검색어: fitază (루마니아어 - 스페인어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

루마니아어

스페인어

정보

루마니아어

3-fitază

스페인어

3-fitasa

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 2
품질:

루마니아어

preparat de 6-fitază (ec 3.1.3.26) produs de trichoderma reesei

스페인어

preparado de 6-fitasa (ec 3.1.3.26) producido con trichoderma reesei

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

6-fitază (ec 3.1.3.26) produsă de trichoderma reesei (cbs 122001)

스페인어

6-fitasa (ec 3.1.3.26) producida con trichoderma reesei (cbs 122001)

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

3-fitază (ec 3.1.3.8) produsă de aspergillus niger (cbs 101.672)

스페인어

3-fitasa (ec 3.1.3.8) producida por aspergillus niger (cbs 101 672)

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

3-fitază (ec 3.1.3.8) produsă de aspergillus niger (cbs 101.672) având o activitate minimă de:

스페인어

3-fitasa (ec 3.1.3.8) producida por aspergillus niger (cbs 101 672) con una actividad mínima de:

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

cererea privește autorizarea enzimei 6-fitază (ec 3.1.3.26), produsă de trichoderma reesei (cbs 122001), ca aditiv pentru hrana păsărilor de curte pentru îngrășare și pentru reproducție, cu excepția curcanilor pentru îngrășare, precum și pentru hrana păsărilor de curte ouătoare și a porcinelor, cu excepția scroafelor, urmând a fi clasificată în categoria de aditivi „aditivi zootehnici”.

스페인어

la solicitud se refiere a la autorización del preparado enzimático 6-fitasa (ec 3.1.3.26) producido por trichoderma reesei (cbs 122001) como aditivo en la alimentación de aves de engorde y cría a excepción de los pavos de engorde, de aves ponedoras y de porcinos a excepción de las cerdas, que debe clasificarse en la categoría de «aditivos zootécnicos».

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

cererea privește autorizarea unei noi utilizări pentru 3-fitază, un preparat enzimatic produs de aspergillus niger (cbs 101.672), ca aditiv furajer pentru speciile aviare minore și pentru păsările ornamentale, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

스페인어

la solicitud se refiere a la autorización de un nuevo uso de 3-fitasa, un preparado enzimático producido por aspergillus niger (cbs 101.672), como aditivo en la alimentación animal para las especies menores de aves y las aves ornamentales, que se clasificará en la categoría de «aditivos zootécnicos».

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

evaluarea preparatului 3-fitază arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din regulamentul (ce) nr. 1831/2003.

스페인어

la evaluación de la 3-fitasa muestra que se cumplen los requisitos de autorización establecidos en el artículo 5 del reglamento (ce) no 1831/2003.

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază ca aditiv furajer pentru toate speciile aviare minore, altele decât rațele, și pentru păsări ornamentale (titularul autorizației basf se)

스페인어

relativo a la autorización de un nuevo uso de 3-fitasa como aditivo en la alimentación animal para todas las especies menores de aves, distintas de los patos, y para las aves ornamentales (titular de la autorización: basf se)

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

În avizul său din 11 noiembrie 2009 [2], autoritatea europeană pentru siguranța alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că 6-fitaza (ec 3.1.3.26) produsă de trichoderma reesei (cbs 122001) nu are efecte nocive asupra sănătății animalelor, a sănătății oamenilor sau asupra mediului și că utilizarea preparatului respectiv poate îmbunătăți performanța animalelor.

스페인어

la autoridad europea de seguridad alimentaria (en lo sucesivo, «la autoridad») concluyó, en su dictamen de 11 de noviembre de 2009 [2], que el preparado enzimático 6-fitasa (ec 3.1.3.26) producido con el hongo trichoderma reesei (cbs 122001) no tiene efectos nocivos en la salud animal, la salud humana o el medio ambiente, y que el uso de dicho preparado puede mejorar el rendimiento de los animales.

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

În avizul său din 9 decembrie 2009 [6], autoritatea europeană pentru siguranța alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că 3-fitaza nu prezintă efecte adverse asupra sănătății animalelor, asupra sănătății oamenilor sau asupra mediului și că este eficace în ameliorarea digestibilității furajelor.

스페인어

en su dictamen de 9 de diciembre de 2009 [6], la autoridad europea de seguridad alimentaria (en lo sucesivo, «la autoridad») concluyó que la 3-fitasa no tiene efectos adversos para la sanidad animal, la salud humana ni el medio ambiente, y que resulta eficaz para mejorar la digestibilidad de los piensos.

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

(3) aditivul "3-fitază (ec 3.1.3.8)" care aparţine "enzimelor" poate fi autorizat în conformitate cu directiva 70/524/cee, în condiţiile prevăzute în anexa iv la prezentul regulament.

스페인어

3. el aditivo «3-fitasa» (ec 3.1.3.8), pertenenciente a las «enzimas», podrá ser autorizado con arreglo a la directiva 70/524/cee en las condiciones indicadas en el anexo iv del presente reglamento.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

루마니아어

(3) au fost prezentate datele pentru autorizarea permanentă a 3-fitază ec 3.1.3.8 produsă de aspergillus niger (cbs 114.94), care este descrisă în anexă.

스페인어

(3) se ha presentado información para solicitar la autorización permanente de la 3-fitasa (ec 3.1.3.8) producida por aspergillus niger (cbs 114.94), descrita en el anexo.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

din motive ecologice, conţinutul de fosfor din furaje este limitat, şi capacitatea de a fi digerat şi biodisponibilitatea fosforului sunt ameliorate recurgându-se la o enzimă cum este fitaza.

스페인어

por motivos medioambientales, se restringe el contenido de fósforo en los piensos y se mejoran su digestibilidad y biodisponibilidad con una enzima como la fitasa.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

루마니아어

întrucât o nouă utilizare a aditivului "3-fitază", deja autorizat, care aparţine "enzimelor", a fost experimentată cu succes în unele state membre; întrucât ar trebui ca această nouă utilizare să fie autorizată provizoriu;

스페인어

considerando que en algunos estados miembros se ha experimentado con éxito una nueva utilización del aditivo «3-fitasa», ya autorizado, perteneciente a las «enzimas»; que es conveniente autorizar provisionalmente esta nueva utilización;

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

루마니아어

(5) au fost transmise informații în sprijinul unei cereri de autorizare fără limită de timp pentru preparatul enzimatic pe bază de 3-fitază produs de hansenula polymorpha (dsm 15087) pentru pui pentru îngrășat, curcani pentru îngrășat, găini ouătoare, purcei, porci pentru îngrășat și scroafe.

스페인어

(5) foram apresentados dados de apoio a um pedido de autorização por um período ilimitado de uma preparação enzimática de 3-fitase produzida por hansenula polymorpha (dsm 15087) em frangos de engorda, perus de engorda, galinhas poedeiras, leitões, suínos de engorda e marrãs.

마지막 업데이트: 2010-09-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

루마니아어

(5) au fost transmise informații în sprijinul unei cereri de autorizare fără limită de timp pentru preparatul enzimatic pe bază de 3-fitază produs de hansenula polymorpha (dsm 15087) pentru pui pentru îngrășat, curcani pentru îngrășat, găini ouătoare, purcei, porci pentru îngrășat și scroafe.

스페인어

(5) se han presentado datos en apoyo de una solicitud de autorización sin límite de tiempo del preparado enzimático de 3-fitasa producido por hansenula polymorpha (dsm 15087) para pollos de engorde, pavos de engorde, gallinas ponedoras, lechones, cerdos de engorde y cerdas.

마지막 업데이트: 2010-09-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

루마니아어

e 1639 | 3-fitază ce 3.1.3.8 | preparat de 3-fitază produsă de hansenula polymorpha (dsm 15087), având o activitate minimă de: încapsulat: 2500 u [1]/g lichid: 5000 u/g | pui pentru îngrășat | - | 250 u | - | 1.În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, a se indica temperatura de depozitare, durata de depozitare și stabilitatea la granulare.2.doză recomandată pe kg de furaj complet:250-1000 u/kg3.a se utiliza în furaje combinate, bogate în fosfor legat de fitină, precum porumb, soia, grâu, orz, secară.

스페인어

e 1639 | 3-fitasa ce 3.1.3.8 | preparado de 3-fitasa producido por hansenula polymorpha (dsm 15087) con una actividad mínima de: forma recubierta: 2500 u [1]/gforma líquida: 5000 u/g | pollos de engorde | - | 250 u | - | 1.en las instrucciones de uso del aditivo y la premezcla, indíquense la temperatura de almacenamiento, el período de conservación y la estabilidad ante la granulación.2.dosis recomendada por kg de pienso completo: 250-1000 u/kg3.especialmente indicado para su empleo en piensos compuestos ricos en fósforo combinado con fitina, como el maíz, la soja, el trigo, la cebada o el centeno.

마지막 업데이트: 2010-09-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

루마니아어

e 1639 | 3-fitază ce 3.1.3.8 | preparat de 3-fitază produsă de hansenula polymorpha (dsm 15087), având o activitate minimă de: încapsulat: 2500 u [1]/g lichid: 5000 u/g | pui pentru îngrășat | - | 250 u | - | 1.În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, a se indica temperatura de depozitare, durata de depozitare și stabilitatea la granulare.2.doză recomandată pe kg de furaj complet:250-1000 u/kg3.a se utiliza în furaje combinate, bogate în fosfor legat de fitină, precum porumb, soia, grâu, orz, secară.

스페인어

e 1639 | 3-fitase ec 3.1.3.8 | preparação de 3-fitase produzida por hansenula polymorpha (dsm 15087), com uma actividade mínima de: forma revestida: 2500 u [1]/gforma líquida: 5000 u/g | frangos de engorda | - | 250 u | - | 1.nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento, o prazo de validade e a estabilidade à granulação.2.dose recomendada por kg de alimento completo: 250-1000 u/kg3.para utilização em alimentos compostos ricos em fósforo ligado sob a forma de fitina, tais como milho, soja, trigo, cevada, centeio.

마지막 업데이트: 2010-09-02
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인