검색어: mrzeæi (세르비아어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

세르비아어

체코어

정보

세르비아어

ljubav da ne bude lažna. mrzeæi na zlo držite se dobra.

체코어

milování buď bez pokrytství; v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

a jedne strahom izbavljajte i iz ognja vadite; a karajte sa strahom, mrzeæi i na haljinu opoganjenu od tela.

체코어

jiné pak strašením k spasení přivozujte, jako z ohně je vychvacujíce, v nenávisti majíce i tu skrze tělo poskvrněnou sukni.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

i po svim zbornicama muèeæi ih èesto, nagonjah da hule na isusa; i odviše mrzeæi na njih gonjah ih tja i do tudjih gradova.

체코어

a po všech školách často trápě je, přinucoval jsem, aby se rouhali; a náramně rozlítiv se na ně, protivil jsem se jim, až i do jiných měst na to jsem jezdil.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

세르비아어

jer i mi bejasmo nekada ludi, i nepokorni, i prevareni, služeæi razliènim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeæi, mrski buduæi i mrzeæi jedan na drugog.

체코어

byliť jsme zajisté i my někdy nesmyslní, tvrdošijní, bloudící, sloužíce žádostem a rozkošem rozličným, v zlosti a v závisti bydlíce, ohyzdní, vespolek se nenávidíce.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인