Google で調べる

検索ワード: unthinkable (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

However , we are not the only party thinking the unthinkable on school funding

ウェールズ語

Fodd bynnag , nid ni yw'r unig blaid sydd yn dychmygu'r annychmygol ar ariannu ysgolion

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It is unthinkable for the administration to go on in such a way for three and a half years

ウェールズ語

Ni ellir dychmygu y bydd y weinyddiaeth yn mynd ymlaen yn y fath fodd am dair blynedd a hanner

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The Cabinet and I believe that the consequences of not acting are , frankly , unthinkable

ウェールズ語

Cred y Cabinet a minnau fod goblygiadau peidio â gweithredu yn arswydus a dweud y gwir

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

They brought home to us the harsh reality that terrorism in its modern form had achieved the unthinkable

ウェールズ語

Gwnaethant inni sylweddoli'r realiti moel fod terfysgaeth fodern wedi cyflawni erchylltra y tu hwnt i amgyffred

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I have said in this Chamber before that the failure of this Assembly is unthinkable and would be a massive blow to the confidence of our nation

ウェールズ語

Yr wyf wedi dweud o'r blaen yn y Siambr hon na ellir ystyried y bydd y Cynulliad hwn yn methu a byddai'n ergyd enfawr i hyder ein cenedl

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Tony Blair knew that the twin towers atrocity had changed the course of the world and that almost unthinkable actions were now required

ウェールズ語

Gwyddai Tony Blair fod erchylltra'r ddau dŵr wedi newid hanes y byd a bod angen gweithredu bellach mewn ffordd na ellir mo'i dychmygu bron

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Unemployment in Torfaen has fallen to 3 .7 per cen ; a level that was unthinkable during the Tory years

ウェールズ語

Mae diweithdra yn Nhor-faen wedi gostwng i 3 .7 y can ; lefel na ellid ei dychmygu yn ystod blynyddoedd y Torïaid

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

We all remember when Frank Field , a politician respected across the political divide , was asked to think the unthinkable

ウェールズ語

Yr ydym oll yn cofio pan ofynnwyd i Frank Field , gwleidydd ac iddo barch ar draws y rhaniad gwleidyddol , ddychmygu'r annychmygol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It says that there has been a new sense of vitality , optimism and confidence among many communities and individuals and that these developments were unthinkable a decade ago

ウェールズ語

Dywed fod ymdeimlad newydd o egni , gobaith a hyder wedi codi ymysg llawer o gymunedau ac unigolion ac na ellid dychmygu'r datblygiadau hyn ddegawd yn ôl

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It would be unthinkable for Wales to get a lot of extra money to have a different policy , while England did not get any money at all

ウェールズ語

Ni allem ddychmygu Cymru yn cael llawer o arian ychwanegol i gael polisi gwahanol , tra bo Lloegr yn cael dim arian o gwbl

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It would be unthinkable for the post office to close down , but it could happen if the payment of benefits and pensions directly into bank accounts became the norm

ウェールズ語

Ni ellir dychmygu'r swyddfa bost yn cau , ond gallai hynny ddigwydd pe sefydlir talu budd-daliadau a phensiynau yn uniongyrchol i gyfrifon banc fel y drefn arferol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It would be absolutely unthinkable for those bans to go backwards and I think that , once this ban comes in , people will ask why we did not do this a long time ago

ウェールズ語

Byddai'n amhosibl ystyried gwrthdroi'r gwaharddiadau hynny a chredaf , unwaith y cyflwynir y gwaharddiad hwn , y bydd pobl yn gofyn pam na fu inni wneud hyn amser maith yn ôl

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It would have been unthinkable in pre-devolution days for voluntary organisations to get the level of access to decision-makers that they get now

ウェールズ語

Yn y dyddiau cyn datganoli , buasai'n amhosibl dychmygu y câi mudiadau gwirfoddol y fath fynediad at y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ag y maent yn ei gael yn awr

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Such an event , with Government Ministers publicly responding to tough challenges presented by young disabled people in this way , would have been unthinkable before the creation of the Assembly

ウェールズ語

Byddai digwyddiad o'r fath , gyda Gweinidogion y Llywodraeth yn ymateb i heriau anodd a gyflwynwyd gan bobl ifanc anabl yn y modd hwn , wedi bod yn amhosibl cyn creu'r Cynulliad

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Nick Bourne : Given the present figures , it is unthinkable that we would not qualify for at least transitional assistance and it is possible , but unlikely , that we would qualify on the same basis as Cornwall

ウェールズ語

Nick Bourne : Yng ngolwg y ffigurau presennol , amhosibl meddwl na fyddem yn gymwys i dderbyn cymorth trosiannol o leiaf ac mae'n bosibl , ond yn annhebygol , y byddem yn gymwys ar yr un sail â Chernyw

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The time has come to think the unthinkable , and to replace the model of the standard comprehensives with diverse schools that can cater for children from every background and every level of ability , regardless of their parents ' ability to pay

ウェールズ語

Mae'r amser wedi dod i ddychmygu'r annychmygol , ac i ddisodli'r ysgolion cyfun safonol gydag ysgolion amrywiol sy'n diwallu anghenion plant o bob cefndir a phob lefel o allu , beth bynnag fo gallu eu rhieni i dalu

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK