검색어: landflygtigheden (덴마크어 - 노르웨이어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

덴마크어

노르웨이어

정보

덴마크어

der skete nemlig et stort mandefald, thi gud havde villet krigen; og de boede nu i landet i deres sted lige til landflygtigheden.

노르웨이어

for mange var falt og drept; for denne krig var fra gud. og de bodde i deres bygder like til bortførelsen.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

følgende er de folk fra vor landsdel, der drog op fra landflygtigheden og fangenskabet. kong nebukadnezar af babel havde ført dem bort til babel, men nu vendte de tilbage til jerusalem og juda, hver til sin by;

노르웨이어

dette var de menn fra landskapet juda* som drog hjem fra fangenskapet i det fremmede land - de som kongen i babel nebukadnesar hadde bortført til babel, og som nu vendte tilbake til jerusalem og juda, hver til sin by, / {* d.e. judas rike, som dengang var et landskap i det persiske rike, esr 5, 8. neh 11, 3.}

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

og israeliterne, der var vendt tilbage fra landflygtigheden, spiste deraf sammen med alle dem, der havde udskilt sig fra hedningerne i landet og deres urenhed og sluttet sig til dem for at søge herren, israels gud.

노르웨이어

så åt israels barn påskelammet, både de av de bortførte som var kommet tilbake, og alle de som hadde skilt sig fra de i landet boende hedningers urenhet og gitt sig i lag med dem for å søke herren, israels gud.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

den landflygtige ayatollah khomeini vendte hjem for at regere iran.

노르웨이어

den landsforviste presten, ayatollah khomeini, kom for å styre landet.

마지막 업데이트: 2016-10-27
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

din far så sig selv som en vred amerikansk landflygtig.

노르웨이어

faren din så på seg selv som en sint, amerikansk landflyktig.

마지막 업데이트: 2016-10-27
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

du kom til vores kontor for 'cubanske studenter i landflygtighed' .

노르웨이어

du kom til kontoret vårt for kubanske studenter i eksil.

마지막 업데이트: 2016-10-27
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

her står endnu en søn dømt til landflygtighed.

노르웨이어

her står enda en sønn dømt til landflyktighet.

마지막 업데이트: 2016-10-27
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

alle isreaeliter blev indført i slægtebøger og findes optegnede i israels kongers bog. men juda blev ført i landflygtighed til babel for sin utroskabs skyld.

노르웨이어

alle israels menn blev innført i ættelister og finnes opskrevet i israels kongers bok; og juda blev bortført i fangenskap til babel for sin troløshets skyld.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

bragte de, der kom fra fangenskabet, de, der havde været i landflygtighed, brændofre til israels gud: 12 tyre for hele tsrael, 96 vædre, 77 lam og 12 gedebukke til syndofre, alt sammen som brændoffer til herren.

노르웨이어

de bortførte som var kommet tilbake fra fangenskapet, ofret brennoffere til israels gud; de ofret tolv okser for hele israel, seks og nitti værer, syv og sytti lam og tolv syndoffer-bukker - alt sammen til brennoffer for herren.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

bær ved højlys dag i deres påsyn dine sager udenfor, som om du skal i landflygtighed, men selv skal du drage bort om aftenen i deres påsyn som en, der drager i landflygtighed.

노르웨이어

de ting du kan få med dig, skal du bære ut om dagen midt for deres øine, som om du skulde gå i landflyktighet. og selv skal du ta ut om aftenen midt for deres øine, likesom de som går i landflyktighet.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

da imidlertid vore fædre vakte himmelens guds vrede, gav han dem i babels konges, kaldæeren nebukadnezars, hånd, og han nedbrød dette tempel og førte folket i landflygtighed til babel.

노르웨이어

men fordi våre fedre hadde vakt himmelens guds vrede, gav han dem i kaldeeren nebukadnesars, kongen i babels hånd, og han ødela dette hus og førte folket bort til babel.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

da samlede sig omkring mig alle de, der bævede for israels guds ord mod troløsheden hos dem, der havde været i landflygtighed; og jeg sad i stum smerte til aftenafgrødeofferets tid.

노르웨이어

da samlet de sig hos mig alle de som på grunn av israels guds ord var forferdet over de hjemkomnes utroskap, mens jeg satt der i stum sorg like til aftenofferet skulde frembæres.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

da samler jeg alle folkene til angreb på jerusalem; byen indtages, husene plyndres, kvinderne skændes, og halvdelen af byens indbyggere vandrer i landflygtighed; men resten af folket skal ikke udryddes af byen.

노르웨이어

for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av staden.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

da tænker du i dit hjerte: "hvo fødte mig dem? jeg var jo barnløs og gold, landflygtig og bortstødt, hvo fostrede dem? ene sad jeg tilbage, hvor kommer de fra?"

노르웨이어

og du skal si i ditt hjerte: hvem har født mig disse barn? jeg var jo barnløs og ufruktbar, landflyktig og jaget bort. og hvem har fostret disse? jeg var jo enslig tilbake. hvor var da disse?

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

덴마크어

derfor skal de nu føres bort forrest i landflygtiges flok. dagdrivernes skrål får ende, lyder det fra herren, hærskarers gud.

노르웨이어

derfor skal de nu vandre ut av landet fremst blandt dem som føres bort, og med skrålet av dem som dovner sig, skal det være slutt.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

derpå fejrede de, der havde været i landflygtighed, påsken den fjortende dag i den første måned.

노르웨이어

så holdt de hjemkomne påske på den fjortende dag i den første måned.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

derpå lod man kundgøre i juda og jerusalem forætlle dem, der havde været i landflygtighed, at de skulde give møde i jerusalem;

노르웨이어

derefter lot de utrope i juda og jerusalem til alle de hjemkomne at de skulde samles i jerusalem,

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

derpå løftede Ånden mig og bragte mig ved guds Ånd i synet til de landflygtige i kaldæa; og synet, som jeg havde skuet, steg op og svandt bort.

노르웨이어

og et vær løftet mig op og førte mig i synet ved guds Ånd til kaldea, til de bortførte; og synet som jeg hadde sett, steg op fra mig.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

derpå rejste ezra sig fra pladsen foran guds hus og begav sig til johanans, eljasjibs søns, kammer, hvor han tilbragte natten; han hverken spiste eller drak, fordi han græmmede sig over troløsheden hos dem, der havde været i landflygtighed.

노르웨이어

så gikk esras bort fra plassen foran guds hus og inn i johanans, eljasibs sønns kammer. og da han var kommet dit, kunde han hverken ete eller drikke, så dypt sørget han over de hjemkomnes utroskap.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

덴마크어

derpå stillede daniterne gudebilledet op hos sig; og jonatan, en søn af moses's søn gersom, og hans efterkommere var præster for daniternes stamme, indtil landets indbyggere førtes i landflygtighed.

노르웨이어

der satte dans barn op det utskårne billede; og jonatan, sønn av gersom, moses' sønn*, og hans efterkommere var prester for danittenes stamme like til den dag da landets innbyggere blev bortført. / {* 2mo 2, 22; 18, 3.}

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인