Google で調べる

検索ワード: indulge in (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

I am not going to indulge in the knockabout invited by that question

ウェールズ語

Nid wyf am ymroi i'r math o golbio sydd ymhlyg yn y cwestiwn hwnnw

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

If we ignore the statutory realities , we indulge in gesture politics

ウェールズ語

Os anwybyddwn y gwirioneddau statudol , yr ydym yn ymroi i wleidyddiaeth symbolaidd

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I have tried not to indulge in criticising anybody , including Lord Rogers

ウェールズ語

Yr wyf wedi ceisio peidio â beirniadu neb , gan gynnwys yr Arglwydd Rogers

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

They do not indulge in anti-social behaviour because they want to cause mayhem

ウェールズ語

Nid ydynt yn ymroi i ymddygiad gwrthgymdeithasol am eu bod yn dymuno achosi anhrefn

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I have often reflected on the fact that it was easier to indulge in the crude party political knockabout at Westminster

ウェールズ語

Yr wyf wedi myfyrio'n aml ynghylch y ffaith ei bod yn haws ymroi i'r colbio pleidiol di-chwaeth yn San Steffan

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

We need not indulge in intellectual fantasies -- some of us have got to get on with the job of allocating the money

ウェールズ語

Ni ddylem ymroi i ffantasïau deallusol -- -- rhaid i rai ohonom ymgymryd â'r gwaith o ddyrannu'r arian

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It seems that you want to indulge in the blame game by blaming everyone except the person who is most responsible -- you

ウェールズ語

Ymddengys eich bod chi am ymroi i'r gêm bwrw bai gan roi'r bai ar bawb heblaw'r un sy'n bennaf cyfrifol -- chi

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The First Secretary : I am tempted to indulge in the sort of knockabout that is more familiar in Westminster than in the Assembly

ウェールズ語

Y Prif Ysgrifennydd : Yr wyf yn cael fy nhemtio i ymroi i'r math o golbio sy'n fwy cyfarwydd yn San Steffan nag yn y Cynulliad

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

William Graham : Llywydd , I am sure that neither Mr Law nor I would indulge in an argy-bargy

ウェールズ語

William Graham : Lywydd , yr wyf yn siwr na fyddwn i na Mr Law yn malu awyr

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The inducements to drink to excess and to indulge in binge drinking , which are particularly aimed at young people , are disgraceful

ウェールズ語

Mae'r cymhellion i yfed yn ormodol ac i oryfed yn gymdeithasol , sydd wedi'u hanelu'n benodol at bobl ifanc , yn gywilyddus

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It also delays discussions of the crisis in the NHS , just so that the Liberal Democrats and the Labour party can indulge in a mutual admiration contest

ウェールズ語

Mae hefyd yn oedi trafodaethau ar yr argyfwng yn yr NHS , dim ond er mwyn i'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r blaid Lafur gymryd rhan mewn cystadleuaeth o ganmol ei gilydd

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Nick Bourne : I am afraid that I will indulge in what the First Minister would call ` nit-picking '

ウェールズ語

Nick Bourne : Mae arnaf ofn y byddaf yn gwneud yr hyn a eilw'r Prif Weinidog yn ` hollti blew '

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Andrew Davies : If David Davies wants me to indulge in a diatribe against the former Conservative Government , I am more than happy to do so

ウェールズ語

Andrew Davies : Os oes ar David Davies eisiau imi ddechrau bytheirio yn erbyn yr hen Lywodraeth Geidwadol , yr wyf yn fwy na bodlon i wneud hynny

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Secondly , we need to stop imposing extra burdens on local authorities just so that Ministers can indulge in a few favourable press headlines and leave everyone else to pay the charges

ウェールズ語

Yn ail , rhaid inni roi'r gorau i osod beichiau ychwanegol ar awdurdodau lleol dim ond er mwyn i Weinidogion gael mwynhau ychydig o benawdau ffafriol yn y wasg a gadael i bawb arall dalu'r costau

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The First Secretary : I am sure it was vigorous , as it would be nowadays , if you were inclined to indulge in those sorts of things

ウェールズ語

Y Prif Ysgrifennydd : Yr wyf yn siwr y gwnaethoch hynny'n egnïol , fel y gwnaech heddiw , pe teimlech awydd i ymroi i bethau o'r fath

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

However , I will address specifics rather than indulge in discussions on Objective 1 , which I am sure will take place this afternoon during questions to myself and Rhodri Morgan

ウェールズ語

Fodd bynnag , yr wyf yn fodlon ymdrin â materion penodol yn hytrach nag ymroi i drafodaethau ar Amcan 1 a fydd , yr wyf yn sicr , yn digwydd brynhawn heddiw yn ystod y cwestiynau i mi ac i Rhodri Morgan

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

That accessible , inclusive and transparent democracy is starting to get results , forcing some of devolution's sterner critics to indulge in a measured rethink

ウェールズ語

Mae'r ddemocratiaeth hygyrch , gynhwysol a thryloyw honno yn dechrau sicrhau canlyniadau , gan orfodi rhai o feirniaid llymach datganoli i ymroi i ailfeddwl yn ystyriol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

They restore the confidence of people in areas such as Caerphilly that the streets belong to them and not to miscreants , who indulge in anti-social behaviour or worse

ウェールズ語

Maent yn adfer hyder pobl mewn ardaloedd fel Caerffili i gredu bod y strydoedd yn eiddo iddynt hwy ac nid i ddrwgweithredwyr , sy'n ymroi i ymddygiad gwrthgymdeithasol neu bethau gwaeth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

However , it would be irresponsible of us to indulge in over-simplistic analysis of the means that are available to us in dealing with the waste that society increasingly produces

ウェールズ語

Fodd bynnag , byddai'n anghyfrifol inni ildio i fympwy a gorsymleiddio'r dulliau sydd ar gael inni i ymdrin â'r gwastraff cynyddol a gynhyrcha cymdeithas

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It is key that we remove the factors that lead young people into crime , one of which can be homelessness -- although not all young homeless people indulge in crime

ウェールズ語

Mae'n hollbwysig ein bod yn dileu'r ffactorau sy'n arwain pobl ifanc i droseddu , a gall digartrefedd fod yn un ohonynt -- er nad yw'r holl bobl ifanc ddigartref yn ymroi i droseddu

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK