구글 검색

검색어: bei (독일어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

독일어

체코어

정보

독일어

bei

체코어

při

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

BEI

체코어

Jód extrahovatelný butanolem

마지막 업데이트: 2014-12-09
사용 빈도: 2
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

bei:

체코어

pro:

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Bei

체코어

Při

마지막 업데이트: 2012-04-12
사용 빈도: 3
품질:

독일어

Bei

체코어

74 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Celkem 345 pacientů s relapsem po interferonu alfa bylo léčeno ve dvou

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Distribuce a metabolismus azagly- nafarelinu u cílových druhů zvířat se nezkoumaly.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Hlavním měřítkem účinnosti u pacientů s

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Patří do skupiny léků zvaných proteázové inhibitory.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Podle hodnot Cmax u potkanů byla systémová expozice v těchto studiích s parenterální aplikací léčiva přibližně 3, 5krát vyšší než je maximálně dosažitelná expozice po inhalačním podání.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Pokud byl přípravek BYETTA podán v kombinaci s thiazolidindionem, incidence hypoglykémie byla podobná jako v případě placeba v kombinaci s thiazolidindionem.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Pokud se příznaky znovu objeví, je možné léčbu přípravkem Protopy opakovat.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Při podávání s atorvastatinem se AUC a Cmax přípravku Enviage v rovnovážném

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Souběžné podávání aliskirenu buď s valsartanem (↓28%), metforminem (↓28%), amlodipinem (↑29%) nebo cimetidinem (↑19%) mělo za následek změny mezi 20% a 30% v Cmax nebo AUC Ripraza.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Souběžné podávání aliskirenu buď s valsartanem (↓28%), metforminem (↓28%), amlodipinem (↑29%) nebo cimetidinem (↑19%) mělo za následek změny mezi 20% a 30% v Cmax nebo AUC Tekturny.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Souběžné podávání aliskirenu buď s valsartanem (↓28%), metforminem (↓28%), amlodipinem (↑29%) nebo cimetidinem (↑19%) mělo za následek změny mezi 20% a 30% v Cmax nebo AUC přípravku Sprimeo.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Studie prováděné s ostatními interferony tuto druhovou specificitu potvrdily.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

Tyto účinky byly pozorovány u dávek 657 mg/ kg a vyšších.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

U nemocných užívajících kombinaci antiretrovirových léků se mohou objevit přesuny, změny ukládání nebo ztráty tělesného tuku. − Informujte svého lékaře, pokud trpíte hemofilií.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

독일어

Bei

체코어

U většiny pacientů bylo nutné ortostatickou hypotenzi léčit.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인