구글 검색

검색어: malé (에스토니아어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

에스토니아어

체코어

정보

에스토니아어

Způsobilé jsou všechny velké, malé a střední podniky.

체코어

Způsobilé jsou všechny velké, malé a střední podniky.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

에스토니아어

K uplatnění těchto ustanovení by Komise potřebovala ujištění o tom, že by na toto opatření měly nárok pouze malé a střední podniky v rámci uvedených procentuálních prahů.

체코어

K uplatnění těchto ustanovení by Komise potřebovala ujištění o tom, že by na toto opatření měly nárok pouze malé a střední podniky v rámci uvedených procentuálních prahů.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

에스토니아어

105/2005 k návrhu národní politiky pro vysokorychlostní přístupprogram veřejné podpory pro malé a střední podniky na podporu projektů pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu (http://www.micr.cz/files/2788/program.pdf) _BAR_

체코어

105/2005 k návrhu národní politiky pro vysokorychlostní přístupprogram veřejné podpory pro malé a střední podniky na podporu projektů pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu (http://www.micr.cz/files/2788/program.pdf) _BAR_

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

에스토니아어

Na základě rozdílu v likviditě v širším smyslu – včetně transakčních nákladů a doby trvání celého procesu – by tudíž investor v podmínkách tržní ekonomiky byl ochoten zaplatit za tento podíl jen malý příplatek oproti ceně platné pro menší investory držící malé objemy akcií.

체코어

Na základě rozdílu v likviditě v širším smyslu – včetně transakčních nákladů a doby trvání celého procesu – by tudíž investor v podmínkách tržní ekonomiky byl ochoten zaplatit za tento podíl jen malý příplatek oproti ceně platné pro menší investory držící malé objemy akcií.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

에스토니아어

Podporu na nákup kolejových vozidel, která nejsou vyhrazena výlučně pro kombinovanou dopravu, by jinak bylo možné prohlásit za slučitelnou, pokud by příjemci této podpory byly pouze malé či střední podniky.

체코어

Podporu na nákup kolejových vozidel, která nejsou vyhrazena výlučně pro kombinovanou dopravu, by jinak bylo možné prohlásit za slučitelnou, pokud by příjemci této podpory byly pouze malé či střední podniky.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

에스토니아어

(3) Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. stavia malé námorné lode s maximálnou nosnosťou 6000 dwt na prepravu kontajnerov a na prepravu suchých nákladov.

체코어

(3) Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. stavia malé námorné lode s maximálnou nosnosťou 6000 dwt na prepravu kontajnerov a na prepravu suchých nákladov.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

에스토니아어

Õiguslik alus -komisjoni määrus (EÜ) nr 70/2001 mida on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 364/2004zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla)usnesení Vlády ČR č. 105/2005 k návrhu národní politiky pro vysokorychlostní přístupprogram veřejné podpory pro malé a střední podniky na podporu projektů pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu (http://www.micr.cz/files/2788/program.pdf) -

체코어

Právní základ -nařízení Komise č. 70/2001 ve znění nařízení Komise č. 364/2004zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla)usnesení Vlády ČR č. 105/2005 k návrhu národní politiky pro vysokorychlostní přístupprogram veřejné podpory pro malé a střední podniky na podporu projektů pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu (http://www.micr.cz/files/2788/program.pdf) -

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인