Şi să comunice mai mult decât probleme - comunică lucruri prea bune (a se vedea mai jos pentru mai multe). Nu arată recunoştinţa. Uneori, nu există probleme reale într-o relaţie, cum ar fi resentimente sau gelozie sau aşteptările nerealiste - dar nu este, de asemenea, nici o expresie a lucruri bune despre dvs., fie partener. Această lipsă de recunoştinţă şi apreciere este la fel de rău ca şi probleme, pentru că fără ea partenerul tau va simti ca el sau ea este de la sine.

英語

感謝の気持ちを見せていない。 Sometimes there are no real problems in a relationship, such as resentment or jealousy or unrealistic expectations — but there is also no expression of the good things about your partner either。 This lack of gratitude and appreciation is just as bad as the problems, because without it your partner will feel like he or she is being taken for granted。 Every person wants to be appreciated for all they do。 And while you might have some problems with what your partner does (see above), you should also realize that your partner does good things too。 Does she wash your dishes or cook you something you like? Does he clean up after you or support you in your job? Take the time to say thank you, and give a hug and kiss。 This little expression can go a long way。

最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Există, de asemenea, un număr de activități criminale relevante pentru multe servicii de jocuri de noroc, dar nu în mod specific și pentru jocurile de noroc online, cum sunt: (i) aranjarea meciurilor sau a meselor de pocher (a se vedea mai sus), (ii) activitățile de cămătărie, (iii) activitățile criminale desfășurate pentru a finanța utilizarea serviciilor de jocuri de noroc (de exemplu, furtul) și (iv) finanțarea terorismului.

英語

There are also a number of criminal activities that are relevant for many gambling services but not specifically for on-line gambling, such as (i) match fixing or rigged poker tables (see above), (ii) loan sharking activities and (iii) criminal activities carried out to finance the use of gambling services (e.g. theft) and (iv) the financing of terrorism.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Aceasta ar putea fi chiar determinată de calitatea creditului statului membru cu ratingul cel mai scăzut, în afară de cazul în care obligațiunile de stabilitate nu se bucură de o prioritate credibilă față de emisiunea națională în cazul tuturor statelor membre (a se vedea mai jos).

英語

It could even be determined by the credit quality of the lowest-rated Member State, unless they enjoy credible seniority over national issuance in the case of all Member States (see below).

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

În cazul în care nu se iau măsurile corective necesare în termenul stabilit de agenție, Comisia Europeană poate autoriza agenția să întreprindă noi acțiuni, inclusiv trimiterea pe teren a unor echipe europene de pază de frontieră și de coastă (a se vedea mai jos).

英語

If the necessary corrective action is not taken within the time limits set by the Agency, the European Commission may authorise the Agency to take further action, including the deployment of European Border and Coast Guard Teams (see below).

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Comisia consideră că o astfel de abordare, în care 25 % din investiție este acoperită de un organism de stat care nu se comportă ca un investitor privat (a se vedea mai sus secțiunea V, subsecțiunea „avantaj economic”), în timp ce restul de 75 % din investiție este asigurat tot din resurse de stat, nu poate să garanteze că investiția productivă asistată este viabilă și sigură.

英語

The Commission considers that such an approach, in which 25 % of the investment is covered by a publicly-owned body which does not behave as a private investor (see above, section V, subsection ‘economic advantage’) while the remaining 75 % of the investment is also provided from state resources, cannot ensure that the productive investment aided is viable and sound.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Cu toate acestea, din cauza puterii explicative limitate a analizei de regresie asupra eșantionului de obligațiuni bancare structurate (a se vedea nota de subsol 55), și având în vedere că fondurile mutuale nu se pot compara în mod corespunzător cu certificatele de economii poștale indexate, Comisia este de aceeași părere cu expertul cu privire la sprijinirea comparației pe rezultatele statisticilor descriptive.

英語

However, because of the limited explanatory power of the regression analysis on the sample of structured bank bonds (see footnote 55), and given that mutual funds are not an appropriate comparable for index-linked postal savings certificates, the Commission shares the expert’s view that the comparison has to rely on the results of the descriptive statistics.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Termenul «protejată» se referă la sere, rame permanente și tunele înalte, dar nu se referă la tunelele joase de plastic, la clopotele de sticlă sau la orice alt tip de ramă portabilă (a se vedea definiția culturilor 138, 141 și 156 din tabelul K).

英語

“Under shelter” means greenhouses, permanent frames and accessible tunnels but does not include not accessible plastic tunnels, cloches or any other portable frame (see the definition for crops 138, 141 and 156 in Table K).

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Mai mult, părțile interesate menționate au susținut că din cauza faptului că, atunci când a construit valoarea normală, Comisia a ținut seama de prețurile internaționale ale boabelor de soia stabilite în cadrul Chicago Board of Trade (CBOT), dar nu a luat în considerare câștigurile sau pierderile legate de operațiunile de acoperire în cadrul CBOT atunci când a stabilit prețul de export (a se vedea mai jos), Comisia nu a efectuat nici de data aceasta o comparație echitabilă între valoarea normală și prețul de export.

英語

Moreover, they claimed that by referring to the international prices of soya beans as established in the Chicago Board of Trade (CBOT) when constructing normal value, but disregarding the gains or losses linked to the hedging activities at the CBOT when establishing the export price (see below), again the Commission did not make a fair comparison between normal value and export price.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Existăînsă tendinţa ca rapoartele să nu sublinieze faptul că beneficiile descrise sunt doar unele potenţiale.În realitate, multe dintre acestea pot fi realizate,în cel mai bun caz, doar parţial, deoareceînţara beneficiarăcondiţiile necesare nu se regăsescîncăîn totalitate,în special din cauza deficienţelor persistente din cadrul planurilor naţionale de dezvoltare șialsistemelor de gestiunea©finanţelor publice(asevedea punctele 26, 29 și 38).În mod similar,în multe rânduri Comisia însăși nu are capacitatea de a©profita pe deplin de beneficiile potenţiale, mai ales atunci când delegaţiile sale nu dispun de competenţe suficiente pentru a©utilizaintegral oportunităţile sporite de dialog pe carele oferă sprijinul bugetar(a se vedea punctul 74).

英語

However,thereportstendnottoemphasisethe factthatthe benefits described are only potential.Inreality, many ofthemcanat most be only partiallyrealised because the necessaryconditionsinthe beneficiarycountryare not yetfullyin place,in particular duetocontinued weaknesses innationaldevelopment plansand publicfinance manage-mentsystems(seeparagraphs26,29and38).Similarlythe Commissionitselfoften doesnothavethecapacitytofully takeadvantageofthe potential benefits,notably whereits Delegations do not have sufficient expertiseto makefull use of theimproved opportunities for dialogue which budget support offers(see paragraph 74).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ルーマニア語

Din p≤cate, acest gen de rezultate nedorite nu se limiteaz≤ doar la prevenirea selectiv≤, ci se observ≤ ªi în cazul inform≤rii prin mass-media, precum ªi în cazul evenimentelor de prevenire individual≤ (a se vedea mai sus).

英語

However, such undesirable outcomes are not unique to selective prevention but are also observed in the case of mass media information provision as well as individual prevention events (see above).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK