Google で調べる

検索ワード: innovators (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

I believe in nurture not nature and much can be done to nurture young innovators

ウェールズ語

Credaf mewn magwraeth yn hytrach na natur a gellir gwneud llawer i feithrin arloeswyr ifanc

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It also delivers on our ` Wales for Innovation ' strategy by supporting innovators

ウェールズ語

Mae hefyd yn cyfrannu at ein strategaeth ` Cymru o Blaid Arloesi ' drwy gynorthwyo arloeswyr

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

To encourage innovation in a variety of disciplines , we must consider where innovators come from

ウェールズ語

Er mwyn hybu arloesedd mewn amryw o ddisgyblaethau , rhaid inni ystyried o ble y daw'r arloeswyr

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

However , I issue a call to our Welsh innovators and scientists to think about the challenges that visually impaired people face

ウェールズ語

Fodd bynnag , galwaf ar ein dyfeiswyr a'n gwyddonwyr yng Nghymru i feddwl am yr heriau a wynebir gan bobl â nam ar eu golwg

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

An important issue from an economic development perspective is the use of Government mechanisms to support industries and innovators in Wales who can contribute to new technologies

ウェールズ語

Mater pwysig o safbwynt datblygu economaidd yw defnyddio mecanweithiau'r Llywodraeth i gefnogi diwydiannau ac arloeswyr yng Nghymru a all gyfrannu at dechnolegau newydd

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Wales finished top of the novel innovators league at 13 .1 per cent ahead of the south-east of England , for example

ウェールズ語

Gorffennodd Cymru ar ben y gynghrair arloeswyr ar 13 .1 y cant uwchben de-ddwyrain Lloegr , er enghraifft

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Intellectual Property Wales has been asked to join the Wales innovators ' network , and discussions are ongoing as to how the scheme could be used to benefit individuals as well as SMEs

ウェールズ語

Gofynnwyd i Eiddo Deallusol Cymru ymuno â rhwydwaith arloeswyr Cymru , ac mae trafodaethau'n parhau ynghylch y modd y gellid defnyddio'r cynllun er budd unigolion yn ogystal â busnesau bach a chanolig eu maint

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

That runs the risk of turning away the innovators that can come forward with positive schemes from all sectors : the public sector , the private sector and the voluntary sector

ウェールズ語

Mae hynny'n arwain at y perygl o wrthod yr arloeswyr a all gyflwyno cynlluniau cadarnhaol o bob sector : y sector cyhoeddus , y sector preifat a'r sector gwirfoddol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

David Melding : Those three hospitals only have a prospect of long-term survival if we give them foundation status , if they were autonomous and if they could succeed as innovators -- I know that they could if they were given those powers

ウェールズ語

David Melding : Yr unig obaith sydd gan y tri ysbyty hynny i barhau yn y tymor hir yw i ni roi statws ysbyty sefydledig iddynt , pe baent yn ymreolus ac yn gallu llwyddo fel arloeswyr -- gwn y gallent wneud hynny pe rhoddid y pwerau hynny iddynt

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

In my days of medical training here in Cardiff in the 1970s , Wales had a proud reputation of being an innovator in dealing with renal disease and renal transplantation

ウェールズ語

Pan oeddwn yn dilyn hyfforddiant meddygol yma yng Nghaerdydd yn yr 1970au , yr oedd Cymru yn falch o'i henw fel arloeswr wrth ddelio â chlefyd arennol a thrawsblannu arennau

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It has been said today that access to the appropriate infrastructure , the relevant technology and the necessary skills are key to us becoming a wide-scale innovator in the use of ICT

ウェールズ語

Dywedwyd heddiw mai mynediad at yr isadeiledd priodol , y dechnoleg berthnasol a'r sgiliau angenrheidiol yw'r allwedd i ni ddod yn arloeswr ar raddfa eang yn nefnydd TGCh

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The hospice movement has been a key innovator in the provision of palliative care and has radically changed how death and the care of the terminally ill are addressed

ウェールズ語

Bu'r mudiad hosbis yn arloeswr allweddol o ran darparu gofal lliniarol ac mae wedi newid yn sylfaenol y modd yr ymdrinnir â marwolaeth a gofal pobl sydd â salwch angheuol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

You cannot create an innovator or an entrepreneu ; you can but nurture them

ウェールズ語

Ni ellid creu arloesydd nac entrepreneu ; gellid ond eu meithrin

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK