구글 검색

검색어: μετανοησατε (그리스어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

그리스어

영어

정보

그리스어

μετανοησατε

영어

pentirsi

마지막 업데이트: 2018-01-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

그리스어

μετανοειτε

영어

to repent

마지막 업데이트: 2021-05-12
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

그리스어

4.1 Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση μια «No-regret-Option» (επιλογή για την οποία δεν θα μετανοήσουμε).

영어

4.1 On energy efficiency, a no-regrets option

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

그리스어

Οι επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης παρουσιάζουν ασφαλέστερες χρηματοοικονομικές προοπτικές και αποτελούν επιλογή για το μέλλον, για την οποία δεν θα μετανοήσουμε.

영어

Investing in energy efficiency measures are safer financial prospects and a no-regret option for the future.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

그리스어

"Η Τουρκία πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη ανοχή προς τους Αλβανούς, ώστε να δεχθεί τα ιστορικά γεγονότα και να μετανοήσει για την καταστροφή που προκλήθηκε εξαιτίας αμέτρητων εισβολών στους Αλβανούς.

영어

"Turkey must show greater tolerance towards Albanians, to accept the historical facts and repent for the destruction of numerous invasions they have done to the Albanians.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

그리스어

Πρόεδρος. — Κύριε Bangemann, γνωρίζετε βέβαια π λέα η Βίβλος για τον αρματωλό που μετανοά.

영어

Sierra González (GUE/NGL). — (ES) Mr President, Commissioner, any changes to the organisation of the market for bananas must not be to the detriment of Community or ACP producers.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

그리스어

Εγώ διατήρησα την στάση αυτή και, βεβαίως, δεν μετανοώ για αυτό.

영어

We are waiting for clarification of that situation, but I can assure you that that kind of fishing is going on at present.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

그리스어

Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μετανοήσει για ορισμένες δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, σήμε­ρα, όταν θα επανέλθουμε επί του ζητήματος σε ένα ή δύο χρόνια.

영어

What surprises and concerns us, however, is the lack of interest and the deliberate remoteness with which the European Community has viewed and is still viewing the Yugoslavian issue, almost as if this country were not in the centre of Europe itself, but thousands of miles away.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

그리스어

Έκαναν μια εκλογή για την οποίαν ίσως πολλές μετανοήσουν, πολλές όμως ίσως όχι.

영어

OOMEN-RUIJTEN (PPE). — (NL) Mr President, as a personal statement I want to say that I do not want to be responsible for organizing free trade in foetuses or in organs.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

그리스어

Ωστόσο, η έκθεση αυτή περιέχει ένα τεράστιο κενό: δεν είναι διόλου βέβαιο ότι οι χώρες οι οποίες δεν επέ­λεξαν το ευρώ πρόκειται να μετανοήσουν.

영어

The second question relates to the main challenges facing us. You mentioned them yourself: globalisation, sustain able development, technological changes and international instability.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

그리스어

Όπως και να το κάνουμε, καλύτερα να είμαστε ασφαλείς, παρά να μετανοούμε.

영어

In some Member States, the difference is not always clear and consumers are kept on hold for several minutes without knowing whether it is costing them a fortune.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

그리스어

Ώφειλα να αποδεχθώ καταστάσεις συχνά λεπτές και περίπλοκες, ωστόσο δεν μετανοώ γι' αυτό διότι, επιμένω, ο χρόνος θα βάλει τον καθένα στην θέση του.

영어

To clarify the situation, the company to which I refer advertises in the press that large EC grants are 'unclaimed' and that they can identify European grants for individual companies.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται για την άσκηση ή όχι πολιτικής στο Σώμα, πρόκειται για αντιδεοντολογική προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με τη χρήση φθηνού θεάτρου, γεγονός για το οποίο γνωρίζω ότι η κ. Green θα μετανοήσει.

영어

Mr President, it is not a question of playing politics in this House, it is of seeking improperly to influence a vote, using a piece of street theatre, which I know Mrs Green will come to regret.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

그리스어

Στην πραγματικότητα, είχαμε τόσο σκληρά εγκαταλείψει τη μισή Ευρώπη στο έλεος της μοίρας της για σαράντα πέντε χρόνια, που οι μόνοι αντικομμουνιστές οι οποίοι εξέφραζαν τη γνώμη τους ήταν πότε αχαλινώμενοι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, πότε οπαδοί εθνικού ή θρησκευτικού σκοταδισμού ή ακόμα. απολυταρχικοί, συχνά πρώην κομμουνιστές που δεν είχαν ουσιαστικά μετανοήσει.

영어

The reality is that we had so ruthlessly abandoned half of Europe to its fate for forty-five years that the only anticommunists whose voices could still be heard were, in some cases, the wilder variety of liberal economists or adherents of some form of ethnic or religious obscurantism, or even autocrats- unrepentant former communists in many cases.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

그리스어

Ας υπογραμμίσουμε εξάλλου ότι ποτέ δεν θεώρησαν σκόπιμο να μετανοήσουν παρ' όλο που ήταν οι συνένοχοι, μάλλον οι πράκτορες, των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων που ευθύνονται για τον θάνατο περισσότερων από 100 εκατομμύρια αθώων ανθρώπων.

영어

Moreover, we should point out that they have never seen fit to repent, although they were accomplices, and even agents of totalitarian Communist regimes which are responsible for the deaths of more than 100 million innocent human beings.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

그리스어

Ωστόσο, η έκθεση αυτή περιέχει ένα τεράστιο κενό: δεν είναι διόλου βέβαιο ότι οι χώρες οι οποίες δεν επέλεξαν το ευρώ πρόκειται να μετανοήσουν.

영어

But there is an enormous gap in this report: it is by no means certain that the countries that did not choose to adopt the euro will regret it.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

그리스어

Όμως, δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τα συναισθήματα που προξενεί η κρίση και να καταλήξουμε σε εσπευσμένες αποφάσεις, για τις οποίες θα μετανοήσουμε αργότερα.

영어

But we must not get carried away by the emotions of the crisis and take hasty decisions which we may later regret.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

그리스어

Κύριε Bangemann, γνωρίζετε βέβαια τι λέει η Βίβλος για τον αρματωλό που μετανοεί. Αυτή είναι και η δική μου γνώμη.

영어

You will know what it says in the Bible about a sinner that repenteth, Mr Bangemann, and I think you should see Mrs Bloch von Blottnitz in that way.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

그리스어

Όπως και να το κάνουμε, καλύτερα να είμαστε ασφαλείς, παρά να μετανοούμε.

영어

It is, after all, better to be safe than sorry.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, το πρόσφατο σχόλιο του ισραηλινού πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν ότι μετανοεί που δεν σκότωσε τον Γιασέρ Αραφάτ στο Λίβανο το 1982 είναι ασυγχώρητο.

영어

Mr President, Israeli Premier Ariel Sharon 's recent remark that he regrets not having killed Yasser Arafat in Lebanon in 1982 is unforgivable.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인