Makeup - English - Welsh 번역 및 예문
MyMemory, 세계 최대의 번역 메모리
Click to expand

언어 조합: Click to swap content  분야   
구글 검색

검색어: makeup ( 영어 - 웨일스어 )

    [ 색상 끄기 ]

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

웨일스어

정보

영어

High teen pregnancy rates are no doubt the result of inadequacies in our education at early ages and in our society's makeup

웨일스어

Nid oes dwywaith bod cyfraddau beichiogrwydd uchel ymysg rhai yn eu harddegau yn ganlyniad i ddiffygion yn ein haddysg mewn oedrannau cynnar ac yng nghyfansoddiad ein cymdeithas

마지막 업데이트: 2009-11-19
분야: 법률 및 공증
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

영어

I made the point in that meeting that the gender makeup of this Assembly was , without question , largely a consequence of the Welsh Labour Party's twinning policy

웨일스어

Gwneuthum y pwynt yn y cyfarfod hwnnw bod gwneuthuriad rhyw y Cynulliad hwn , heb os , wedi digwydd i raddau helaeth yn sgîl polisi gefeillio'r Blaid Lafur yng Nghymru

마지막 업데이트: 2009-11-19
분야: 법률 및 공증
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

영어

I would like to respond to Helen Mary and say that I understand the makeup and the needs in Bryn Estyn because I worked with the children at the time

웨일스어

Hoffwn ymateb i Helen Mary a dweud fy mod yn deall cyfansoddiad ac anghenion Bryn Estyn oherwydd imi weithio gyda'r plant ar y pryd

마지막 업데이트: 2009-11-19
분야: 법률 및 공증
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

영어

It is a means of correcting a poor system , which we inherited from a government whose political makeup I will not bother to mention

웨일스어

Mae'n fodd i gywiro system wael , a etifeddasom oddi wrth lywodraeth nad af i'r drafferth o grybwyll ei lliw gwleidyddol

마지막 업데이트: 2009-11-19
분야: 법률 및 공증
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

영어

The proportion of women obtaining senior posts is clearly below the 50 per cent that one would expect from the makeup of the general population

웨일스어

Mae cyfran y menywod sydd yn cael swyddi uwch yn amlwg yn is na'r 50 y cant y byddai rhywun yn ei ddisgwyl o gyfansoddiad y boblogaeth gyffredinol

마지막 업데이트: 2009-11-19
분야: 법률 및 공증
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

영어

Why are we at the bottom of the list for these important parameters , which affect our children's makeup , the type of society that they live in , and their education ? We must take action

웨일스어

Pam yr ydym ar waelod y rhestr ar gyfer y paramedrau pwysig hyn , sydd yn effeithio ar gyfansoddiad ein plant , y math o gymdeithas y maent yn byw ynddi , a'u haddysg ? Rhaid inni weithredu

마지막 업데이트: 2009-11-19
분야: 법률 및 공증
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

영어

Citizens Panels in Wales should include Welsh speakers where possible reflecting the community makeup, especially in those areas where there are a high number / percentage of Welsh speakers in the community.

웨일스어

Dylai Paneli Dinasyddion yng Nghymru gynnwys siaradwyr Cymraeg lle bo hynny'n bosibl i adlewyrchu natur ieithyddol y gymuned, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny sydd â nifer / canran uchel o siaradwyr Cymraeg yn y gymuned.

마지막 업데이트: 2009-07-31
분야: 일반
사용 빈도: 1
품질:

추천인:

번역 추가

검색 인적 번역 문장사용자가 도움을 필요로 합니다:ibis (스페인어>아랍어) | virtsaputki (핀란드어>스페인어) | digitalnih (슬로베니아어>영어) | officer (영어>네팔어) | cahunas (스페인어>영어) | teri maa ki aankh (힌디어>영어) | interjuri (몰타어>영어) | amugeosdo (한국어>영어) | ofa atu kia koe (영어>통가어) | google-terjemahan-indonesia-mandarin (인도네시아어>중국어(간체자)) | khun (타이어>영어) | ユーザインタフェース (일본어>중국어(간체자)) | njihovu (보스니아어>터키어) | gujarati essay abou vriksh nu jatan aabad vatan (영어>Gujarati) | surat akur janji pengakuan kesalahan (말레이어>영어)


남용 보고  | MyMemory 정보   | 문의


사용자 언어의 MyMemory: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인