Google で調べる

検索ワード: cornerstones (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

That is one of the cornerstones of extending entitlement

ウェールズ語

Dyna un o gonglfeini ein hymgais i ymestyn hawliau

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Dafydd Wigley : Tourism and agriculture are two of the cornerstones of my constituency

ウェールズ語

Dafydd Wigley : Mae twristiaeth ac amaethyddiaeth yn ddau o gonglfeini fy etholaeth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Those are the absolute cornerstones that have come out of left field from the European Commission

ウェールズ語

Mae'r rhain yn gonglfeini hanfodol a ddaeth yn annisgwyl oddi wrth y Comisiwn Ewropeaidd

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

We have established what we are proud to call the cornerstones of civilisation in Great Britain today

ウェールズ語

Sefydlasom yr hyn yr ydym yn falch o'u galw'n gonglfeini gwareiddiad ym Mhrydain Fawr heddiw

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The manufacturing sector has been , and continues to be , one of the cornerstones of the Welsh economy

ウェールズ語

Bu'r sector gweithgynhyrchu'n un o gonglfeini economi Cymru , ac felly y mae o hyd

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The trustees would want to see the garden continue along the path of its cornerstones of education and science

ウェールズ語

Mae'r ymddiriedolwyr yn awyddus i'r ardd barhau â'i chonglfeini , sef addysg a gwyddoniaeth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

For example , coal and steel are no longer the cornerstones of our industries , and the fishing and agriculture industries are declining

ウェールズ語

Er enghraifft , nid glo a dur yw conglfeini'n diwydiannau erbyn hyn , ac mae'r diwydiannau pysgota ac amaethu'n dirywio

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

If the new kind of politics envisaged when this Assembly was created is to be successful , inclusivity and partnership must be the cornerstones of our democracy

ウェールズ語

Os yw'r math newydd o wleidyddiaeth a oedd mewn golwg pan grewyd y Cynulliad hwn i lwyddo , rhaid i gynwysoldeb a phartneriaeth fod yn gonglfeini i'n democratiaeth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The local government partnership scheme and the Partnership Council are the cornerstones of the Assembly's relationship with local government in Wales

ウェールズ語

Y cynllun partneriaeth llywodraeth leol a'r Cyngor Partneriaeth yw conglfeini perthynas y Cynulliad â llywodraeth leol yng Nghymru

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

In rural and deprived urban communities , sub-post offices provide a wide range of much needed services and are frequently cornerstones of the local economy and community life

ウェールズ語

Mewn cymunedau gwledig a chymunedau trefol difreintiedig , mae is-swyddfeydd post yn darparu ystod eang o wasanaethau angenrheidiol ac yn aml maent yn gonglfeini'r economi lleol a bywyd cymunedol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The youth service will provide one of the cornerstones of this work by helping young people to develop their skills and by providing an important forum for their views to be heard on the design and delivery of local services

ウェールズ語

Bydd y gwasanaeth ieuenctid yn un o gonglfeini'r gwaith hwn drwy helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau a drwy fod yn fforwm pwysig ar gyfer clywed eu barn ar y ffordd y dylai gwasanaethau lleol gael eu cynllunio a'u cyflwyno

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Alun Cairns : Further to that point of order , one of the cornerstones or principles behind the devolution argument was inclusive politics , which would give the opportunity for open debate

ウェールズ語

Alun Cairns : Ymhellach i'r pwynt hwnnw o drefn , un o'r conglfeini neu egwyddorion y tu ôl i ddadl datganoli oedd gwleidyddiaeth gynhwysol , a fyddai'n rhoi cyfle i ddadlau'n agored

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Some community development and participation is not only central to delivering sustainable development , it is also one of the cornerstones of Plaid Cymru -- The Party of Wales's policies

ウェールズ語

Mae rhywfaint o ddatblygu cymunedol a chyfranogiad gan y gymuned nid yn unig yn hanfodol i gyflwyno datblygu cynaliadwy , mae hefyd yn gonglfaen polisïau Plaid Cymru -- The Party of Wales

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

A modern public transport system must be the backbone of the modernisation of Valley communities , and a cornerstone of any sustainable development agenda

ウェールズ語

Rhaid i system drafnidiaeth gyhoeddus , fodern weithredu fel asgwrn cefn i foderneiddio cymunedau'r Cymoedd , a rhaid iddi fod yn gonglfaen unrhyw agenda datblygu cynaliadwy

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Can you expand on those plans ? You say that you are looking to retain the garden around its core cornerstone of education and science , but that you also want to see it become a fun family day out

ウェールズ語

A allwch ymhelaethu ar y cynlluniau hynny ? Dywedwch eich bod yn awyddus i gynnal yr ardd o gylch ei chonglfaen craidd , sef addysg a gwyddoniaeth , ond eich bod hefyd yn awyddus iddi fod yn ddiwrnod i'r brenin i'r teulu

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Carers are the cornerstone of caring communities and we must develop services that will support and sustain them

ウェールズ語

Gofalwyr yw conglfeini cymunedau gofalgar a rhaid inni ddatblygu gwasanaethau a fydd yn eu cynorthwyo a'u cynnal

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Concessionary travel is a cornerstone of equality , a tangible act of social inclusion , which turns these abstract words into something meaningful

ウェールズ語

Mae consesiynau teithio yn gonglfaen cydraddoldeb , yn weithred wirioneddol o gynhwysedd cymdeithasol , sy'n troi'r geiriau haniaethol hyn yn rhywbeth ystyrlon

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Finally , Best Value is an important cornerstone of these strategies

ウェールズ語

Yn olaf , mae Gwerth Gorau yn gonglfaen pwysig i'r strategaethau hyn

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

First , foundation hospitals can set their own targets and decide their own pay and conditions , which breaks with a long-standing cornerstone of the national health service , namely of a national pay agreement within the UK

ウェールズ語

Yn gyntaf , gall ysbytai sefydledig osod eu targedau eu hunain a phenderfynu ar eu cyflogau a'u hamodau eu hunain , sy'n torri un o gonglfeini hirsefydlog y gwasanaeth iechyd gwladol , sef cytundeb cyflogau cenedlaethol o fewn y DU

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Giving priority to buses is the cornerstone of achieving our aim

ウェールズ語

Rhoi blaenoriaeth i fysiau yw conglfaen ein nod

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK