구글 검색

검색어: επεπληξε (그리스어 - 이탈리아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

그리스어

이탈리아어

정보

그리스어

Και ωργισθη ο Ιακωβ και επεπληξε τον Λαβαν και αποκριθεις ο Ιακωβ ειπε προς τον Λαβαν, Τι ειναι το ανομημα μου; τι το αμαρτημα μου, οτι κατεδιωξας οπισω μου;

이탈리아어

Giacobbe allora si adirò e apostrofò Làbano, al quale disse: «Qual è il mio delitto, qual è il mio peccato, perché ti sia messo a inseguirmi

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

그리스어

Εφερον δε προς αυτον και τα βρεφη, δια να εγγιζη αυτα ιδοντες δε οι μαθηται, επεπληξαν αυτους.

이탈리아어

Gli presentavano anche i bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

그리스어

Τοτε εφερθησαν προς αυτον παιδια, δια να επιθεση τας χειρας επ' αυτα και να ευχηθη οι δε μαθηται επεπληξαν αυτα.

이탈리아어

Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li sgridavano

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

그리스어

Και επεπληξα αυτους και κατηρασθην αυτους, και ερραβδισα τινας εξ αυτων και ετριχομαδησα αυτους, και ωρκισα αυτους εις τον Θεον, λεγων, Δεν θελετε δωσει τας θυγατερας σας εις τους υιους αυτων, και δεν θελετε λαβει εκ των θυγατερων αυτων εις τους υιους σας η εις εαυτους

이탈리아어

Io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e non avrebbero preso come mogli le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

그리스어

Και επεπληξα τους προεστωτας και ειπα, Δια τι εγκατελειφθη ο οικος του Θεου; Και εσυναξα αυτους και αποκατεστησα αυτους εις την θεσιν αυτων.

이탈리아어

Allora rimproverai i magistrati e dissi loro: «Perché la casa di Dio è stata abbandonata?». Poi radunai i leviti e i cantori e li ristabilii nei loro uffici

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

그리스어

Και επεπληξα τους προκριτους του Ιουδα και ειπα προς αυτους, Τι ειναι το πραγμα τουτο το κακον, το οποιον σεις καμνετε, βεβηλουντες την ημεραν του σαββατου;

이탈리아어

Allora io rimproverai i notabili di Giuda e dissi loro: «Che cosa è mai questo male che fate, profanando il giorno di sabato

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

그리스어

Και εσκεφθην κατ' εμαυτον, και επεπληξα τους προκριτους και τους προεστωτας και ειπα προς αυτους, Σεις φορολογειτε εκαστος τον αδελφον αυτου. Και συνεκαλεσα κατ' αυτων συναξιν μεγαλην.

이탈리아어

Dopo aver riflettuto dentro di me, ripresi duramente i notabili e i magistrati e dissi loro: «Dunque voi esigete un interesse da usuraio dai nostri fratelli?». Convocai contro di loro una grande assemble

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

그리스어

Ο David Martin μας επέπληξε διότι δεν περνούμε περισσότερο χρόνο μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ένας όμως από τους λόγους είναι ο χρόνος που χάνουμε για να φτάσουμε εδώ.

이탈리아어

David Martin ci ha rimproverato la scarsa presenza in Aula, ma uno dei problemi è il tempo che sprechiamo per arrivarci.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Εγώ τον επέπληξα και δεν πιστεύω ότι ήταν σωστό εκ μέρους του, όπως δεν ήταν σωστό που κάποιοι ύψωσαν τη φωνή τους στη διάρκεια της παρέμβασης του κ. Antony.

이탈리아어

Io l' ho richiamato ma credo che sia stato sbagliato, così come è sbagliato che, durante l' intervento dell' onorevole Antony, altri alzino la voce.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω τη συμπεριφορά μου κατά την ψηφοφορία, διότι με επέπληξαν για το γεγονός ότι ψήφισα υπέρ του οίνου, παραβλέποντας τρόπον τινά τη μπύρα που παράγεται στην εκλογική μου περιφέρεια.

이탈리아어

Signor Presidente, desidero spiegare le ragioni del mio comportamento al momento della votazione. Mi è stato rimproverato, infatti, di aver votato a favore del vino e, in un certo qual modo, di avere trascurato la birra, bevanda che viene prodotta nel mio collegio elettorale.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ήμουν στη Μαδρίτη και ο Τούρκος πρέσβης με επέπληξε αυστηρά ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επειδή μας θεωρεί υπεύθυνους για τη δέσμευση των προγραμμάτων MED.

이탈리아어

Quello stesso giorno in serata, mi sono recato a Madrid e ho incontrato l' Ambasciatore turco che mi ha rimproverato poiché in quanto parlamentare europeo egli mi considerava, con gli altri deputati, responsabile del blocco dei programmi MED.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευγένεια με την οποία ακούσατε την ομιλία μου και ευχαριστώ ακόμη και εκείνους που με επέπληξαν ευγενικά που δεν είχα κάνει αυτή την ομιλία νωρίτερα.

이탈리아어

. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli deputati, vi ringrazio per la cortesia con cui avete accolto il mio discorso e ringrazio anche coloro che mi hanno amabilmente rimproverato perché questo discorso non l' ho fatto prima.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Από τις διάφορες γνώμες που εκφράστηκαν σχετικά με τον κ. Sφdeman προκύπτει ότι είναι σοβαρός νομικός, που σε πολλές περιπτώσεις επέπληξε το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ιδίως στο θέμα της διαφάνειας.

이탈리아어

Questo si evince anche da diverse dichiarazioni fornite da Söderman, il quale è un giurista serio, che in molti casi ha criticato il lavoro del Consiglio e della Commissione, in particolare su questioni quali l' apertura.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

그리스어

Παρά αυτά τα ωραία λόγια, ο Πρόεδρος Duisenberg εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις φήμες περί χαλάρωσης. Ο κ. Solbes Mira επέπληξε μάλιστα την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία και τις κάλεσε να εφαρμόσουν στη πράξη τις συμφωνίες.

이탈리아어

Malgrado ciò il Presidente Duisenberg giudicò molto preoccupanti le voci su una maggiore flessibilità e il Commissario Solbes Mira arrivò persino a rimproverare Italia, Francia, Germania e Portogallo ricordando loro l' impegno di tradurre in pratica gli accordi presi.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 2
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인