Google で調べる

検索ワード: donations (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

It is financed through donations

ウェールズ語

Fe'i hariennir drwy roddion

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

That will be funded from charitable donations

ウェールズ語

Caiff hwnnw ei ariannu o roddion elusennol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I welcome the prohibition of foreign donations to political parties

ウェールズ語

Croesawaf y gwaharddiad ar roddion o dramor i bleidiau gwleidyddol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It is scandalous that it must be raised through voluntary donations

ウェールズ語

Mae'n sgandal fod yn rhaid ei godi drwy gyfraniadau gwirfoddol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Encouraging charitable donations for breaking the order of this Assembly is inappropriate

ウェールズ語

Mae'n amhriodol annog rhoddion elusennol am fynd yn groes i drefn y Cynulliad hwn

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It was nothing to do with any donations by Mr Mittal to the Labour Party

ウェールズ語

Nid oedd a wnelo dim ag unrhyw arian a roddwyd gan Mr Mittal i'r Blaid Lafur

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I know that the people of Wales will support a new society through their donations

ウェールズ語

Gwn y bydd pobl Cymru yn cefnogi cymdeithas newydd drwy eu rhoddion

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The possibility of an economic downturn also raises the spectre of declining voluntary donations

ウェールズ語

Yn ogystal , mae'r posibilrwydd o ddirywiad economaidd yn creu'r bygythiad y bydd rhoddion gwirfoddol yn lleihau

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

We appreciate the donations given to that institution and the support that it gives to farmers

ウェールズ語

Gwerthfawrogwn y rhoddion a roddir i'r gymdeithas honno a'r cymorth a rydd i ffermwyr

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Fortunately significant assistance was received from the public and private sectors in grant aid and donations

ウェールズ語

Yn ffodus , derbyniwyd cymorth sylweddol gan y sectorau cyhoeddus a phreifat ar ffurf cymorth grant a rhoddion

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Its survival depends on donations by the parents and the Welsh community in London and in Wales

ウェールズ語

Mae ei goroesiad yn dibynnu ar roddion rhieni a'r gymuned Gymraeg yn Llundain a Chymru

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

As I have said , hospice volunteers are more than happy to give of their time and make generous donations

ウェールズ語

Fel y dywedais , mae gwirfoddolwyr hosbis yn fwy na pharod i roi o'u hamser a gwneud rhoddion hael

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Cash donations can be transferred immediately and can be used to boost damaged local economies in the most fitting way

ウェールズ語

Gellir trosglwyddo rhoddion ariannol ar unwaith a gellir eu defnyddio i hybu economïau lleol sydd wedi'u niweidio a hynny yn y modd mwyaf addas

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It is shameful that the Assembly had to be prompted or shamed to match the pace of spontaneous public donations

ウェールズ語

Mae'n warthus bod yn rhaid ysgogi'r Cynulliad neu godi cywilydd arno i roi arian sydd yn cyfateb â chyflymder rhoddion y cyhoedd

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It has also provided £0 .5 million to match public donations for the relief of rural hardship

ウェールズ語

Darparodd £0 .5 miliwn hefyd i gyfateb â rhoddion y cyhoedd ar gyfer cynorthwyo i ymladd caledi gwledig

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The Sports Council Welsh Sports Trust was set up to receive donations , something that a public body cannot do

ウェールズ語

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Chwaraeon Cymru y Cyngor Chwaraeon er mwyn derbyn rhoddion , rhywbeth na all corff cyhoeddus ei wneud

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Bids for one-off funding and charitable donations are all very well , but it limits the services that these organisations offer

ウェールズ語

Mae ceisiadau am arian unwaith ac am byth a rhoddion elusennol yn ddigon derbyniol ond mae'n cyfyngu ar y gwasanaethau a gynigir gan y mudiadau hyn

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Fourthly , the UK Government announced that it would match the public donations that have been made to the voluntary organisations to relieve rural distress

ウェールズ語

Yn bedwerydd , cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai'n rhoi arian yn cyfateb i'r rhoddion cyhoeddus a wnaethpwyd i'r sefydliadau gwirfoddol i leddfu trallod gwledig

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Most of the organisations represented on the rural taskforce appreciated his promise to match any public donations to rural stress lines with new Treasury money

ウェールズ語

Gwerthfawrogodd y rhan fwyaf o'r sefydliadau a gynrychiolir ar y tasglu gwledig ei addewid i roi swm o arian newydd gan y Trysorlys sydd yn cyfateb ag unrhyw roddion cyhoeddus i'r llinellau ffôn straen gwledig

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

They have to rely on donations from individuals and from the friends of the Maesteg citizens advice bureau , because they are the most poorly funded in Wales

ウェールズ語

Rhaid iddynt ddibynnu ar roddion gan unigolion a chan gyfeillion canolfan gynghori Maesteg , am mai hwy yw'r ganolfan sydd yn derbyn y lleiaf o gyllid yng Nghymru

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK