구글 검색

검색어: άτιμη (그리스어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

그리스어

영어

정보

그리스어

Ο κ. Ford έκανε μια άτιμη πολιτική δήλωση άξια ντροπής!

영어

Mr Ford has just made a shameful and disgraceful political statement.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Η σοσιαλιστική ομάδα ψηφίζει υπέρ της έκθεσης van der Lek διότι θέλει να δείξει την αλληλεγγύη προς τους Penan, τους Dayak και όλους όσους αντιστέκονται στις ψευτιές και στην άτιμη εκμε­τάλλευση των ισχυρών, που αρπάζουν την κληρονομιά τη

영어

The Commission has written about this matter in its fourth programme of action on the environment, indicating that it wants a code of conduct in order to ensure that the tropical hardwood imported comes exclusively from concessions which are managed by

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

TRIDENTE (ARC). — (IT) Κυρία Πρόεδρε, αναφέρομαι στην βίαιη και άτιμη καταστολή του Γεωργιανού λαού.

영어

PORDEA (DR). — (FR) Madam President, once again Parliament is taking the Soviet Government to task for its repressive measures against national move­ments, especially in Georgia and Armenia.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Μερικές από τις καλύτερες πολιτικές είναι η ατιμία

영어

Some of the best policies are dishonest

마지막 업데이트: 2020-04-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

— Δε θ' ανεχτώ ποτές, απάντησε ο βαρώνος, τέτοια ταπείνωση από μέρος της και τέτοια αυθάδεια από μέρος σας· αυτήν την ατιμία δε θα την ανεχτώ ποτέ! γιατί τα παιδιά της αδερφής μου δε θα μπορέσουνε να μπουν στο εκκλησιαστικό στάδιο της Γερμανίας. Όχι! η αδερφή μου θα παντρευτή μοναχά ένα βαρώνο της αυτοκρατορίας.

영어

"I will never suffer," said the Baron, "my sister to be guilty of an action so derogatory to her birth and family; nor will I bear this insolence on your part. No, I never will be reproached that my nephews are not qualified for the first ecclesiastical dignities in Germany; nor shall a sister of mine ever be the wife of any person below the rank of Baron of the Empire."

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Aterentes
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

그리스어

Ωστόσο ο Αγαθούλης υπερτερούσε κάπως τον Μαρτίνο, στο ότι έλπιζε πάντα να ξαναϊδή τη δεσποινίδα Κυνεγόνδη, ενώ ο Μαρτίνος δεν έλπιζε τίποτα: επί πλέον είχε χρυσάφι και διαμάντια· και μολονότι είχε χάσει εκατό μεγάλα πρόβατα κόκκινα, φορτωμένα από τους πιο μεγάλους θησαυρούς της γης, μολονότι είχε πάντα στην καρδιά του την ατιμία του ολλανδού πλοιάρχου, ωστόσο, σαν συλλογιζόταν αυτά, που του μείνανε στις τσέπες, και σαν μιλούσε για την Κυνεγόνδη, μάλιστα στο τέλος του φαγητού, έκλινε τότε προς το σύστημα του Παγγλώσση.

영어

Candide, however, had one advantage over Martin: he lived in the pleasing hopes of seeing Miss Cunegund once more; whereas, the poor philosopher had nothing to hope for. Besides, Candide had money and jewels, and, not withstanding he had lost a hundred red sheep laden with the greatest treasure outside of El Dorado, and though he still smarted from the reflection of the Dutch skipper's knavery, yet when he considered what he had still left, and repeated the name of Cunegund, especially after meal times, he inclined to Pangloss's doctrine.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Η αντιμετώπιση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Συμβούλιο των Υπουργών είναι ένα λυπηρό παράδειγμα, πραγματικά ένα άτιμο παιχνίδι.

영어

Here I think that, in view of the heavy increase in petitions received by Parliament in recent years, we must take the consequences and set up the institution of a European ombudsman, such as we have in the Scandinavian countries and some others.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

USE κακή συμπεριφορά (24) ατιμία USE ανεντιμότητα (24) άτλαντας (18) ατολμία (21) ατομική ανάπτυξη

영어

Bulgaria(41)bulgarianlanguage(13)buflying (24)bureaucracy (12)Burkina Faso (38,42)Burma (40) school career (06)career change (29,33)career choice USE occuPation a c h ol ice (33)career develoPment (33)career profile (33)caretaker (34)Caribbean (39) cartograPhy (1 1)cartoons (18)case study (16)casework (36)catalan language (13)catalogue (18)cataloguing(17)Catalonia (41) socio-occupational category (29) bursar USE accountant (34) bursary USE grant (32)Burundi(38,42)bus i ness admini st ratio n USE business management (35)business management (35)byelorussianssr(41) catharsis (22)ex- cathedra teaching (01)Catholicism(14)Cayman lslands (39)CD rom (08) CD-rom USE CD rom(08) cEc

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Και τι ατιμία!

영어

What a sad state of affairs that would be!

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Ακουσα την καταπλη­κτική φράση, μέσα στο Δικαστήριο, «ακούσαμε τα άτιμα επιχειρήματα των συνηγόρων»!

영어

That we most certainly deplore as a Group but there are, as has been said by Mrs Kinnock and others, a good many other prisoners held in Burma.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Το ότι υπάρχει η δυνατότητα ν'απαρνηθείτε τις ιδέες εκείνες, αγαπητέ συνάδελφε, αυτό οφείλεται στην ύπαρξη Γερμανών σαν τον Willy Brandt, οι οποίοι τόνισαν ότι είναι δυνατόν να είναι κάποιος Γερμανός έχοντας σαν πατρίδα την ελευθερία και το δίκαιο και παλεύοντας γι'αυτήν έστω και με κίνδυνο της ζωής του και με αντίτιμο μία προσωρινή ατιμία.

영어

I hope, Mr Commissioner, that the European Community will act in this spirit as regards economic and social progress, as regards freedom and democracy and also as regards détente and peace on our continent.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Weber (ARE). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτρο­πε, αγαπητοί συνάδελφοι, σπάνια βρέθηκα αντιμέτω­πος στην πολιτική μου σταδιοδρομία με τόση πνευμα­τική ατιμία, όπως την περασμένη εβδομάδα στο Κιό­το.

영어

This is also the model we must hold up to the developing countries, where we have not yet been able to make any great demands, as it is quite true that emissions per capita are far lower in these countries than in ours.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

NOVELLI (COM). — (IT) Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνά­δελφοι, μία ιταλική εφημερίδα, ακριβώς σήμερα το πρωί και σχετικά με τη θύελλα που ξέσπασε σε παγκόσμιο επί­πεδο στις χρηματιστηριακές αγορές, υπενθυμίζει εκείνο που έχει γραφτεί στην Αντιγόνη του Σοφοκλέους, πριν από δύο χιλιάδες χρόνια: «Χάρη στα άτιμα κέρδη, μπο­ρείς να δεις περισσότερους κατεστραμμένους παρά κερδι­

영어

NOVELLI (COM). — (IT) Mr President, ladies and gentlemen, only this morning an Italian newspaper, writing about the storm that has burst over the financial markets of the world, recalls the words of Sophocles in Antigone, written two thousand years ago: 'As the result of shameful gains, you can see more people ruined than saved'.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

27ε περίπτωση αναπομπής βάσει της παραγράφου 2, η αρμόδια επιτροπή οφείλχι, κατ' αρχήν, σύμφωνα με την εντολή που της έχει δοθεί, να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο μέσα ατιμ· καθορισμένη προθεσμία και, ενδεχομένως, να υποβάλει τροπολογίες με στόχο την επίτευξη συμβιβασμού με την Επιτροπή, χωρίς υποχρέωση να επανεξετάσει στο σύνολο τους τις διατάξεις που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο.

영어

A conrntitteeto which a matter has been referred back pursuant to paragraph 2 is principall.vrequired under the terms of that referral to reporl within the deadline ghten and, v,here uppropriate,to tsble amendments seekingto reach o compromise with the Commission, but not toreconsider all the provisions approved b), Psrliament.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Όσοι διαθέτουν έστω και ελάχιστη πολιτική και ανθρώπινη ευαισθησία, θα πρέπει να καταδικάσουν την αποτρόπαιη αυτή πρό­κληση, την πολιτική ανηθικότητα, την απάνθρωπη πράξη, το ψέμα, την κακοήθεια, την ατιμία.

영어

And should we not add to the list of priorities those substances on which we have virtually no information at all and, on the other hand, exclude those substances which are currently being studied elsewhere, for example by the OECD which, if my information is correct, is to look at 150 substances between now and 1993 ?

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Δεν πρόκειται για « ορισμό τιμών » αλλά για ορισμό ατιμιών, σε βάρος των μικρομεσαίων αγροτών, σε βάρος των παραγωγών του νότου, σε βάρος των καταναλωτών, σε βάρος του κοινωνικού ιστού και της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

영어

It is not about establishing prices but about detailing disgraceful acts against small and medium-sized farmers, against producers in the south, against consumers and against the fabric of society and environmental stability.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Θαυμάστε την επιστημονική ατιμία που χαρακτηρίζει την απόφαση που έλαβαν: στην Πορτογαλία έχουν καταγραφεί λιγότερα από διακόσια κρούσματα ανά εκατομμύριο ζώων, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατεγράφησαν πάνω από εξακόσια κρούσματα ανά εκατομμύριο ζώων.

영어

Just think about the scientific dishonesty in their decision. Portugal has fewer than two hundred cases per thousand animals whereas the United Kingdom has more than six hundred cases per thousand animals.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Το ύψιστο έγκλημα που διαπράχθηκε από τους ναζί εγκληματίες ενάντια σε όσους ανήκαν στην εβραϊκή θρησκεία, η ατιμία με την οποία στιγματίστηκαν οι σύμμαχοι των ναζιστών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συνεργαζόμενοι στον διωγμό, στην προδοσία και στην λεηλάτηση και, η όχι ήσσονος σημασίας, τραγική ρατσιστική νομοθεσία, που εγκρίθηκε από το φασιστικό καθεστώς που βρισκόταν στην εξουσία στην Ιταλία, δεν μπορούν παρά να καταστήσουν ακόμα πιο αδικαιολόγητη την ελεεινή κοροϊδία της κατάσχεσης των περιουσιών και της απόκρυψης των κεφαλαίων, που ανήκαν στα θύματα αυτής της φρικτής καταδίωξης.

영어

The supreme crime perpetrated by the Nazi criminals against those belonging to the Jewish religion, the infamous act that the allies of the Nazis sullied their hands with in various European countries, collaborating in the persecution, denouncement and searches, and not least the tragic racial legislation introduced by the Fascist regime in power in Italy make even more unjustifiable the shameful insult of the requisition of property and the concealment of assets belonging to the victims of such horrendous persecution.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ατιμία, η αισχροκέρδεια και, εν γένει, η ανθρώπινη φύση μάς οδηγούν πολλές φορές να αναζητήσουμε σκοτεινότερους, ευκολότερους και αποδοτικότερους δρόμους από αυτούς που ορίζει ο νόμος, μέσω των οποίων μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας για γρήγορο πλουτισμό.

영어

Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, bad ways, profit and the human condition in general often lead us down certain dark alleyways, which are easier and more profitable than the legally established routes, in order to satisfy our desires to get rich quick.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, όπως ο κ. Schulz αναφέρθηκε στο άρθρο 34 του Κανονισμού, πιστεύω ότι κι εγώ, βάσει του ίδιου άρθρου, δικαιούμαι εξίσου, καθώς όλοι οι βουλευτές αυτού του θεσμικού οργάνου έχουν τα ίδια δικαιώματα, να πω ότι θεωρώ κατάφωρη ατιμία το γεγονός ότι, από κάθε άποψη, γίνεται ανάρμοστη εκμετάλλευση – και μάλιστα με την άδειά σας, εφόσον δεν παρεμβαίνετε – δεδομένου ότι διεξάγεται μια συζήτηση που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, στην οποία το μεγαλύτερο κόμμα του Βελγίου, ή εν πάση περιπτώσει της Φλάνδρας, δέχεται προσβολές και κακόβουλα σχόλια και συσχετίζεται με ένα περιστατικό δολοφονίας.

영어

Mr President, just as Mr Schulz referred to Rule 34 of the Rules of Procedure, I believe that I, on the basis of that same Rule, am equally entitled, since all MEPs in this institution have the same rights, to say that I regard it as a downright disgrace that, to all intents and purposes, undue advantage is being taken – with your permission no less, since you are not intervening – in that a debate , that is, strictly speaking, not on the agenda, is being held where the largest party in Belgium, or at any rate in Flanders, is insulted and maligned, and associated with a murder incident.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

추천인: Aterentes

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인