구글 검색

검색어: adidas (덴마크어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

덴마크어

그리스어

정보

덴마크어

Adidas

그리스어

Adidas

마지막 업데이트: 2014-02-10
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Adidas AG, Herzogenaurach, Tyskland

그리스어

Adidas AG, Herzogenaurach, Γερμανία

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Sag C-223/98 Adidas AG Frie varebevægelser

그리스어

Υποθ. C-223/98 Adidas AG Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

I 1996 havde tegnet imidlertid som følge af Adidas’

그리스어

Εντούτοις, το 1996,

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

I, s. 12537, herefter »Adidas-dommen«).

그리스어

I-12537, στο εξής: απόφαση Adidas).

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Selskabet adidas Benelux BV er Adidas AG’s enelicenstager for Benelux.

그리스어

Η εταιρία adidas Benelux BV είναι κάτοχος άδειας αποκλειστικής εκμεταλλεύσεως στην Μπενελούξ των σημάτων της adidas AG, η οποία της έχει παραχωρηθεί από τη δεύτερη.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Adidas indgav kassationsanke ved Hoge Raad mod Gerechtshofs dom, idet selskabet anså den for at være fejlagtig.

그리스어

Η Adidas άσκησε αναίρεση ενώπιον του Hoge Raad κατά της αποφάσεως του Gerechtshof.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

ADIDAS OG ADIDAS BENELUX beklædningsgenstand, udført i en farve, der står i kontrast til beklædningsgenstandens grundfarve.

그리스어

ADIDAS και ADIDAS BENELUX αντίθεση προς το βασικό χρώμα του ενδύματος.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Under retsmødet den 6. december 2007 blev der givet møde og afgivet mundtlige indlæg af repræsentanterne for Adidas,

그리스어

Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της 6ης Δεκεμβρίου 2007, παραστάθηκαν οι εκπρόσωποι της Adidas, της Marca Mode

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

At de store såsom Adidas og fæller skal tages under behandling, er der overho vedet ingen opposition mod.

그리스어

Ότι πρέπει οι μεγάλοι, όπως η Adidas κι η παρέα της, να χτυπηθούν, αυτό είναι αναμφι­σβήτητο.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Sag C-425/98 Marca Moda CV / Adidas AG, Adidas Benelux BV Tilnærmelse af lovgivningerne

그리스어

Από το άμεσο αποτέλεσμα που πρέπει να αναγνωριστεί στο άρθρο 7, πρώτο εδάφιο, της

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

ADIDAS OG ADIDAS BENELUX at den i Nederlandene gældende lovgivning omfatter den i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede regel.

그리스어

Επίσης, δεν αμφισβητείται ότι η εφαρμοστέα στις Κάτω Χώρες νομοθεσία περιλαμβάνει τον κανόνα του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

ADIDAS OG ADIDAS BENELUX offentligheden dels har af varer omfattet af varemærkeindehaverens varemærke, dels har af varer omfattet af det tegn, som tredjemand bruger.

그리스어

ADIDAS ΚΑΙ ADIDAS BENELUX πρέπει να στηρίζεται στο πώς αντιλαμβάνεται το κοινό, αφενός, τα προϊόντα που καλύπτει το σήμα του δικαιούχου και, αφετέρου, τα προϊόντα που καλύπτει το σημείο που χρησιμοποιεί ο τρίτος.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Ved foreløbig dom af 13. oktober 1998 fastslog Rechtbank te Breda, at varemærker, som adidas er indehaver af, var blevet krænket.

그리스어

Με παρεμπίπτουσα απόφαση της 13ης Οκτωβρίου 1998, το Rechtbank te Breda έκρινε ότι εθίγησαν τα επί των σημάτων δικαιώματα της adidas.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

ADIDAS OG ADIDAS BENELUX ville indebære, at der blev tilføjet en uskreven betingelse, hvis man tillod anvendelsen af det tyske princip ved fortolkningen af direktivets artikel 5.

그리스어

ADIDAS και ADIDAS BENELUX τούτο θα είχε ως συνέπεια να προστεθεί μια άγραφη προϋπόθεση αντίθετη προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου και το πνεύμα της κοινοτικής ρυθμίσεως.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Denne gang påberåber Adidas sig sit varemærke over for andre sælgere af denne type beklædningsgenstande, som ønsker at benytte to striber i kontrastfarver til at skjule og forstærke syningerne i deres tøj.

그리스어

Αυτή τη φορά, η Adidas αντιτάσσει το σήμα της σε άλλους πωλητές αθλητικών ενδυμάτων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν δύο λωρίδες με διαφορετικά χρώματα προκειμένου να καλύψουν ή να ενισχύσουν τις ραφές των ενδυμάτων που εμπορεύονται.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Kommissionen har sagt: vi ønsker, at Adidas er underkastet samme forpligtelser til offentliggøresle af regnskaber som virksomheder i Frankrig, Spanien, Portugal og Nederlandene.

그리스어

Η Επιτροπή είπε: Επιθυμούμε η Adidas να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις στη Γερμανία με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Den forelæggende ret har formuleret dette spørgsmål under hensyntagen til motivet med tre striber, der på adidas’ foranledning er blevet registreret, og som ved brug har opnået fornødent særpræg.

그리스어

Το αιτούν δικαστήριο υπέβαλε τα ερωτήματα αυτά σε σχέση με το σχέδιο με τις τρεις ρίγες, το οποίο έχει καταχωρισθεί κατόπιν αιτήσεως της adidas και έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω χρήσεως.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen og af adidas’ konkurrenters indlæg for Domstolen, at konkurrenterne som begrundelse for brugen af de omtvistede to striber påberåber sig, at striberne udelukkende er dekorative.

그리스어

Εν προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής και από τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν στο Δικαστήριο οι ανταγωνιστές της adidas προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις αυτές προβάλλουν ως δικαιολογία της χρήσεως των επίμαχων σχεδίων με δύο ρίγες τον καθαρώς διακοσμητικό χαρακτήρα των σχεδίων αυτών.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

Sådan som adidas har anerkendt i den indledende del af sine bemærkninger, står motiver med striber som sådan til rådighed, og alle erhvervsdrivende kan dermed anbringe dem på sports- og fritidsbeklædning på alle mulige måder.

그리스어

Όπως δέχθηκε η adidas στο εισαγωγικό μέρος των παρατηρήσεών της, αυτά καθαυτά τα σχέδια με ρίγες είναι ελεύθερα προς χρήση και μπορούν, επομένως, να χρησιμοποιηθούν με πολυποίκιλους τρόπους από το σύνολο των επιχειρήσεων σε αθλητικά ενδύματα και ενδύματα για δραστηριότητες αναψυχής.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인