Google で調べる

検索ワード: благосостояния (ロシア語 - ラトビア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ロシア語

ラトビア語

情報

ロシア語

В настоящий момент, когда уровень инфляции является низким и стабильным, менее зажиточные слои населения лучше защищены от снижения их благосостояния и покупательной способности.

ラトビア語

Euro zonas finanšu tirgus lielais apmērs ļauj paredzēt lielāku kapitāla daļu investīcijām un investoriem sadalīt riskus plašākā mērogā. Pilsoņiem ir par 90% samazinātas naudas pārsūtīšanas izmaksas uz citu euro zonas valsti.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ロシア語

• С момента подписания Римского договора в 1957 году основной интерес Европейского Союза был направлен на экономическое и социальное развитие с целью обеспеченияздоровья, благосостояния и гарантированного будущего для жителей Европы.

ラトビア語

• Kop‰ Romas L¥guma parakst¥‰anas 1957. gadÇ Eiropas Savien¥bas pamatmïr˙is ir ilgtspïj¥gsekonomikas un sociÇlais progress, lai Eiropas iedz¥votÇjiem varïtu nodro‰inÇt vesel¥basaprpi, labklÇj¥bu un daudzsolo‰u nÇkotni. ·Ç mïr˙a sasnieg‰anai vitÇli svar¥ga bija cie‰Çka integrÇcija daudzÇs politikas jomÇs.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ロシア語

Наша работа основана на убеждении, что образование и обучение могут внести значительный вклад в повышение благосостояния, создание устойчивого роста и привлечение к участию в жизни общества всех категорий населения стран с развивающейся экономикой.

ラトビア語

Mūsu darbs balstās uz pārliecību, ka izglītība un apmācība var ievērojami veicināt pieaugošu labklājību, radīt ilgstpējīgu izaugsmi un sekmēt sociālo iekļaušanos attīstītā ekonomikā.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ロシア語

Хотяконкуренция с нашими соседямии предприятиями по ту сторону Атлантического океана усилилась, я полагаю, что наша экономическая стабильность и устойчивость, а также прочная нормативно-правовая база, созданная ЭВС, позволят нам сохранить и приумножить наше благосостояние».

ラトビア語

Kaut arī konkurence no kaimiņu puses un viņpus Atlantijas okeānam ir lielāka, es ticu, kamūsu ekonomikas stabilitāte un izturība, kā arī stingrā EMS sistēma palīdzēs mums turēties uz šī veiksmīgā ceļa.”

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ロシア語

Создание европейского валютного союза и переход на евро являются краеугольными камнями на пути кболее тесной интеграции, которая даст импульс социальному единству и увеличению благосостояния, какдля стран-кандидатов, так и для всех стран зоны евро.

ラトビア語

EMS un eiro ir pakÇpieni ce∫Ç uz cie‰Çku integrÇciju, kas pie‰˙irs vïl vairÇk sinerÆijas sociÇlajÇ vienot¥bÇ un labklÇj¥bÇ gan jaunajÇm dal¥bvalst¥m, gan visai eirozonai.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ロシア語

собрав их и других подобных ремесленников, сказал:друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше;

ラトビア語

Sasaucis tos un citus, kas strādāja to pašu amatu, sacīja: Vīri, jūs zināt, ka no šī darba mums ir ieguvums;

最終更新: 2012-05-05
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK