Kärlnybildningens - Swedish - Danish 번역 및 예문
MyMemory, 세계 최대의 번역 메모리
Click to expand

언어 조합: Click to swap content  분야   
구글 검색

검색어: kärlnybildningens ( 스웨덴어 - 덴마크어 )

    [ 색상 끄기 ]

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

스웨덴어

덴마크어

정보

스웨덴어

Glios, kärlnybildning och neurondegeneration kan förekomma i hjärnan.

덴마크어

Der kan forekomme gliose, vaskulær proliferation og neurondegeneration i hjernen.

마지막 업데이트: 2014-11-05
분야: 사회과학
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

- patienter med subfoveal koroidal kärlnybildning sekundärt till patologisk myopi.

덴마크어

- patienter med subfoveal choroidal neovaskularisation sekundært til patologisk myopi.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

All kärlnybildning, allt blod och/ eller all hypofluorescens skall täckas av behandlingseffekten.

덴마크어

Alle nydannede kar, alt blod og/ eller blokeret fluorescens skal dækkes af pletten, der behandles.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Den maximala utbredningen av den koroidala kärlnybildningen bestäms med hjälp av fluoresceinangiografi och ögonbottenfotografering.

덴마크어

Den største diameter af den choroidale neovaskulære læsion bestemmes ved hjælp af fluorescein - angiografi og fotografering af fundus.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Dessa sjukdomar leder till synförlust på grund av skador i näthinnan orsakade av inväxt av nya blodkärl från åderhinnan, så kallad koroidal kärlnybildning (CNV).

덴마크어

Disse sygdomme fører til synstab på grund af beskadigelse af nethinden, som er forårsaget af indvækst af blodkar, kaldet choroidal neovaskularisering (CNV).

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Det finns två typer av kärlnybildning, så kallad klassisk CNV och ockult CNV.

덴마크어

Der findes to former for CNV kendt som klassisk CNV og okkult CNV.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Detta symtom förekom framför allt hos patienter med enbart ockult (4, 9%), eller med endast en liten andel klassisk, kärlnybildning hos patienter med åldersrelaterad makuladegeneration och rapporterades inte hos patienter i placebogruppen.

덴마크어

Denne hændelse forekom fortrinsvis hos patienter med kun okkult (4, 9%) eller AMD patienter med kun en lille andel af klassisk CNV- læsion og blev ikke set hos placebobehandlede patienter.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

För patienter med kärlnybildning orsakad av patologisk myopi hade 86 procent av de patienter som behandlades med Visudyne förlorat mindre än 15 bokstäver efter 12 månader jämfört med 67 procent av de patienter som behandlades med placebo.

덴마크어

For patienter med neovaskularisering forårsaget af patologisk nærsynethed havde 86% af dem, der var behandlet med Visudyne, efter 12 måneder en synsnedsættelse på mindre end 15 bogstaver, sammenlignet med 67% af dem, der var behandlet med placebo.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

I de två studierna av klassisk subfoveal koroidal kärlnybildning visade Visudyne bättre effekt än placebo.

덴마크어

I de to undersøgelser med klassisk subfoveal koroidal neovaskularisering var Visudyne mere effektivt end placebo.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) beslöt att Visudynes fördelar är större än dess risker för behandling av patienter med subfoveal koroidal kärlnybildning som orsakas av exudativ åldersrelaterad makuladegeneration, när skadorna är övervägande klassiska eller beror på patologisk myopi.

덴마크어

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Visudyne opvejer risiciene til behandling subfoveal koroidal neovaskularisering som følge af ekssudativ aldersrelateret maculadegeneration, når forandringerne overvejende er af klassisk art eller skyldes patologisk nærsynethed.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Kärlnybildningen diagnostiseras med hjälp av fluorescein- angiografi.

덴마크어

Disse kan identificeres ved fluorescein angiografi.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Selektiviteten hos fotodynamisk behandling med verteporfin grundar sig dels på den lokaliserade ljusexponeringen, dels på att upptag och retention av verteporfin sker selektivt och skyndsamt i snabbt prolifererande celler inklusive den koroidala kärlnybildningens endotel.

덴마크어

PDTs selektivitet ved brug af verteporfin baseres, foruden på den lokaliserede lyseksponering, på selektiv og hurtig optagelse og retention af verteporfin i hurtigt delende celler inklusiv endoteliet i choroidal neovaskulatur.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Syftet var att påvisa långsiktig effekt och säkerhet hos fotodynamisk terapi med verteporfin för att begränsa minskningen av synskärpan hos patienter med subfoveal koroidal kärlnybildning till följd av åldersrelaterad makuladegeneration.

덴마크어

Formålet var at vise langtidseffekt og sikkerhed af fotodynamisk behandling med verteporfin med hensyn til begrænsning i synstab hos patienter med subfoveal choroidal neovaskularisation på grund af aldersrelateret makuladegeneration.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Vid ” våt ” åldersrelaterad makuladegeneration används Visudyne när kärlnybildningen är ” övervägande klassisk ” (när de berörda blodkärlen tydligt kan urskiljas vid en ögonskanning).

덴마크어

Ved våd AMD anvendes Visudyne, når den abnorme karvækst overvejende er "klassisk" (dvs. at de berørte blodkar træder tydeligt frem ved øjenscanning).

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

스웨덴어

Visudyne har även jämförts med placebo vid ” dold ” subfoveal koroidal kärlnybildning (när de berörda blodkärlen inte kan urskiljas tydligt vid en ögonskanning) i en studie av 339 patienter som pågick i två år.

덴마크어

Visudyne blev desuden sammenlignet med placebo ved "okkult" subfoveal koroidal neovaskularisering (dvs. de abnorme blodkar trådte ikke tydeligt frem ved scanningen) i en undersøgelse, der varede to år og omfattede 339 patienter.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

스웨덴어

Visudyne har även undersökts under två år på 120 patienter med subfoveal koroidal kärlnybildning orsakad av patologisk myopi.

덴마크어

Visudyne blev desuden undersøgt i to år hos 120 patienter med subfoveal koroidal neovaskularisering forårsaget af patologisk nærsynethed.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Den 28 februari 2006 meddelade Alcon Laboratories (U. K.) Limitied officiellt Kommittén för humanläkemedel (CHMP) att företaget önskade återkalla sin ansökan om ett godkännande för försäljning av Retaane för behandling av subfoveal koroidal kärlnybildning (CNV) med en klassisk komponent på grund av åldersrelaterade makuladegeneration (AMD).

덴마크어

Den 28. februar 2006 underrettede Alcon Laboratories (U. K.) Limited officielt Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) om, at firmaet ønskede at trække sin ansøgning om markedsføringstilladelse tilbage for Retaane til behandling af subfoveal koroidal neovaskularisering (CNV) med klassisk komponent som følge af aldersbetinget makuladegeneration (AMD).

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Efter genomgången av de inlämnade uppgifterna och företagets svar på CHMP: s frågelista vid tidpunkten för återkallandet hyste CHMP fortfarande vissa betänkligheter och ansåg preliminärt att Retaane inte kunde godkännas för behandling av subfoveal koroidal kärlnybildning med en klassisk komponent på grund av åldersrelaterade makuladegeneration.

덴마크어

Efter gennemgang af de foreliggende oplysninger og firmaets besvarelse af CHMP' s spørgsmål var der i CHMP betænkelighed, og udvalgets foreløbige standpunkt var, at Retaane ikke kunne godkendes til behandling af subfoveal koroidal neovaskularisering med klassisk komponent som følge af aldersbetinget makuladegeneration.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Retaane förväntades kunna användas för att hejda eller bromsa utvecklingen av dessa nya blodkärl (kärlnybildning) i ögat.

덴마크어

Retaane forventedes at standse eller bremse denne dannelse af nye blodkar (neovaskularisering) i øjet.

마지막 업데이트: 2012-04-11
분야: 제약
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Den första studien av den dolda formen av sjukdomen visade på viss effekt men detta bekräftades inte av den andra studien, och Visudynes fördelar vid dold subfoveal koroidal kärlnybildning har inte fastställts.

덴마크어

Det har altså ikke kunnet påvises, at der er en fordel ved at bruge Visudyne til okkult subfoveal koroidal neovaskularisering.

마지막 업데이트: 2011-10-23
분야: 의학
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

번역 추가

검색 인적 번역 문장사용자가 도움을 필요로 합니다:professional ka matlab kya hai (힌디어>영어) | sinipag ako (타갈로그어>영어) | tu kaisa hai (힌디어>영어) | low dose (영어>에스토니아어) | bf-video 2017 nepali (네팔어>영어) | exquisitas (스페인어>라틴어) | na masayahin (타갈로그어>영어) | මම‍ (신할리어>영어) | copper (영어>폴란드어) | nationalisation (프랑스어>노르웨이어) | مدنهم (아랍어>노르웨이어) | sort out (영어>타갈로그어) | jessica (영어>일본어) | adgang (덴마크어>리투아니아어)


남용 보고  | MyMemory 정보   | 문의


사용자 언어의 MyMemory: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인