구글 검색

검색어: gemeindegebiets (독일어 - 슬로바키아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

독일어

슬로바키아어

정보

독일어

Die Kommission nahm flussabwärts vom Gemeindegebiet der Stadt Papenburg gelegene Teile der Ems in ihren Entwurf einer Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung auf und bat die Bundesrepublik Deutschland, hierzu ihr Einvernehmen zu erteilen.

슬로바키아어

Komisia zapísala časti Emže v smere prúdu rieky, patriace do obecného územia mesta Papenburg, do návrhu zoznamu lokalít európskeho významu a v tejto súvislosti požiadala Nemecko o udelenie súhlasu.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die Commune de Mesquer erhob am 9. Juni 2000 gegen die Total-Gesellschaften beim Tribunal de commerce de Saint Nazaire (Handelsgericht Saint Nazaire) Klage, mit der sie u. a. beantragte, festzustellen, dass die Total-Gesellschaften nach dem Gesetz Nr. 75-633 die Folgen für die Schäden tragen müssten, die die auf dem Gemeindegebiet verteilten Abfälle verursacht hätten, und die Gesellschaften gesamtschuldnerisch zum Ersatz der Aufwendungen der Gemeinde für die Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten in Höhe von 69 232,42 Euro zu verurteilen.

슬로바키아어

Proti spoločnostiam Total podala obec Mesquer 9. júna 2000 žalobu pred Tribunal de commerce de Saint-Nazaire smerujúcu najmä k tomu, aby tieto spoločnosti podľa zákona č. 75-633 prevzali zodpovednosť za dôsledky škôd spôsobených odpadmi rozšírenými po jej území a boli zaviazané spoločne a nerozdielne na zaplatenie súm, ktoré obec vynaložila na čistenie a zneškodnenie odpadu, teda 69 232,42 eur.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Ihr entstanden allerdings ebenfalls Aufwendungen durch die Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten auf dem Gemeindegebiet.

슬로바키아어

Vznikli jej však náklady týkajúce sa operácií čistenia územia obce a odstránenia znečistenia.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

독일어

4.2 Beschreibung 4.3 Geografisches Gebiet: Das geografische Gebiet für die geschützte Ursprungsbezeichnung "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" liegt im Nordosten des Piemonts in den Provinzen Biella und Vercelli und umfasst die Gemeindegebiete und -ortsteile Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese und Villarboit.

슬로바키아어

4.2 Opis 4.3 Zemepisná oblasť: Oblasť stanovená pre chránené označenie pôvodu%quot%Riso di Baraggia Biellese e Vercellese%quot% sa nachádza na severovýchode regiónu Piemonte, v provinciách Province di Biella a di Vercelli a obsahuje mestské územia a príslušné časti nasledujúcich miest: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

독일어

Die Wahrnehmung der Risiken und Auswirkungen von Hochspannungsfreileitungen in der Bevölkerung unterscheidet sich stark von der öffentlichen Wahrnehmung der Risiken und Auswirkungen von Erdgasleitungen, deren Fertigstellung sich normalerweise nicht so lange hinzieht. In jüngeren Fällen wurden sowohl von lokaler als auch regionaler Seite Einwände gegen den Bau von LNG-Terminals erhoben. Das Terminal in Rosignano (IT) stieß trotz Zustimmung auf nationaler Ebene bei der Gemeinde Rosignano auf erheblichen Widerstand. Die Gemeinde wollte, dass bestimmte Teile der Anlage an einem anderen Standort weiter im Landesinnern ihres Gemeindegebiets gebaut werden sollten. Nach dreijähriger zusätzlicher Umweltverträglichkeitsprüfung scheint sich nun eine Lösung abzuzeichnen, und bald könnte mit dem Bau begonnen werden.

슬로바키아어

Existujú veľké rozdiely v tom, ako verejnosť vníma riziká a vplyvy spojené s vysokonapäťovými vzdušnými vedeniami v porovnaní s plynovými vedeniami, pri ktorých sú časové odstupy obvykle kratšie. V ostatnom čase boli vznesené námietky proti výstavbe terminálov LNG, a to na miestnej i regionálnej úrovni. V prípade terminálu v Rosignano (IT) existovala, napriek dohode na štátnej úrovni, významná opozícia voči projektu zo strany miestnej samosprávy v Rosignano, ktorá chcela, aby určité časti závodu boli postavené na inom vzdialenejšom mieste v rámci jej teritória. Po troch rokoch ďalšieho vyhodnocovania environmentálnych vplyvov sa riešenie javí ako uskutočniteľné a výstavba by mohla čoskoro začať.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

독일어

In Absatz 1 wird ein klarer Bezug zum gemeinschaftlichen Besitzstand im Bereich öffentlicher Aufträge hergestellt (ehemals Artikel 2). In Absatz 2 wird den zuständigen örtlichen Behörden die Möglichkeit eingeräumt, öffentliche Verkehrsdienste selbst zu erbringen oder einen internen Betreiber damit zu beauftragen. Voraussetzungen sind, dass sie über diesen Betreiber eine Kontrolle ausüben, die mit der über ihre eigenen Dienststellen vergleichbar ist, und der Betreiber seine Aktivitäten auf das Gemeindegebiet beschränkt.

슬로바키아어

Odsek 1 umožňuje objasniť spojitosť s acquis communautaire v oblasti verejného obstarávania (pôvodný článok 2). Odsek 2 uznáva, že príslušné orgány môžu poskytovať služby verejnej dopravy priamo alebo môžu zveriť ich poskytovanie internému prevádzkovateľovi, nad ktorým majú kontrolu porovnateľnú s kontrolou nad svojimi vlastnými útvarmi, pod podmienkou, že interný tento prevádzkovateľ vykonáva všetky svoje činnosti v rámci územia príslušnej samosprávy.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

독일어

Zu diesem Gebiet gehören die Gemeinden Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, Jayena, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva de Mesía, Zafarraya, Zagra und der westliche Teil des Gemeindegebiets von Moclín bis zum Fluss Velillos, der eine natürliche Grenze darstellt. Alle diese Gemeinden gehören zur Provinz Granada.

슬로바키아어

Túto oblasť tvoria pozemky, ktoré sú v obciach: Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, Jayena, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva de Mesía, Zafarraya, Zagra a v obci Moclín, teda v západnej oblasti siahajúcej až po prírodnú hranicu, ktorú tvorí rieka Velillos, pričom všetky tieto okrsky patria do provincie Granada.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

독일어

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: "Im Fall des Schadorganismus gemäß Buchstabe b) Nummer 2 werden die Schutzgebiete für Irland, Italien (Puglia, Emilia-Romagna: die Provinzen Forlí-Cesena, Parma, Piacenza und Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: autonome Provinz Bolzano; Veneto: ausgenommen in der Provinz Rovigo die Gemeinden Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara und in der Provinz Padova die Gemeinden Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi und in der Provinz Verona die Gemeinden Palù, Roverchiara, Legnago (der Teil des Gemeindegebiets nordöstlich der Transpolesana Nationalstraße), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), und für Österreich (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (Verwaltungsbezirk Lienz), Steiermark, Wien) bis 31. März 2003 anerkannt".

슬로바키아어

a) druhý odsek sa nahrádza nasledujúcim odsekom:"V prípade bodu b) (2) sa v prípade Írska, Talianska (Puglia, Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: autonómna provincia Bolzano; Veneto: okrem provincie Rovigo, komúny Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, a v provincii Padova komúny Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v provincii Verona komúny Palù, Roverchiara, Legnago (tá časť územia komúny, ktorá leží severovýchodne od štátnej cesty Transpolesana), Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), a Rakúska (Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (územnosprávna jednotka Lienz), Štajersko, Viedeň) sa uvedené zóny uznávajú do 31. marca 2003";

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인