Google で調べる

検索ワード: on chip (英語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ポーランド語

情報

英語

Gerhard Onken stacks up on chips.

ポーランド語

Gerhard Onken ze stosem swoich żetonów.

最終更新: 2017-01-03
使用頻度: 2
品質:

参照: MatteoT

英語

In addition, the company introduced ‘board on chip’ technology, which increased the value of the final product.

ポーランド語

Oprócz tego spółka wprowadziła technologię „board on chip”, która podniosła wartość produktu końcowego.

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 3
品質:

参照: MatteoT

英語

2. My friends are all here, munchin’ on chips and jackfruit.

ポーランド語

2. Przyszli wszyscy moi przyjaciele!

最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

英語

Please to other resources (including on chip maker) not to upload the program itself - a link please.

ポーランド語

Proszę do innych zasobów (w tym na producent mikroprocesorów), aby nie przesyłać samego programu - link proszę.

最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

英語

Please to other resources (including on chip maker) not to upload the program itself - a link please.

ポーランド語

Wniosek o innych zasobów (w tym producent mikroprocesorów), aby nie wysyłać samego programu - link proszę.

最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

英語

Electronic switches, including temperature protected electronic switches, consisting of a transistor and a logic chip (chip-on-chip technology)

ポーランド語

Przełączniki elektroniczne, włączając zabezpieczone temperaturowo przełączniki elektroniczne, składające się z tranzystora i logicznej płytki półprzewodnikowej (technologia chip-on-chip)

最終更新: 2019-04-13
使用頻度: 12
品質:

参照: MatteoT

英語

As a result of the investment, extensive retraining was needed for the production of higher capacity DRAMs as well as for the introduction of the new product (board on chip).

ポーランド語

W wyniku inwestycji potrzebne było znaczne przeszkolenie w zakresie produkcji jednostek pamięciowych DRAM o większej pojemności, jak również wprowadzenia nowych produktów (board on chip).

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 2
品質:

参照: MatteoT

英語

Setting a royalty on chips using Galileo or EGNOS signals, as was mooted, would run counter to that objective.

ポーランド語

Rozważane na wcześniejszym etapie wprowadzenie odpłatności od układów scalonych korzystających z sygnałów Galileo i EGNOS byłoby z tym celem sprzeczne.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

英語

Similarly, if there were only two players left when the tournament ended, and there was no tie between the two remaining players, the remaining players would split the combined first and second place prize based on chip count and the player eliminated in third would receive the third place prize.

ポーランド語

Podobnie, jeśli dwóch graczy pozostanie w grze na koniec turnieju i nie będzie między nimi remisu, dzielą oni między sobą kwotę, na którą składają się wypłaty za pierwsze i drugie miejsc (w oparciu o liczbę posiadanych żetonów). Gracz, który został wyeliminowany jako ostatni, otrzymuje trzecią nagrodę.

最終更新: 2018-02-13
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

英語

Electronic switches, including temperature protected electronic switches, consisting of a transistor and a logic chip (chip-on-chip technology)

ポーランド語

Przełączniki elektroniczne, włączając zabezpieczone temperaturowo przełączniki elektroniczne, składające się z tranzystora i logicznej płytki półprzewodnikowej (technologia chip-on-chip)

最終更新: 2019-04-13
使用頻度: 2
品質:

参照: MatteoT

英語

Research will focus on: lab-on-chip, interfaces to biological entities, surface modified nano-particles, advanced drug delivery and other areas of integrating nano-systems or nano-electronics with biological entities (such as targeted delivery of biologically active entities);

ポーランド語

Badania będą skoncentrowane na: laboratoriach mikroukładowych, połączeniach z jednostkami biologicznymi, zmodyfikowanych nanocząsteczkach powierzchni, nowoczesnym zaopatrzeniu w leki i innych obszarach integrowania nanosystemów lub nanoelektroniki z jednostkami biologicznymi (takimi jak ukierunkowane dostarczanie jednostek aktywnych biologicznie);

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 3
品質:

参照: Translated.com

英語

The initiative will address the needs for silicon-based technologies throughout four technology domains: (i) the shrinking of logic and memory devices to increase performance and reduce costs, (ii) the development of value-added functions, include sensing, actuating and packaging functions, and their embedding with logic and memory to form complex System-on-Chip or System-in-Package solutions, (iii) equipment and materials, and (iv) design automation.

ポーランド語

Inicjatywa obejmie potrzeby technologii krzemowych w czterech dziedzinach technologicznych: i) minimalizowanie układów logicznych i pamięci w celu zwiększenia wyników i zmniejszenia kosztów; ii) opracowywanie funkcji wartości dodanej, łącznie z funkcjami wyczuwania, uruchomienia i pakowania i ich wbudowaniem do układu logicznego i pamięci w celu stworzenia złożonego systemu opartego na mikroukładach lub złożonych rozwiązań typu System-on-Chip lub System-in-Package; iii) wyposażenie i materiały; i iv) automatyzacja projektowania.

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

英語

Electronic switches, incl. temperature protected electronic switches, consisting of a transistor and a logic chip (chip-on-chip technology) (excl. relays and automatic circuit breakers)

ポーランド語

Przełączniki elektroniczne, włącznie z zabezpieczonymi temperaturowo przełącznikami elektronicznymi, składające się z tranzystora i logicznej płytki półprzewodnikowej (technologia chip-on-chip) (z wyłączeniem przekaźników i wyłączników automatycznych)

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Switches for a voltage of > 60 V and <= 1000 V (excl. relays, automatic circuit breakers, electronic AC switches consisting of optically coupled input and output circuits (insulated thyristor AC switches), electronic switches, incl. temperature protected electronic switches, consisting of a transistor and a logic chip (chip-on-chip technology) and electromechanical snap-action switches for a current <= 11 A)

ポーランド語

Przełączniki, do napięć > 60 V, ale <= 1000 V (z wyłączeniem przekaźników, wyłączników automatycznych, przełączników elektronicznych AC składających się z optycznie sprzężonych obwodów wejścia-wyjścia (izolowane przełączniki tyrystorowe AC), przełączników elektronicznych, włącznie z zabezpieczonymi temperaturowo przełącznikami elektronicznymi, składających się z tranzystora i logicznej płytki półprzewodnikowej (technologia chip-on-chip) i przełączników migowych elektromechanicznych do prądu <= 11 A)

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

The initiative will address the needs for silicon-based technologies throughout four technology domains: (i) the shrinking of logic and memory devices to increase performance and reduce costs, (ii) the development of value-added functions, include sensing, actuating and packaging functions, and their embedding with logic and memory to form complex System-on-Chip or System-in-Package solutions, (iii) equipment and materials, and (iv) design automation.

ポーランド語

Inicjatywa obejmie potrzeby technologii opartych na silikonie w czterech dziedzinach technologicznych: (i) minimalizowanie układów logicznych i pamięci w celu zwiększenia wyników i zmniejszenia kosztów, (ii) opracowywanie funkcji wartości dodanej, łącznie z funkcjami wyczuwania, uruchomienia i pakowania i ich wbudowaniem do układu logicznego i pamięci w celu stworzenia złożonego systemu opartego na mikroukładach lub złożonych rozwiązań typu „System-on-Chip” lub „System-in-Package”, (iii) wyposażenie i materiały i (iv) automatyzacja projektowania.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Further VLSI VAX processors followed in the form of the V-11, CVAX, CVAX SOC ("System On Chip", a single-chip CVAX), Rigel, Mariah and NVAX implementations.

ポーランド語

Kolejne VAX-owe procesory VLSI to wyżej wymieniony V-11, CVAX, "SOC" ("System on Chip", ang.

最終更新: 2016-03-03
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

It is approximately 412 light years from Earth.L'Île-Dorval is a city and an island in southwestern Quebec, Canada, in Lac Saint-Louis off the Island of Montreal.Chimaera is the type genus of the cartilaginous fish family Chimaeridae.Hydrolagus is a genus of fish in the Chimaeridae family.Sonor is a German percussion manufacturer.* 24-bit DSP with on-chip DSU* 8-bit Z80 CPU core with on-chip DSU (runs at 24.576 MHz (TYP), up to 60 MHz — software-controlled)* USB 2.0 Full speed ("not" Hi-Speed), with transfer rates up to 8 Mbit/s, or 1 MB/s* Works as a generic USB storage disk (USB Mass Storage)* Supports MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1, 2, 3 (MP3) and WMA.

ポーランド語

Oddalona jest o około 443 lat świetlnych od Ziemi.L'Île-Dorval - miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec, w regionie Montreal.Chimaera – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny chimerowatych (Chimaeridae).Hydrolagus – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny chimerowatych (Chimaeridae).Sonor - niemiecki producent instrumentów perkusyjnych.=== Specyfikacja ===* 24-bitowy DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnału) wraz z chipem DSU* 8-bit Z80 CPU core wraz z on-chip'em DSU (o częstotliwości at 24.576 MHz, a nawet 60 MHz – kontrolowane przez oprogramowanie)* USB 2.0, transfer od 8Mb/s do 1MB/s* Pracuje jako pamięć przenośna (USB Mass Storage)* Obsługuje MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1, 2, 3 (MP3) i WMA.

最終更新: 2016-03-03
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

The high amount of iron contained in the lava at Rábida gives it a distinctive red colour.In Greek mythology, Athamas (; ) was a Boeotian king.==AMD-originated architectures=====Am2900 series (1975)===* Am2901 4-bit-slice ALU (1975)* Am2902 Look-Ahead Carry Generator* Am2903 4-bit-slice ALU, with hardware multiply* Am2904 Status and Shift Control Unit* Am2905 Bus Transceiver* Am2906 Bus Transceiver with Parity* Am2907 Bus Transceiver with Parity* Am2908 Bus Transceiver with Parity* Am2909 4-bit-slice address sequencer* Am2910 12-bit address sequencer* Am2911 4-bit-slice address sequencer* Am2912 Bus Transceiver* Am2913 Priority Interrupt Expander* Am2914 Priority Interrupt Controller===29000 (29K) (1987–95)===* AMD 29000 (aka 29K) (1987)+* AMD 29005 Above without (functional) MMU and BTC* AMD 29027 FPU* AMD 29030* AMD 29050 with on-chip FPU (1990)* AMD 292xx embedded processor==Non-x86 architecture processors=====2nd source (1974)===Am9080===2nd source (1982)===Am29X305 (second source for Signetics 8X305 8-bit micro controller)==x86 architecture processors=====2nd source (1979–91)===(second-sourced x86 processors produced under contract with Intel)* 8086* 8088* Am286 (2nd-sourced 80286, so not a proper Am"x"86 member)===Am"x"86 series (1991–95)===* Am386 (1991)* Am486 (1993)* Am5x86 (a CPU that performed at entry-level Pentium speed on upper-end 486 motherboards) (1995)===K5 architecture (1995)===* AMD K5 ("SSA5"/"5k86")===K6 architecture (1997–2001)===* AMD K6 ("NX686"/"Little Foot") (1997)* AMD K6-2 ("Chompers"/"CXT")** AMD K6-2-P ("Mobile K6-2")* AMD K6-III ("Sharptooth")** AMD K6-III-P* AMD K6-2+* AMD K6-III+===K7 architecture (1999–2005)===* Athlon (Slot A) ("Argon", "Pluto"/"Orion", "Thunderbird") (1999)* Athlon (Socket A) ("Thunderbird") (2000)* Duron ("Spitfire", "Morgan", "Applebred") (2000)* Athlon MP ("Palomino", "Thoroughbred", "Barton", "Thorton") (2001)* Mobile Athlon 4 ("Corvette"/"Mobile Palomino") (2001)* Athlon XP ("Palomino", "Thoroughbred (A/B)", "Barton", "Thorton") (2001)* Mobile Athlon XP ("Mobile Palomino") (2002)* Mobile Duron ("Camaro"/"Mobile Morgan") (2002)* Sempron ("Thoroughbred", "Thorton", "Barton") (2004)* Mobile Sempron===K8 core architecture===K8 series (2003–)Families: Opteron, Athlon 64, Sempron, Turion 64, Athlon 64 X2, Turion 64 X2* Opteron ("SledgeHammer") (2003)* Athlon 64 FX ("SledgeHammer") (2003)* Athlon 64 ("ClawHammer"/"Newcastle") (2003)* Mobile Athlon 64 ("Newcastle") (2004)* Athlon XP-M ("Dublin") (2004) "Note: AMD64 disabled"* Sempron ("Paris") (2004) "Note: AMD64 disabled"* Athlon 64 ("Winchester") (2004)* Turion 64 ("Lancaster") (2005)* Athlon 64 FX ("San Diego") (1st half 2005)* Athlon 64 ("San Diego"/"Venice") (1st half 2005)* Sempron ("Palermo") (1st half 2005)* Athlon 64 X2 ("Manchester") (1st half 2005)* Athlon 64 X2 ("Toledo") (1st half 2005)* Athlon 64 FX ("Toledo") (2nd half 2005)* Turion 64 X2 ("Taylor") (1st half 2006)* Athlon 64 X2 ("Windsor") (1st half 2006)* Athlon 64 FX ("Windsor") (1st half 2006)* Athlon 64 X2 ("Brisbane") (2nd half 2006)* Athlon 64 ("Orleans") (2nd half 2006)* Sempron ("Manila") (1st half 2006)* Sempron (Sparta)* Opteron ("Santa Rosa")* Opteron ("Santa Ana")* Mobile Sempron===K10 core architecture===K10 series CPUs (2007-)* Opteron ("Barcelona") (10 September 2007)* Phenom FX ("Agena FX") (Q1 2008)* Phenom X4 (9-series) ("Agena") (19 November 2007)* Phenom X3 (8-series) ("Toliman") (April 2008)* Athlon 6-series ("Kuma") (February 2007)* Athlon 4-series ("Kuma") (2008)* Athlon X2 ("Rana") (Q4 2007)* Sempron ("Spica")* Opteron ("Budapest")* Opteron ("Shanghai")* Opteron ("Magny-Cours")* Phenom II ("X4 in January 8, 2009", "X6 in April 27, 2010")* Athlon II* Turion II ("Caspian") More infoK10 series APUs (2011-)* "Llano" AMD Fusion ("K10" cores + "Redwood"-class GPU) (launch Q2 2011)===Bulldozer module architecture ===Bulldozer series CPUs (2011–)* "Interlagos" Opteron ("Bulldozer" core) (launch Q4 2011)* "Zambezi" ("Bulldozer" core) (launch Q4 2011)* "Vishera" ("Piledriver" core) (launch Q4 2012)===Bobcat core architecture===Bobcat series APUs (2011-)* Ontario ("Bobcat" cores + "Cedar"-class GPU) (launch Q1 2011)* Zacate ("Bobcat" cores + "Cedar"-class GPU) (launch Q1 2011)==See also==* Comparison of AMD processors* List of AMD mobile microprocessors* List of AMD Athlon microprocessors** List of AMD Athlon XP microprocessors** List of AMD Athlon 64 microprocessors** List of AMD Athlon X2 microprocessors* List of AMD Duron microprocessors* List of AMD Sempron microprocessors* List of AMD Turion microprocessors* List of AMD Opteron microprocessors* List of AMD Phenom microprocessors* List of AMD FX microprocessors* List of AMD A microprocessors* List of AMD Accelerated Processing Unit microprocessors* List of AMD CPU microarchitectures"x86 market competitors" :* Intel Corporation: see List of Intel microprocessors* VIA Technologies (C3, C7 microprocessors on EPIA platform)* Cyrix (until bought by National Semiconductor)* National Semiconductor (until its Geode processor business was bought by AMD)* NEC Corporation (with their V20, 25, ..., 50)* Transmeta (Crusoe and Efficeon microprocessors (until 2009))== External links ==* AMD processor guide (10stripe)* AMD processor upgrades (Chris Hare)* AMD Code Names (amd.com)* http://www.techpowerup.com/cpudb/==References==Philomela was defiant and angered Tereus.The lychee (Litchi chinensis) () is the sole member of the genus "Litchi" in the soapberry family, Sapindaceae.Iron Age hill forts near the city are at Leigh Woods and Clifton Down on the side of the Avon Gorge, and on Kings Weston Hill, near Henbury.

ポーランド語

Wysoka ilość żelaza zawartego w lawie w Rábida dają jej wyróżniający czerwony kolor.Athamas) – w mitologii greckiej król Orchomenos w Beocji.== Oryginalne architektury AMD ===== Seria Am2900 (1975) ===* Am2901* Am2902* Am2903* Am2904* Am2905* Am2906 * Am2907 * Am2908 * Am2909 * Am2910* Am2911 * Am2912 * Am2913* Am2914 === 29000 (29K) (1987–95) ===* AMD 29000, często nazywany 29K (1987)* AMD 29027 FPU* AMD 29030* AMD 29040* AMD 29050 z jednoukładowym FPU (1990)* AMD 292xx== Architektura x86 ===== produkty drugiego źródła (1979–86) ===(produkowane jako drugie źródło na podstawie umowy z firmą Intel)* 8086* 8088* 80286=== Seria Amx86 (1986–95) ===* Am286* Am386 (1991)* Am486 (1993)** Am5x86 (1995)=== Seria K5 (1995) ===* AMD K5 ("SSA5"/"5k86")=== Seria K6 (1997–2001) ===* AMD K6 ("NX686"/"Little Foot") (1997) K6-P* AMD K6-2 ("Chompers"/"CXT")** AMD K6-2-P ("Mobile K6-2")* AMD K6-III ("Sharptooth")** AMD K6-III-P* AMD K6-2+* AMD K6-III+=== Seria K7 (1999–2005) ===* Athlon (Slot A) ("Pluto"/"Argon"/"Orion"/"Thunderbird") (1999)* Athlon (Socket A) ("Thunderbird") (2000)* Duron ("Spitfire"/"Morgan"/"Appaloosa"/"Applebred") (2000)* Athlon MP (2001) ("Palomino"/"Thoroughbred"/"Thorton") (2001)* Mobile Athlon 4 ("Corvette"/"Mobile Palomino") (2001)* Athlon XP ("Palomino"/"Thoroughbred (A/B)"/"Barton"/"Thorton") (2001)* Mobile Athlon XP ("Mobile Palomino") (2002)* Mobile Duron ("Camaro"/"Mobile Morgan") (2002)* Sempron ("Thorton"/"Barton") (2004)* Mobile Sempron=== Seria K8 (2003–2007) ===* Opteron ("SledgeHammer") (2003)* Athlon 64 FX ("SledgeHammer") (2003)* Athlon 64 ("ClawHammer"/"Newcastle") (2003)* Mobile Athlon 64 ("Newcastle") (2004)* Athlon XP-M ("Dublin") (2004) "AMD64 wyłączone"* Sempron ("Paris") (2004) "AMD64 wyłączone"* Athlon 64 ("Winchester") (2004)* Turion 64 ("Lancaster") (2005)* Athlon 64 FX ("San Diego")* Athlon 64 ("San Diego/Venice")* Sempron ("Palermo")* Athlon 64 X2 ("Manchester")* Athlon 64 X2 ("Toledo")* Athlon 64 FX ("Toledo") (2005)* Turion 64 X2 ("Tyler") (2006)* Athlon 64 X2 ("Windsor") (2006)* Athlon 64 FX ("Windsor") (2006)* Athlon 64 ("Orleans") (2006)* Sempron ("Manila") (2006)* Opteron ("Santa Clara")* Opteron ("Santa Ana")* Athlon 64 X2 ("Brisbane") (2007)* Athlon 64 ("Lima") (2007)* Athlon X2 ("Brisbane") (2007)* Sempron ("Sparta") (2007)=== Seria K10 (2007-2009) ===* Phenom FX ("Agena FX") (Q4 2007)* Phenom X4 ("Agena") (Q4 2007)* Phenom X3 ("Toliman") (2008)* Athlon X2 ("Kuma") (2008)* Sempron ("Spica")* Opteron ("Barcelona") (10 września 2007)* Opteron ("Budapest")=== Seria K10.5 (2009-) ===* Sempron ("Sargas")* Athlon II X2 ("Regor") (2009)* Athlon II X3 ("Rana") (Q2 2009)* Athlon II X4 ("Propus") (Q2 2009)* Phenom II X2 ("Callisto")* Phenom II X3 ("Heka") (Q1 2009)* Phenom II X4 ("Deneb") (Q1 2009)* Phenom II X4 ("Zosma") (Q2 2010)* Phenom II X6 ("Thuban") (Q2 2010)* Opteron ("Shanghai")* Opteron ("Istanbul")* Opteron ("Suzuka") (2009)* Brazos ("Bobcat") (2011)* Fusion ("Llano") (rdzenie K10 połączone z kartą graficzną Radeon)=== Architektura Bulldozer (2011-) ===* FX ("Zambezi", "Bulldozer")* Opteron ("Sandtiger", "Bulldozer")* Opteron ("Valencia", "Bulldozer")* Opteron ("Interlagos", "Bulldozer")* Fusion ("Trinity", "Piledriver")* FX ("Vishera", "Piledriver")Seria od 2011 roku, produkowana w procesie 32 nm.Tereus zamieniony został w dudka.) – gatunek drzew tropikalnych z rodziny mydleńcowatych ("Sapindaceae"), jedyny przedstawiciel rodzaju liczi ("Litchi").Młodsze znaleziska w postaci śladów grodzisk, odkryte w pobliżu Leigh Woods i Clifton przy wąwozie Avon, pochodzą z epoki żelaza.

最終更新: 2016-03-03
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

(e) As a result of the investment, extensive retraining was needed for the production of higher capacity DRAMs as well as for the introduction of the new product (board on chip).

ポーランド語

e) W wyniku inwestycji potrzebne było znaczne przeszkolenie w zakresie produkcji jednostek pamięciowych DRAM o większej pojemności, jak również wprowadzenia nowych produktów (board on chip).

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

1.86GHz or 2.13GHz Intel Core 2 Duo processor with 6MB on-chip shared L2 cache running 1:1 with processor speed1.86GHz or 2.13GHz Intel Core 2 Duo processor with 6MB on-chip shared L2 cache running 1:1 with processor speed

ポーランド語

Procesor Intel Core 2 Duo 1,86 GHz lub 2,13 GHz oraz 6 MB wbudowanej wspólnej pamięci podręcznej L2 działającej z szybkością procesora (1:1)Procesor Intel Core 2 Duo 1,86 GHz lub 2,13 GHz oraz 6 MB wbudowanej wspólnej pamięci podręcznej L2 działającej z szybkością procesora (1:1)

最終更新: 2011-03-16
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK