구글 검색

검색어: brik (영어 - 덴마크어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

덴마크어

정보

영어

We have just learnt that the brother of Taoufik Ben Brik has been sentenced to three months in prison.

덴마크어

Vi har lige fået at vide, at Taoufik Ben Briks bror er blevet idømt tre års ubetinget fængsel.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

영어

Mr President, please write to the Tunisian authorities to request the release of Taoufik Ben Brik.

덴마크어

Hr. formand, jeg beder Dem skrive til de tunesiske myndigheder og anmode om løsladelse af Taoufik Ben Brik.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 2
품질:

영어

She applauded the courage of TAUFIK BEN BRIK who had recently undergone a hunger strike in defence of freedom of expression.

덴마크어

Det gælder således spørgsmålet om støtte til kampagner mod vold mod kvinder, bekæmpelse af handel med kvinder, initiativer til at forene arbejdsliv og familieliv, samt en bedre fordeling af opgaverne i hjemmet, herunder betydningen af mandens indsats i forbindelse med varetagelsen af de huslige pligter.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

Any free and independent expression is censored, as is illustrated by the seizure of the books of Taoufik Ben Brik.

덴마크어

Enhver fri og uafhængig udtalelse censureres, hvilket beslaglæggelsen af Taoufik Ben Briks bøger vidner om.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

영어

It seems that Mr Ben Brik's life is in danger due to his illness and his detention conditions.

덴마크어

Det lader til, at hr. Ben Briks liv er i fare på grund af hans sygdom og de forhold, han sidder fængslet under.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 2
품질:

영어

This week we are also due to be visited by the President of the Tunisian League of Human Rights and perhaps by Mr Taoufik Ben Brik himself.

덴마크어

Det er ligeledes i denne uge, vi får besøg af formanden for Det Tunesiske Menneskerettighedsforbund og måske af hr. Taoufik Ben Brik selv.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

영어

It has not only forbidden Ben Brik from writing as correspondent for the French newspaper La Croix, but it has also taken away his passport and prevented him from using the telephone.

덴마크어

Ben Brik at skrive som korrespondent for den franske avis La Croix, men også har nægtet ham adgang til telefon og frataget ham hans pas.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

영어

Could you ask the Tunisian delegation to intervene to obtain the release of Taoufik Ben Brik, which the whole of Parliament is calling for?

덴마크어

Vil De bede den tunesiske delegation om at gribe ind for at sikre frigivelse af Taoufik Ben Brik, hvilket hele Parlamentet opfordrer til?

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 2
품질:

영어

On the contrary, I believe it is crucial for the EU to react quickly and firmly by demanding the release of Taoufik Ben Brik and other prisoners of conscience.

덴마크어

Tværtimod mener jeg, at det er helt afgørende for EU at reagere hurtigt og bestemt ved at forlange Taoufik Ben Briks og andre samvittighedsfangers frigivelse.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 2
품질:

영어

The Ben Brik affair alone has come to symbolise the exasperation of many Tunisians in the face of the depletion of their freedoms, with the press being only one of the many areas lying in ruins.

덴마크어

Ben Brik-sagen har alene stået som et symbol på utallige tuneseres forbitrelse over deres stækkede frihed, heriblandt pressen, som dog kun var et af mange forarmede områder.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

영어

In view of these circumstances and the importance of the European Parliament decision to take action to encourage the release of Mr Ben Brik, I think it particularly appropriate for us to enter this item on the agenda.

덴마크어

Hvis man tager disse forhold og vigtigheden af Europa-Parlamentets beslutning om at sætte noget i gang for at få hr. Ben Brik på fri fod, tror jeg, at det er særligt velkomment, at vi optager dette punkt på dagsordenen.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

영어

Other information: (a) in prison in Germany, (b). Father's name is Brahim Brik.

덴마크어

Andre oplysninger: a) fængslet i Tyskland, b) Faderens navn er Brahim Brik.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

영어

Other information: (a) in prison in Germany, (b) Father's name is Brahim Brik.

덴마크어

Andre oplysninger: a) Fængslet i Tyskland, b) Faderens navn er Brahim Brik.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

영어

The disparities in price were even greater for nonaseptic Tetra Rex and Tetra Brik machines, for which prices varied from 1984 to 1986 for the same model by as much as 100% or more depending on the country, the price differences even exceeding 400% in 1986 for certain Tetra Rex machines.

덴마크어

D — Påståede grove underbudspriser på maskiner i Det Forenede Kongerige

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

In that context the Commission had established to the requisite legal standard that Tetra Pak's dominant position on the aseptic markets enabled it to pursue a deliberate policy of sales at a loss in the machine sector from 1981 to 1984, was demonstrated by the extremely positive overall results of Tetra Pak's United Kingdom subsidiary during that period, notwithstanding the losses made on nearly all its products except aseptic Brik cartons.

덴마크어

I en skrivelse af 27. maj 1982 henviser tidsskriftet til »en aftale med et andet selskab inden for denne sektor, som [det] havde givet eneret for en lang periode«. Denne aftale bekræftes endvidere af den omstændighed, at Elopak, i modsætning til Tetra Pak, ikke fik lov til at annoncere i tidsskriftet

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

영어

There has been a Ben Brik effect, which goes beyond his individual case and in three months, we have seen a whole civil society, which has demonstrated its determination to end the police state, suddenly gain a new dignity.

덴마크어

Der har været en Ben Brik-virkning, som forbavser selv ham, for øvrigt, og på tre måneder har vi set et helt civiltsamfund foretage en værdig opvågnen og udvise stor beslutsomhed for at gøre sig fri af politistaten.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

영어

As a number of honourable Members have noted, Mr Taoufik Ben Brik 's hunger strike is over, but it has had a major impact both on the authorities in Tunisia and on civil society.

덴마크어

Som en del af de ærede medlemmer har noteret sig, er Taoufik Ben Briks sultestrejke slut, men den har haft stor indvirkning både på myndighederne i Tunesien og på det civile samfund.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

영어

However, since the beginning of April, we have witnessed a situation involving a hunger strike begun by a journalist, Mr Ben Brik, which is causing a serious crisis of conscience and a violation of the association agreement by the Tunisian Government.

덴마크어

Siden begyndelsen af april har vi alligevel været vidner til en situation, hvor den sultestrejke, som journalisten Ben Brik har indledt, er et alvorligt samvittighedsspørgsmål og udgør en overtrædelse af associeringsaftalen fra den tunesiske regerings side, idet den ikke blot har forbudt hr.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

영어

It must be held this week because today the trial of Taoufik Ben Brik ' s brother is taking place in Tunis and tomorrow a delegation of Members of the European Parliament, from my Group, the Confederal Group of the European United Left/ Nordic Green Left, from the Group of the Greens/ European Free Alliance and the Group of the Party of European Socialists will be returning from Tunis.

덴마크어

Den bør finde sted i denne uge, fordi retssagen mod Taoufik Ben Briks bror har fundet sted i Tunis i dag, og fordi en delegation af parlamentsmedlemmer fra min gruppe, Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe, Gruppen De Grønne og Den Socialdemokratiske Gruppe, i morgen vender tilbage fra Tunis.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

영어

Therefore, Madam President, I believe that we should clearly point out to the Tunisian Government, which is a friendly government and is associated to us, that this behaviour is not only incompatible with our association agreement, but that also, as Mr Wurtz has rightly pointed out, that this situation should not be allowed to continue and is leading Ben Brik ' s relatives to endanger their own lives in defence of these rights.

덴마크어

Derfor, fru formand, mener jeg, at vi over for en regering, der er vores ven og partner, som det er tilfældet med den tunesiske regering, skal give udtryk for, at den adfærd ikke blot er uforenelig med vores associeringsaftale, men at dette, som min kollega, hr. Wurtz, med rette har sagt her, er en situation, som ikke kan fortsætte, og som medfører, at hr.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인