구글 검색

검색어: σιχαμερος (그리스어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

그리스어

영어

정보

그리스어

Ταραγμένη, τρομαγμένη, άλλοτες έξω φρενών κι' άλλοτε έτοιμη να πεθάνω από αδυναμία, είχα το κεφάλι μου γεμάτο από τη σφαγή του πατέρα μου, της μητέρας μου, του αδερφού μου, γεμάτο από το θράσος του βούλγαρου παλιοστρατιώτη, από τη μαχαιριά, που μούδωσε, από τη σκλαβιά μου, από το επάγγελμά μου της μαγείρισσας, από τον Βούλγαρο αξιωματικό μου, από τον άθλιό μου δον Ισσάχαρ, από το σιχαμερό μου Ιεροξεταστή, από το κρέμασμα του δόχτορα Παγγλώσση, από το μεγάλο αυτό miswerer το μουρμουριστό ενώ σας μαστιγώνανε, και προ πάντων από το φιλί, που σας έδωσα πίσω από το παραβάν την ημέρα, που σας είχα δει για τελευταία φορά. Δόξασα το θεό, που σας ξανάφερνε σε μένα ύστερ' από τόσες δοκιμασίες.

영어

"Thus agitated and perplexed, now distracted and lost, now half dead with grief, I revolved in my mind the murder of my father, mother, and brother, committed before my eyes; the insolence of the rascally Bulgarian soldier; the wound he gave me in the groin; my servitude; my being a cook-wench to my Bulgarian captain; my subjection to the hateful Jew, and my cruel Inquisitor; the hanging of Doctor Pangloss; the Miserere sung while you were being whipped; and particularly the kiss I gave you behind the screen, the last day I ever beheld you.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

그리스어

δοπαγίδες, ενώ αν το ζώο θεωρείται σιχαμερό από τον άνθρωπο τότε μπορούμε να το κάνουμε ό, τι θέλουμε.

영어

Commissioner, European agriculture dates back more than 2 500 years.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Δυστυχώς συνεπάγε­ται επίσης μιο ελευθερία π.χ. για τους νεοναζί που διαδίδουν και ανταλλάσσουν τους σιχαμερούς και δη­λητηριώδεις μύθους τους, και τους παιδεραστές οι οποίοι μπορούν ταχέως, σε μερικά δευτερόλεπτα, να ανταλλάξουν πληροφορίες.

영어

Finally, I would like to take up paragraph 23 in Mr Whitehead's final report, which was also included in the opinion from the Committee on Legal Affairs and Citizen's Rights by Mrs Lindholm, which says that funds must be made available to parents and teachers, for example, who shall be informed about how to best protect minors from being exposed to material which can be damaging to their development. It is important that this is included.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Αηδιαστικές εικόvες και ηχηροί τίτλoι για βρομερά εργoστάσια και για την επαναχρησιμοποίηση σιχαμερών ουσιών ωθoύv όλo και περισσότερo στo περιθώριo τηv αγρoτική κτηvoτρoφία και τηv παραγωγή κρέατoς.

영어

The fact is that, in a number of countries, sewage sludge is now also being declared a biomass and animal feed enriched with this is driving the last customer away from the meat counter.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

그리스어

Πρόκειται για μια σιχαμερή διαδικασία, και πρέπει vα μάθoυμε γιατί και πώς επετράπη.

영어

I hope Mr Byrne, when he comes to reply, will be able to tell us.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

그리스어

Δυστυχώς συνεπάγεται επίσης μια ελευθερία π.χ. για τους νεοναζί που διαδίδουν και ανταλλάσσουν τους σιχαμερούς και δηλητηριώδεις μύθους τους, και τους παιδεραστές οι οποίοι μπορούν ταχέως, σε μερικά δευτερόλεπτα, να ανταλλάξουν πληροφορίες.

영어

It also involves, unfortunately, freedom for, for example, neo-Nazis who spread and exchange their despicable, poisonous myths, and paedophiles who can exchange information in just a few seconds.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

그리스어

Η λογική, κατά τα φαινόμενα, είναι ότι αν μια γυναίκα χρησιμοποιεί το δέρμα ενός ζώου για γούνα, τότε το ζώο δεν πρέπει να πιάνεται με ποδοπαγίδες, ενώ αν το ζώο θεωρείται σιχαμερό από τον άνθρωπο τότε μπορούμε να το κάνουμε ό, τι θέλουμε.

영어

The logic appears to be that if a woman wants to wear the animal 's pelt as a fur, then it must not be caught using a leghold trap, but if the animal is regarded by humans as not very attractive, then we can do what we like to it.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

그리스어

Όπως είπα κατά την προηγούμενη περίοδο συνόδου, με την ευκαιρία μιας συζήτησης σχετικά με τον παιδεραστικό σεξουαλικό τουρισμό, δεν υπάρχει τίποτα πιο φρικτό και σιχαμερό από τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε πως το Internet διευκολύνει αυτές τις" πρακτικές", επιτρέποντας στα άτομα με κάθε είδους διαστροφή να έχουν πρόσβαση ανώνυμα σε ιστοχώρους με απαγορευμένο περιεχόμενο.

영어

As I stated during the previous part-session, in our debate on child sex tourism, there is nothing that arouses more horror and disgust than the sexual exploitation of children, and we have to admit that the Internet facilitates such'practices' by enabling all manner of perverts to consult illegal sites anonymously.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인