Google で調べる

検索ワード: frigiv krav (英語 - デンマーク語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

デンマーク語

情報

英語

"Ixquick har uppfyllt alla EU:s krav.

デンマーク語

"Ixquick har opfyldt alle EU's krav.

最終更新: 2010-03-25
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

Motparten har i slike forhandlinger krav på all nødvendig dokumentasjon’.

デンマーク語

Motparten har i slike forhandlinger krav på all nødvendig dokumentasjon«.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

英語

Opdatering af de statistiske krav inden for generel økonomisk statistik, december 2004

デンマーク語

Review of the requirements in the field of general economic statistics, December 2004

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 3
品質:

参照: MatteoT

英語

PRJ-2014-00689 - 13758862 - 0.3 Side 1 af 4 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com jj@alectia.com Udbudsbeskrivelse for trucks Kunde Novo Nordisk A/S Projektnr. 1011625-013 Projekt NN - PS RAW Dato 2016-04-26 Emne Smalgangstruck Initialer JJ Smalgangstruck Der skal i alt anskaffes 5 smalgangstrucks som fordeles således: • Ambientlager: 2 stk. • Frostlager: 1 stk. • Kølelager: 1 stk. • Syre/base- og brandlager: 1 stk. Der skal anvendes 2 ATEX-sikrede trucks og 3 uden ATEK-sikring (almindelige). Men alle 5 smalgangstrucks bør være konfigureret ens. Smalgangstrucken, der skal køre i frostlageret, skal være monteret med en op-varmet førerkabine. De øvrige smalgangstrucks skal ikke have førerkabine. Smalgangstrucks skal være af typen, hvor truckføreren kører med op, således at han er i niveau med pallen, når den sættes på plads eller plukkes. Med denne feature er der ikke behov for et kamera monteret på trucken. Alle smalgangstrucks skal køre med induktiv styring i reolgange. Frostlageret forberedes til at kunne installere mobilreoler, hvorfor der fra start installeres køreskinner på tværs af reolgange til mobilreoler. Køreskinner til de eventuelle fremtidige mobilreoler indgår som en del af pallereolleverancen. Derfor skal den induktive styring i frostlageret opdeles i sektioner opdelt af mobilreolskinnerne. Alle ikke ATEX-godkendte truck skal kunne køre i frostlageret med de opdelte induktive styringer. Det skal bemærkes, at nogle køregange er bredere end standarden, bl.a. fordi disse køregange også skal bruges som flugtveje. Derfor skal der måske i disse gange installeres 2 parallelle induktive køreskinner, således at hver skinne be-tjener lagerreolerne i hver sin side. De bredeste køregange er ca. 3.800 mm. Standarden-bredden er sat til 2.000 mm. Smalgangstruck-Basis egenskaber Det skal være elektriske trucks Skal kunne håndtere både EUR-paller og US-paller uden ændringer af indstillin-ger af gafler Alle paller skal kunne håndteres både på kort- og langsiden På nogle paller er der udhæng – max 50 mm på hver side (især aktuelt for paller med big bags) Batteritype: Bly-syre Man up-trucks Minimum drifts-tid pr. opladning: 8 timer Truck skal være CE-mærket Brugsanvisning på dansk og engelsk skal medfølge PRJ-2014-00689 - 13758862 - 0.3 Side 2 af 4 Det skal være muligt at indsætte én eller flere hastighedsbegrænsninger for smalgangstruckens kørehastighed, når den ikke befinder sig i områder med in-duktiv styring (af hensyn til påkørselspåvirkning af vægge). Det skal være muligt at indsætte en styring, der kræver, at pallen og førerhuset befinder sig i nederste position, når smalgangstrucken ikke befinder sig i områ-det med induktiv styring (af hensyn til påkørselspåvirkning af vægge). Smalgangstruck-Dimensionsmæssige o.l. krav Maksimal vægt af paller: 1.300 kg Maksimal løftehøjde: 10.000 mm Minimum initial løft (af hensyn til placering af øverste palle): 1.500 mm Maksimal egenvægt af truck (inkl. batteri): 9.000 kg Maksimal længde af truck: 4.000 mm Maksimal højde af masten i sænket tilstand: 4.600 mm Maksimal højde af masten i hævet tilstand: Skal kunne begrænses pr. lagerty-pe; frihøjden er mellem 10.000 mm og 10.700 mm. Maksimal venderadius: 2.200 mm Smalgangstruck-Environment-Health-Safety-krav Blue spot markering i køreretning Faldsikring på truck Plads til personlige værnemidler på truck (øjenskyl, brandslukning, maske, handsker mm.) Nødstop med alarm Beskyttelse mod syre/base (tag og front-visir) – gælder ATEX-godkendte truck Truck skal være forsynet med chok-sensor. Sensor der måler på batteri-opladning, anvendelsesprofil, registrering af person-ID kan tilbydes som option Hurtig nedsænkning af førerkabine; er relevant såfremt brandalarm lyder. ved nødnedsænkning af førerkabinen skal gaflerne også køre hurtigt ud, hvis de er placeret inde i reolområdet Hvis trucken anvendes hvor der er anden færdsel i området, kan den være ud-styret med rotorblink Der må kun anvendes typegodkendte førerværn og sikkerhedsseler Der skal være sikring i form af overdækning af førerpladsen - både med gitter og ”glas” Trucks skal være forsynet med hjul, der giver mindst mulig støj Førersædet og førerkabine Førersædet skal kunne indstilles individuelt, så det passer til den enkelte truck-fører PRJ-2014-00689 - 13758862 - 0.3 Side 3 af 4 Sædet skal kunne indstilles i sædehøjde, afstand til rat, vinkel mellem sæde og ryglæn Ryglænet med justerbar lændestøtte giver den bedste støtte til ryggen Ved luftaffjedrede sæder skal affjedringen kunne indstilles efter førerens vægt Justerbare pedaler Sædet kan være forsynet med drejekonsol for at lette ind- og udstigning Sædebetrækket skal være vanddampgennemtrængeligt Sædet må ikke have for høje sidepolstringer Sædet skal endvidere være vibrationsdæmpet (helkropsvibrationer) Betrækket skal være smudsafvisende og slidstærkt, fx forstærket med læ-der/kunstlæder i hjørnerne God ergonomisk praksis for førerkabinens dimensioner er bredde 90 cm, højde 110 cm (fra sæde til loft), længde 135 cm fra front til bag sæde Skridsikkert trin Smalgangstruck-Andre krav Mulighed for montage ekstra spejle, sensor og for en monitor, fx ved overvåg-ning af arbejde i højden Mulighed for at montere truckterminal og scanner. På trucks skal der være strømudtag til disse Det skal specificeres, hvilke hjælpemidler der skal anvendes ved skift af batteri Det skal være let at komme til batteriet og der skal være egnet teknisk hjælpe-middel til batteriskiftet – specificeres af leverandør Trucks skal være forsynet med slidstærke hjul. Trucks skal kun køre indendørs Det skal være muligt at plukke mindre kolli direkte fra førerkabinen, dog skal kabinens ræk værn stadigvæk være lukket Informationer om emissioner, bl.a. støj skal foreligge Leverandør skal oplyse om vibrationsniveau og -styrke, støjniveauer og emissio-ner fra truck i brugsanvisningen Der skal være monteret løftebeslag eller angivet løftepunkter samt angivet, hvil-ke typer anhugningsgrej der skal anvendes Trucks skal være forsynet med en nøglekontakt eller tilsvarende for at gøre det vanskeligt for uberettigede personer at sætte motoren i gang Trucks skal være forsynet med bremser, nødstop for bevægelser ud over kør-selsfunktionen samt aflåselig hovedafbryder Skal være forsynet med anordninger, der advarer føreren og forhindrer farlige bevægelser af byrder i følgende tilfælde af overbelastning: o På grund af overlast (overlastsikring) o På overskridelse af lastmoment (lastmomentsikring) PRJ-2014-00689 - 13758862 - 0.3 Side 4 af 4 o På overskridelse af momenter, der kan medføre væltning (lastmoment-sikring og lastviser) Smalgangstruck-ATEX-krav To trucks kører i ATEX zone 2. Disse truck skal sikres i henhold til kategorien: Zone 2 – 3G IIB1 T2 (gas og temperatur-krav) Kravet er baseret efter det mest brandfarlige stof. ATEX-godkendte trucks skal desuden kunne modstå aggressive stoffer (f.eks. syre) Montage af induktive køreskinner Som udgangspunkt skal de induktive køreskinner bores ned i gulvet. Dette skal ske, når gulvet er helt færdiggjort. Det præcise tidspunkt for starten af monta-gearbejdet aftales med byggeledelsen. Leverandøren skal være fleksibel med hensyn til påbegyndelsestidspunktet og være indstillet på, at arbejdet kan blive sektioneret pr. lagersektion med ventetid ind imellem. For frostlagerets ved-kommende skal der også henvises til det tidligere skrevne om koordinering af montagen af skinner til mobilreoler. Her vil det også være byggeledelsen, der er ansvarlig for koordineringen af arbejdet, men det vil ske i tæt samarbejde med de 2 udpegnede leverandører. Også på dette område skal truck-leverandøren udvise fleksibilitet. Det forventes at leverandøren selv medbringer det nødvendige udstyr til monta-gen. Arbejdet med montage af køreskinner skal ske efter de krav, som der generelt stilles af Novo Nordisk for sådanne arbejder. Dette omfatter såvel de bygnings-mæssige montagekrav samt arbejds- og miljøsikkerhed. Der skal henvises til reglerne herfor. ALECTIA A/S Jan Jakobsen Direkte tlf. +45 29 668 991 You can now translate an entire document into over 40 languages.

デンマーク語

PRJ-2014-00689 - 13758862 - 0.3 Side 1 af 4 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com jj@alectia.com Udbudsbeskrivelse for trucks Kunde Novo Nordisk A/S Projektnr. 1011625-013 Projekt NN - PS RAW Dato 2016-04-26 Emne Smalgangstruck Initialer JJ Smalgangstruck Der skal i alt anskaffes 5 smalgangstrucks som fordeles således: • Ambientlager: 2 stk. • Frostlager: 1 stk. • Kølelager: 1 stk. • Syre/base- og brandlager: 1 stk. Der skal anvendes 2 ATEX-sikrede trucks og 3 uden ATEK-sikring (almindelige). Men alle 5 smalgangstrucks bør være konfigureret ens. Smalgangstrucken, der skal køre i frostlageret, skal være monteret med en op-varmet førerkabine. De øvrige smalgangstrucks skal ikke have førerkabine. Smalgangstrucks skal være af typen, hvor truckføreren kører med op, således at han er i niveau med pallen, når den sættes på plads eller plukkes. Med denne feature er der ikke behov for et kamera monteret på trucken. Alle smalgangstrucks skal køre med induktiv styring i reolgange. Frostlageret forberedes til at kunne installere mobilreoler, hvorfor der fra start installeres køreskinner på tværs af reolgange til mobilreoler. Køreskinner til de eventuelle fremtidige mobilreoler indgår som en del af pallereolleverancen. Derfor skal den induktive styring i frostlageret opdeles i sektioner opdelt af mobilreolskinnerne. Alle ikke ATEX-godkendte truck skal kunne køre i frostlageret med de opdelte induktive styringer. Det skal bemærkes, at nogle køregange er bredere end standarden, bl.a. fordi disse køregange også skal bruges som flugtveje. Derfor skal der måske i disse gange installeres 2 parallelle induktive køreskinner, således at hver skinne be-tjener lagerreolerne i hver sin side. De bredeste køregange er ca. 3.800 mm. Standarden-bredden er sat til 2.000 mm. Smalgangstruck-Basis egenskaber Det skal være elektriske trucks Skal kunne håndtere både EUR-paller og US-paller uden ændringer af indstillin-ger af gafler Alle paller skal kunne håndteres både på kort- og langsiden På nogle paller er der udhæng – max 50 mm på hver side (især aktuelt for paller med big bags) Batteritype: Bly-syre Man up-trucks Minimum drifts-tid pr. opladning: 8 timer Truck skal være CE-mærket Brugsanvisning på dansk og engelsk skal medfølge PRJ-2014-00689 - 13758862 - 0.3 Side 2 af 4 Det skal være muligt at indsætte én eller flere hastighedsbegrænsninger for smalgangstruckens kørehastighed, når den ikke befinder sig i områder med in-duktiv styring (af hensyn til påkørselspåvirkning af vægge). Det skal være muligt at indsætte en styring, der kræver, at pallen og førerhuset befinder sig i nederste position, når smalgangstrucken ikke befinder sig i områ-det med induktiv styring (af hensyn til påkørselspåvirkning af vægge). Smalgangstruck-Dimensionsmæssige o.l. krav Maksimal vægt af paller: 1.300 kg Maksimal løftehøjde: 10.000 mm Minimum initial løft (af hensyn til placering af øverste palle): 1.500 mm Maksimal egenvægt af truck (inkl. batteri): 9.000 kg Maksimal længde af truck: 4.000 mm Maksimal højde af masten i sænket tilstand: 4.600 mm Maksimal højde af masten i hævet tilstand: Skal kunne begrænses pr. lagerty-pe; frihøjden er mellem 10.000 mm og 10.700 mm. Maksimal venderadius: 2.200 mm Smalgangstruck-Environment-Health-Safety-krav Blue spot markering i køreretning Faldsikring på truck Plads til personlige værnemidler på truck (øjenskyl, brandslukning, maske, handsker mm.) Nødstop med alarm Beskyttelse mod syre/base (tag og front-visir) – gælder ATEX-godkendte truck Truck skal være forsynet med chok-sensor. Sensor der måler på batteri-opladning, anvendelsesprofil, registrering af person-ID kan tilbydes som option Hurtig nedsænkning af førerkabine; er relevant såfremt brandalarm lyder. ved nødnedsænkning af førerkabinen skal gaflerne også køre hurtigt ud, hvis de er placeret inde i reolområdet Hvis trucken anvendes hvor der er anden færdsel i området, kan den være ud-styret med rotorblink Der må kun anvendes typegodkendte førerværn og sikkerhedsseler Der skal være sikring i form af overdækning af førerpladsen - både med gitter og ”glas” Trucks skal være forsynet med hjul, der giver mindst mulig støj Førersædet og førerkabine Førersædet skal kunne indstilles individuelt, så det passer til den enkelte truck-fører PRJ-2014-00689 - 13758862 - 0.3 Side 3 af 4 Sædet skal kunne indstilles i sædehøjde, afstand til rat, vinkel mellem sæde og ryglæn Ryglænet med justerbar lændestøtte giver den bedste støtte til ryggen Ved luftaffjedrede sæder skal affjedringen kunne indstilles efter førerens vægt Justerbare pedaler Sædet kan være forsynet med drejekonsol for at lette ind- og udstigning Sædebetrækket skal være vanddampgennemtrængeligt Sædet må ikke have for høje sidepolstringer Sædet skal endvidere være vibrationsdæmpet (helkropsvibrationer) Betrækket skal være smudsafvisende og slidstærkt, fx forstærket med læ-der/kunstlæder i hjørnerne God ergonomisk praksis for førerkabinens dimensioner er bredde 90 cm, højde 110 cm (fra sæde til loft), længde 135 cm fra front til bag sæde Skridsikkert trin Smalgangstruck-Andre krav Mulighed for montage ekstra spejle, sensor og for en monitor, fx ved overvåg-ning af arbejde i højden Mulighed for at montere truckterminal og scanner. På trucks skal der være strømudtag til disse Det skal specificeres, hvilke hjælpemidler der skal anvendes ved skift af batteri Det skal være let at komme til batteriet og der skal være egnet teknisk hjælpe-middel til batteriskiftet – specificeres af leverandør Trucks skal være forsynet med slidstærke hjul. Trucks skal kun køre indendørs Det skal være muligt at plukke mindre kolli direkte fra førerkabinen, dog skal kabinens ræk værn stadigvæk være lukket Informationer om emissioner, bl.a. støj skal foreligge Leverandør skal oplyse om vibrationsniveau og -styrke, støjniveauer og emissio-ner fra truck i brugsanvisningen Der skal være monteret løftebeslag eller angivet løftepunkter samt angivet, hvil-ke typer anhugningsgrej der skal anvendes Trucks skal være forsynet med en nøglekontakt eller tilsvarende for at gøre det vanskeligt for uberettigede personer at sætte motoren i gang Trucks skal være forsynet med bremser, nødstop for bevægelser ud over kør-selsfunktionen samt aflåselig hovedafbryder Skal være forsynet med anordninger, der advarer føreren og forhindrer farlige bevægelser af byrder i følgende tilfælde af overbelastning: o På grund af overlast (overlastsikring) o På overskridelse af lastmoment (lastmomentsikring) PRJ-2014-00689 - 13758862 - 0.3 Side 4 af 4 o På overskridelse af momenter, der kan medføre væltning (lastmoment-sikring og lastviser) Smalgangstruck-ATEX-krav To trucks kører i ATEX zone 2. Disse truck skal sikres i henhold til kategorien: Zone 2 – 3G IIB1 T2 (gas og temperatur-krav) Kravet er baseret efter det mest brandfarlige stof. ATEX-godkendte trucks skal desuden kunne modstå aggressive stoffer (f.eks. syre) Montage af induktive køreskinner Som udgangspunkt skal de induktive køreskinner bores ned i gulvet. Dette skal ske, når gulvet er helt færdiggjort. Det præcise tidspunkt for starten af monta-gearbejdet aftales med byggeledelsen. Leverandøren skal være fleksibel med hensyn til påbegyndelsestidspunktet og være indstillet på, at arbejdet kan blive sektioneret pr. lagersektion med ventetid ind imellem. For frostlagerets ved-kommende skal der også henvises til det tidligere skrevne om koordinering af montagen af skinner til mobilreoler. Her vil det også være byggeledelsen, der er ansvarlig for koordineringen af arbejdet, men det vil ske i tæt samarbejde med de 2 udpegnede leverandører. Også på dette område skal truck-leverandøren udvise fleksibilitet. Det forventes at leverandøren selv medbringer det nødvendige udstyr til monta-gen. Arbejdet med montage af køreskinner skal ske efter de krav, som der generelt stilles af Novo Nordisk for sådanne arbejder. Dette omfatter såvel de bygnings-mæssige montagekrav samt arbejds- og miljøsikkerhed. Der skal henvises til reglerne herfor. ALECTIA A/S Jan Jakobsen Direkte tlf. +45 29 668 991Du kan nu oversætte et helt dokument til mere end 40 sprog.

最終更新: 2016-05-28
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.’

デンマーク語

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.«

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

英語

The relevant sentence reads as follows in Norwegian: ‘Oslo Kommune er av den oppfatning at salget e r innenfor rammen av de krav som stilles i ESAs retningslinjer’.

デンマーク語

Den relevante sætning er følgende på norsk: »Oslo Kommune er av den oppfatning at salget er innenfor rammen av de krav som stilles i ESAs retningslinjer«.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

The sentence reads as follows in Norwegian: ‘Verdivurderingen foretatt av OPAK kan slik vi ser det ikke sies å tilfredsstille de krav som stilles til takst i ESAs retningslinjer’.

デンマーク語

Den norske ordlyd er følgende: »Verdivurderingen foretatt av OPAK kan slik vi ser det ikke sies å tilfredsstille de krav som stilles til takst i ESAs retningslinjer«.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

The results of the AMI's Rambøll studies are contained in the reports 'Klinisk un dersøgelse af nakke-, skulder og armsmerter hos personer med tegne-, konstruktions- og andet kontorarbejde' ('Clinical study of neck, shoulder and arm complaints in persons in drawing, design and other office jobs'), 'Fysiske og psykosociale påvirkninger ved ar bejde med computer-aided design (CAD)' ('Physical and psychosocial effects of work with computer-aided design') and 'Effekten af precisionskrav, tempokrav og mentale krav på bevægelse og muskeaktivitet ved CÁD-arbejde' ('Effect of accuracy, workrate and mental demands on movement and muscle activity in CAD work').

デンマーク語

Resultaterne af Arbejdsmiljøinstituttets Rambøll-undersøgelser findes i rapporterne: »Klinisk undersøgelse af nakke-skulder og armsmerter hos personer med tegne-, konstruktions- og andet kontorarbejde«, »Fysiske og psykosociale påvirkninger ved arbejde med computer-aided design (CAD)« og »Effekten af præcisionskrav, tempokrav og mentale krav på bevægelse og muskelaktivitet ved CAD-arbejde«.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

*0ve Nielsen, "Menneskets krav til fugtighed i luften" (The human requirement for moisture in the air), SBI - saertryk 276, Statens Byggeforskningsinstitut, Teknisk Forlag, Copenhagen 1977

デンマーク語

REFLEKSER­'SPEJLINGER PAA MANGLENDE MULIGHEDER FOR FOR MEGET LYS GENNEM

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

Sweden is well endowed with reliable eco-labelling systems, having three of them, namely Bra Miljöval, Svanen and KRAV. Eco-labelling has achieved a success in Sweden that is unparalleled in other EU Mem ber States.

デンマーク語

Jeg kan ikke i øjeblikket sige, om Rådet vil acceptere de ændringer, som er foreslået af det ærede medlems udvalg - det er først lige blevet vedtaget i dag.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

De forsvarer arbejdstagernes rettigheder an industry og krav i en virksomhed, or at national or European Union i en branche, level,på landsplan, first came into being in the i Den Europæiske Union…

デンマーク語

De forsvarer arbejdstagernes rettigheder og krav i en virksomhed, og krav i en virksomhed,i en branche, i en branche,på landsplan, på landsplan,i Den i Den Europæiske Union…

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

Sweden is well endowed with reliable eco-labelling systems, having three of them, namely Bra Miljöval, Svanen and KRAV.

デンマーク語

I Sverige er vi så heldige at have tre pålidelige miljømærkningssystemer:" Bra Miljöval «," Svanen « og" KRAV «.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

ECB's retningslinje af 13. februar 2004 om ændring af retningslinje ECB/ 2003/2 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område( ECB/ 2004/1)

デンマーク語

Guideline of the ECB of 13 February 2004 amending Guideline ECB/ 2003/2 concerning certain statistical reporting requirements of the ECB and the procedures for reporting by the national central banks of statistical information in the field of money and banking statistics( ECB/ 2004/1)

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

英語

Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 30. juli 2002 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område( ECB/ 2002/5)

デンマーク語

No longer in force: Guideline of the ECB of 30 July 2002 concerning certain statistical reporting requirements of the ECB and the procedures for reporting by the national central banks of statistical information in the field of money and banking statistics( ECB/ 2002/5)

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

英語

Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 6. februar 2003 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område( ECB/ 2003/2)

デンマーク語

No longer in force: Guideline of the ECB of 6 February 2003 concerning certain statistical reporting requirements of the ECB and the procedures for reporting by the national central banks of statistical information in the field of money and banking statistics( ECB/ 2003/2)

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

英語

Udtalelse om udvidelse af den finansielle stabilitetsordning, med fuld dækning af indskyderes og simple kreditorers krav og om en ordning om kapitalindskud i kreditinstitutter( CON/ 2009/6)

デンマーク語

Opinion on extension of the financial stability scheme guaranteeing full coverage of claims by depositors and ordinary creditors and on a scheme for provision of State capital to credit institutions( CON/ 2009/6)

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

英語

Udtalelse om Lietuvos bankas » krav til indberetningsstatistik vedrørende finansielle instrumenter( CON/ 2005/32)

デンマーク語

Opinion on Lietuvos bankas » statistical reporting requirements regarding payment instruments( CON/ 2005/32)

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

英語

Udtalelse om en finansiel stabilitetsordning, med fuld dækning af indskyderes og simple kreditorers krav( CON/ 2008/54)

デンマーク語

Opinion on a financial stability scheme guaranteeing full coverage of claims by depositors and ordinary creditors( CON/ 2008/54)

最終更新: 2012-03-19
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

英語

Ikke længere gældende : ECB 's retningslinje af 6 . februar 2003 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge - og bankstatistiske område ( ECB / 2003/2 )

デンマーク語

No longer in force : Guideline of the ECB of 6 February 2003 concerning certain statistical reporting requirements of the ECB and the procedures for reporting by the national central banks of statistical information in the field of money and banking statistics ( ECB / 2003/2 )

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

ECB 's retningslinje af 13 . februar 2004 om ændring af retningslinje ECB / 2003/2 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge - og bankstatistiske område ( ECB / 2004/1 )

デンマーク語

Guideline of the ECB of 13 February 2004 amending Guideline ECB / 2003/2 concerning certain statistical reporting requirements of the ECB and the procedures for reporting by the national central banks of statistical information in the field of money and banking statistics ( ECB / 2004/1 )

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK