Google で調べる

検索ワード: axe (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

axe

ウェールズ語

bwyell

最終更新: 2013-01-20
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

英語

axe

ウェールズ語

bwyall

最終更新: 2013-01-14
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

英語

Bad Axe

ウェールズ語

Bad Axe

最終更新: 2014-08-20
使用頻度: 2
品質:

参照: Wikipedia

英語

A bronze axe head.

ウェールズ語

Pen bwyell a wnaed o efydd.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

英語

Last week , the main axe fell on Rotherham

ウェールズ語

Yr wythnos diwethaf , disgynnodd y brif fwyell ar Rotherham

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Ian McGregor had to axe thousands of jobs from the steel industry

ウェールズ語

Bu'n rhaid i Ian McGregor gael gwared ar filoedd o swyddi o'r diwydiant dur

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I am also worried that it intends to axe access provision on the site

ウェールズ語

Pryderaf hefyd ynghylch ei fwriad i ddileu darpariaeth mynediad ar y safle

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

We rightly deplore Corus's plans to axe jobs and decrease capacity

ウェールズ語

Gresynu a wnawn wrth gynlluniau Corus i gael gwared ar swyddi ac i ostwng capasiti

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Where would a future Tory administration fell the axe in this budget ?

ウェールズ語

Ble y byddai gweinyddiaeth Dorïaidd yn y dyfodol yn cwtogi yn y gyllideb hon ?

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It talks of significant capacity reductions , but people do not know where the axe will fall

ウェールズ語

Mae'n sôn am ostyngiadau sylweddol yn ei gapasiti , ond ni wyddys ym mhle y bydd y fwyell yn disgyn

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Most people in Wales without an axe to grind acknowledge the First Minister's leadership role

ウェールズ語

Mae'r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru nad oes ganddynt asgwrn i'w bigo yn cydnabod rôl arweinyddiaeth y Prif Weinidog

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I will ask the company to review this in the next 15 months , before the axe falls in the final closure in mid 2002

ウェールズ語

Gofynnaf i'r cwmni adolygu hyn yn y 15 mis nesaf , cyn bod y gwaith yn cau yn gyfan gwbl yng nghanol 2002

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

ITV Wales may be forced in the future to axe programmes such as The Ferret or Fishlock's Wild Tracks

ウェールズ語

Yn y dyfodol , mae'n bosibl y bydd ITV Cymru yn gorfod cael gwared ar raglenni fel The Ferret a Fishlock's Wild Tracks

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Where would the axe fall to bring about the changes that they say they want to see ? It is total irresponsibility

ウェールズ語

Ym mhle y byddai'r fwyell yn disgyn i beri'r newidiadau y maent am eu gweld ? Mae hyn yn gwbl anghyfrifol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

However , it has not decided where the axe will fall and whether it will fall completely or whether there will be a partial aversion of full plant closure

ウェールズ語

Fodd bynnag , nid yw wedi penderfynu beth fydd yn cau ac a fydd popeth yn cau neu a osgoir cau pob gwaith

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

There may be health authority ex-chairpersons , now representing patient groups , who have an axe to grind

ウェールズ語

Mae'n bosibl y bydd gan rai o gyn-gadeiryddion yr awdurdodau iechyd , sydd bellach yn cynrychioli grwpiau cleifion , gyllyll i'w hogi

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

As has been mentioned , we watched aghast two weeks ago as a scythe was taken to jobs and courses at Coleg Gwent , and we wonder where the axe will fall next

ウェールズ語

Fel y dywedwyd , gwyliasom yn syfrdan bythefnos yn ôl wrth i swyddi a chyrsiau gael eu cwtogi’n enbyd yng Ngholeg Gwent , ac yr ydym yn meddwl tybed ym mhle y bydd y fwyell yn disgyn nesaf

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Pembrokeshire , I regret , takes an axe to many excellent rural schools , which is not the policy in Powys or elsewhere

ウェールズ語

Mae Sir Benfro , mae gennyf ofn , yn chwifio bwyell dros lawer o ysgolion gwledig ardderchog , nad yw'n bolisi ym Mhowys nac mewn mannau eraill

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

That is particularly the case in areas that have suffered from Corus's decision to axe many of their employees ' jobs

ウェールズ語

Mae hynny'n arbennig o berthnasol mewn ardaloedd sydd wedi dioddef yn sgîl penderfyniad Corus i ddileu llawer o swyddi eu gweithwyr

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Having four Members who are trained , who are not whipped by any particular political party , who have no axe to grind and who are disinterested in the planning application , is the best system in terms of determining planning applications

ウェールズ語

Y system orau i benderfynu ar geisiadau cynllunio yw cael pedwar Aelod sydd wedi'u hyfforddi , nad ydynt o dan chwip unrhyw blaid wleidyddol benodol , sydd heb gyllell i'w hogi ac sydd heb fuddiant yn y cais cynllunio

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK