구글 검색

검색어: shut up and kiss me (영어 - 네팔어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

네팔어

정보

영어

Shut Up

네팔어

चूप गराउनुहोस्

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

carolina and kiss

네팔어

नेपाल

마지막 업데이트: 2013-07-03
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Back up and Restore

네팔어

प्लगइन जगेडा र पूर्वावस्थामा ल्याउनुहोस्

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Give up and view the solution

네팔어

तासलाई आधारमा सार्नुहोस्

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Reverse up and down buttons

네팔어

माथि र तल बटन उल्टाउनुहोस्

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

give up and quit the program

네팔어

कार्यक्रमलाई त्याग्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस्

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

N-UP AND WATERMARK SETTINGS

네팔어

N- UP AND WATERMARK SETTINGS

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Pick up and drop cards by clicking

네팔어

क्लिक गरेर लिनुहोस् र छाड्नुहोस्

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Use up and down to select an item.

네팔어

कुनै सामाग्री चयन गर्न तल वा माथि वाण कुञ्जी चलाउनु होस् ।

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Back up and restore your Evolution data and settings.

네팔어

इभोल्युसन डेटा र सेटिङ जगेडा र पूर्वावस्थामा ल्याउनुहोस्

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Control fall speed with up and down arrow keys.

네팔어

माथि र तलको बाँण कुञ्जीसँग झर्ने गति नियन्त्रण गर्नुहोस् ।

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Are you sure you want to give up and view the solution?

네팔어

तपाईँ अन्त्य गर्न निश्चित हुनुहुन्छ ?

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Press space to expand, and use up and down to select an item.

네팔어

फैलाउन space दबाउ, र कुनै सामाग्री चयन गर्न तल वा माथि वाण चलाउ ।

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

Use Up and Down Arrow to navigate the list. Press Escape to exit.

네팔어

सुचीमा विचरण गर्न तल वा माथि वाण र बहिर्गमन गर्न Escape दबाउनु होस् ।politenessoffpolite"), and when there is a change ("assertivepolitenessoff

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Use Up and Down Arrow to navigate the list. Press Escape to exit.

네팔어

politenessoffpolite"), and when there is a change ("assertivepolitenessoff

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Here you can change the system time. Click into the hours, minutes or seconds field to change the relevant value, either using the up and down buttons to the right or by entering a new value.

네팔어

तपाईँले यहाँ प्रणाली समय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । उचित मान परिवर्तन गर्न घण्टा, मिनेट वा सेकेन्ड फाँटमा या माथि र तल बटन प्रयोग गरेर वा नयाँ मान प्रविष्ट गरी क्लिक गर्नुहोस् ।

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

I want to play that game! You know, they all light-up and you click on them and they vanish! Swell Foop is a part of GNOME Games.

네팔어

म त्यो खेल खेल्न चाहन्छु ! तपाईँलाई थाहा छ, ती सबै घुमिरहेका छन् र तपाईँ तिनीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तिनीहरु हराउछन्! उस्तै जिनोम जिनोम खेलको भाग हो ।

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

You can leave the enemy where he is. Go nearly to the gold at the bottom right. Do not pick it up yet, but go up and get the two nuggets at the top left. Then you can come back down to where you were and complete the level.

네팔어

तपाईँले शत्रुलाई उ भएको ठाउँमा छोड्न सक्नुहुन्छ । पुछारको दायाँ भएको सुनको नजिक जानुहोस् । यसलाई अहिले नटिप्नुहोस् ।, तर माथि जानुहोस् र माथिल्लो बायाँका दुइ सुन टुक्रा प्राप्त गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईँ पहिला भएको ठाउँमा आएर स्तर समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

영어

type full sentence in your langYou must make a decision that you are going to move on. It wont happen automatically. You will have to rise up and say, 'I don't care how hard this is, I don't care how disappointed I am, I'm not going to let this get the best of me. I'm moving on with my life.'uage

네팔어

आफ्नो langYou पूर्ण वाक्य टाइप तपाईं सार्न जाँदैछन् भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। स्वतः हुन अभ्यस्त। तपाईं, म यो मेरो सबै भन्दा राम्रो प्राप्त गरौं जाँदै छैन छु खडा र म यो, म कसरी निराश छु मतलब छैन कसरी कठिन मतलब छैन ', भन्न हुनेछ। म मेरो life.'uage संग मा सार्ने छु

마지막 업데이트: 2016-05-10
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

Click on different active elements : sun, cloud, dam, solar array, wind farm and transformers, in order to reactivate the entire electrical system. When the system is back up and Tux is in his home, push the light button for him. To win you must switch on all the consumers while all the producers are up.

네팔어

सम्पूर्ण पानी प्रणाली पुन: सक्रिय गर्न, विभिन्न सक्रिय तत्वहरू : घाम, बादल, पानी पम्प स्थान र पानी सफाइ स्थानमा क्लिक गर्नुहोस् । प्रणाली जगेडामा हुँदा र टक्स देखाउनेमा हुँदा, उसका लागि देखाउने बटन थिच्नुहोस् ।

마지막 업데이트: 2014-08-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인