구글 검색

검색어: i like it very much (영어 - 크메르어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

크메르어

정보

영어

I like this

크메르어

ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​វា

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Don't you like it?

크메르어

អត់​ចូលចិត្ត​វា​ទេ​?

마지막 업데이트: 2014-02-01
사용 빈도: 1
품질:

영어

Your contribution is very much appreciated. Thank you!

크메르어

ការ​បរិច្ចាគរបស់​អ្នក​គឺ​ជា​គុណ​តម្លៃ​មួយ​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត & # 160; ។ សូម​អរគុណ & # 160;!

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

A simple high-contrast theme for those who like it clean.

크메르어

ស្បែក​ដែល​មានកម្រិត​ពណ៌​ខ្ពស់​ធម្មតាសម្រាប់​អ្នក​ទាំងឡាយ​ដែល​ចង់ឲ្យ​វា​ស្អាត ។ Name

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

Knowledge sharing is another thing I enjoy doing very much and the online magazine was the perfect platform to do this at the time.

크메르어

ការចែករំលែកចំណេះដឹង គឹជាចំណុចម្យ៉ាងទៀតដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ ហើយទស្សនាវដ្តីលើបណ្តាញគឹជាវេទិកាដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងនៅពេលនេះ។

마지막 업데이트: 2016-02-24
사용 빈도: 1
품질:

영어

Personally I don't like politics, and I do not belong to any party. I like to be in the middle.

크메르어

ដោយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​ ​ខ្ញុំ​​​មិន​ចូលចិត្ត​នយោបាយ​នោះទេ ខ្ញុំ​មិន​ចូល​ជា​សមាជិកបក្សណានោះទេ។

마지막 업데이트: 2016-02-24
사용 빈도: 1
품질:

영어

LA: I like the vibrancy of it; the boldness displayed in pieces is exciting and indicates that Ghanaians are advancing in this area of "freedom."

크메르어

LA: ខ្ញុំចូលចិត្តពីភាពគួរឲ្យរំភើបរបស់វា ភាពអង់អាចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងបង្ហាញថាជនជាតិហ្កាណាមានភាពឈានមុខក្នុងវិស័យ "សេរីភាព"។

마지막 업데이트: 2016-02-24
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Closes all open projects. For each unsaved project & k3b; will ask what to do, just like it does when File Close is selected.

크메르어

បិទ​គម្រោង​ដែល​បើក​​ទាំងអស់ & # 160; ។ សម្រាប់​គម្រោង​ដែល​មិន​បាន​រក្សាទុក​នីមួយៗ K3b នឹង​សួរ​អ្វី​ត្រូវ​ធ្វើ ដូច​​ដែល​វា​ធ្លាប់​ធ្វើ នៅ​ពេលជ្រើស​ ឯកសារ បិទ & # 160; ។

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

This error is very much dependent on the KDE program. The additional information should give you more information than is available to the KDE input/ output architecture.

크메르어

កំហុស​នេះ​គឺ​​ពឹង​ផ្អែក​លើ​កម្មវិធី KDE យ៉ាងខ្លាំង & # 160; ។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​គួរ​តែ​​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​អ្នក​ច្រើន​ជាង​អ្វី​ដែល​មាន​ចំពោះ​ស្ថាបត្យករ​​បញ្ចូល​/ ​បញ្ចេញ KDE & # 160; ។

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Your name This field should contain your name as you would like it to appear in the email header that is sent out; if you leave this blank your real name will not appear, only the email address.

크메르어

ឈ្មោះ​របស់អ្នក វាលនេះ​គួរតែមាន​ឈ្មោះរបស់អ្នក នៅពេល​ដែលអ្នក​ចង់​ឲ្យវា​លេចឡើង​នៅក្នុង​​ក្បាល​អ៊ីមែល​ដែល​ត្រូវផ្ញើចេញ & # 160; ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ទុក​វា​ឲ្យ​ទទេ​ឈ្មោះ​ពិត​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ហាញ​ទេ បង្ហាញ​តែ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ប៉ុណ្ណោះ & # 160; ។

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Organization This field should have the name of your organization if you would like it to be shown in the email header that is sent out. It is safe (and normal) to leave this blank.

크메르어

ស្ថាប័ន វាល​នេះ​គួរតែ​មាន​ឈ្មោះ​របស់អង្គការរបស់អ្នក ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​វា​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​បឋមកថា​អ៊ីមែល​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ចេញ & # 160; ។ វា​មាន​សុវត្ថិភាព (និង​ធម្មតា) ដើម្បីទុក​ឲ្យ​ទំនេរ & # 160; ។

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

& amarok; is an album by British composer Mike Oldfield. I happen to like it a lot, and I think the name's got a nice sound. Plus, of course, it contains the all important“ K”..:)

크메르어

Amarok គឺ​ជា​អាល់ប៊ុម​មួយ​ដែល​បង្កើត​ដោយ​អ្នក​តែង​ជនជាតិ​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ឈ្មោះ Mike Oldfield & # 160; ។ ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​វា​ជាខ្លាំង ហើយ​ខ្ញុំ​គិត​ថាឈ្មោះ​នេះ​គឺ​ពិរោះ​ផង លើស​ពីនេះ​ទៀត​នោះ​គឺវា​មាន​តួរអក្សរ “ K ” ដែល​សំខាន់​សម្រាប់​យើង..:)

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

& krfb; does n't require you to start a new X session - it can share the current session. This makes it very useful when you want someone to help you perform a task.

크메르어

Krfb មិនទាមទា​ឲ្យអ្នក​ចាប់ផ្តើម​សម័យ X ថ្មី​ឡើយ វាអាច​ចែកចាយ​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​​ ។ បង្កើត​វា​ពេល​អ្នកចង់​ឲ្យ​នណាម្នាក់​ជួយ​ចាត់ចែង​ភារកិច្ច​មួយ​ចំនួន​ ។ ​

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Before you kill any enemies, you must collect all the gold in the tops of the towers and above the bars. One place to get started is just under the second tower from the left. Dig once to trap the first enemy that comes towards you, run right to clear some gold, step back and trap the second enemy just to the left of the third tower. Now run right, with three enemies in hot pursuit and very much alive!

크메르어

មុន​នឹង​សម្លាប់​សត្រូវ​ណា​មួយ​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ប្រមូល​មាស​នៅ​ក្នុង​​កំពូល​ប៉ម និង​​ពី​លើ​របារ​ឲ្យ​អស់​សិន​ ។ កន្លែង​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម​គឺ​នៅ​ចំ​ពី​ក្រោម​ប៉ម​ទី​ពីរ​ពី​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង​ ។ ជីក​ ម្តង​ដើម្បី​ដាក់​អន្ទាក់​សត្រូវ​ទី​មួយ​ដែល​​ដើរ​មក​រក​អ្នក​ រត់​ទៅ​ខាង​ស្តាំ​ដើម្បី​យក​មាស​មួយ​ចំនួន​ ឈាន​ជើង​ត្រឡប់​មក​វិញ រួច​ដាក់​អន្ទាក់​សត្រូវ​ទី​ពីរ​ដែល​នៅ​ចំ​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​ប៉ម​ទី​បី​ ។ ឥឡូវ​រត់​ទៅ​ស្តាំ​ ដោយ​មាន​សត្រូវ​បី​នាក់​កំពុង​ដេញ​តាម​យ៉ាង​ក្តៅ​គគុក​ និង​រស់​រវើក​ខ្លាង​ណាស់​!

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

영어

KDE is available free of charge, but costs are incurred and assets formed in its creation. Thus, the KDE community formed KDE e.V., a non-profit organization legally founded in Tuebingen, Germany. KDE e.V. represents the KDE community in legal and financial matters. See http://www.kde-ev.orgfor information on KDE e.V. KDE benefits from financial support. Most of the funds raised are used to reimburse members and others for expenses they incur when contributing to KDE. You are encouraged to support KDE through a financial donation, using one of the ways described at http://www.kde.org/support/. Thank you very much in advance for your support.

크메르어

KDE គឺ​មិនគិត​ថ្លៃទេ ប៉ុន្តែ​ការ​បង្កើត​វា​គឺ​មិនមែន​មិនគិត​ថ្លៃ​នោះ​ទេ & # 160; ។ ដូច្នេះ ក្រុម KDE បាន​បង្កើត KDE e. V. ដែល​ជា​អង្គការ​មិន​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​ស្របច្បាប់​មួយ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង Tuebingen ប្រទេស​អាឡឺម៉ង់ & # 160; ។ The KDE e. V. តំណាង​ឲ្យ​គម្រោង KDE ក្នុង​​លក្ខខណ្ឌ​ស្របច្បាប់ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ & # 160; ។ សូមមើល http: // www. kde- ev. org សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី KDE e. V. ក្រុម KDE គឺ​ត្រូវ​ការ​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ & # 160; ។ ថវិកា​ភាគច្រើន​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​សង​ដល់​សមាជិក ហើយ​ថវិកា​ផ្សេងទៀត​គឺ​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ផ្សេងៗ​នៅពេល​ចូលរួម​ជាមួយ KDE & # 160; ។ អ្នក​ត្រូវបាន​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​គាំទ្រ KDE តាមរយៈ​ការ​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ខាងផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយប្រើ​វិធី​ណាមួយ​ដែលបាន​រៀបរាប់​នៅ http: // www. kde. org/ support / & # 160; ។ សូម​អរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ​ការ​គាំទ្រ​របស់​អស់​លោកអ្នក & # 160; ។ About KDE

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Quits & k3b; after closing all of its open projects. For every unsaved project & k3b; will ask what to do, just like it does when File Close is selected.

크메르어

បោះបង់ K3b បន្ទាប់​ពី​បិទ​គម្រោង​របស់​វា​ដែល​បើក​ទាំងអស់ & # 160; ។ សម្រាប់​គម្រោង​ដែល​មិនបាន​រក្សាទុក​នីមួយៗ K3b នឹង​សួរ​អ្វី​ត្រូវ​ធ្វើ គឺ​ដូច​អ្វី​ដែល​វា​ធ្វើ​នៅ​ពេលជ្រើស ឯកសារ បិទ & # 160; ។

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

Send the author an electronic postcard I do n't get any money for working on KRegExpEditor, I therefore appreciate it very much when users tell me what they think about my work. I would therefore be very happy if you sent me a short mail, telling me that you use my regular expression editor. Author Jesper K. Pedersen & lt; blackie@kde. org gt;

크메르어

ផ្ញើ​បណ្ណ​ប្រៃសណីយ៍​អេឡិចត្រូនិក​ទៅឲ្យ​អ្នក​និពន្ធ ខ្ញុំមិនបានទទួល​ប្រាក់​ក្នុងការ​ធ្វើការងារ​នៅលើ KRegExpEditor ទេ ដូច្នេះ​ខ្ញុំលើក​សរសើរ​វា​ខ្លាំងណាស់ នៅពេល​ដែល​អ្នកប្រើ​ប្រាប់ខ្ញុំ​អំពីអ្វី​ដែលពួកគេ​គិត​អំពី​ការងារ​របស់ខ្ញុំ & # 160; ។ ដូច្នេះ​ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ ប្រសិនបើអ្នក ផ្ញើ​សំបុត្រ​ខ្លី​ឲ្យខ្ញុំ ការដែលប្រាប់​ខ្ញុំថា អ្នក​ប្រើ​កម្មវិធី​នពន្វ​កន្សោម​ធ្មតារបស់​ខ្ញុំ & # 160; ។ អ្នក​និពន្ធ Jesper K. Pedersen & lt; blackie@ kde. org gt;

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

The list of debugging areas is sorted numerically, not alphabetically, so kio (127) comes before artskde (400). The numbers go up to 200000 or so, but there are really only 400 areas. You do n't have to scroll through the entire list to find the area you need, though. There is a line edit box at the top of the dialog where you can enter a part of the name of the area you want. The list of entries that is displayed is filtered to include only those debug areas that contain the text you have entered. & eg; entering k does not filter very much at all, but entering kont will show you just the & kontact; debugging areas. As an even quicker way of enabling or disabling debugging output, there are also select all and deselect all buttons which will cause & kde; to produce a mountain of debugging output, or very little.

크메르어

តំបន់​បញ្ជី​ផ្ទៃ​បំបាត់​កំហុស​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​តាម​លេខរៀង មិន​មែន​តាម​អក្ខរក្រម​ទេ ដូច្នេះ kio (១២៧) មក​មុន artskde (៤០០) & # 160; ។ លេខ​រៀង​គឺ​មាន​ដល់ ២០០០០០ ប៉ុន្តែ​តាម​ពិត​មាន​តែ​ផ្ទៃ​ចំនួន ៤០០ ទេ & # 160; ។ អ្នក​មិន​ត្រូវ​រមូរ​តាម​បញ្ជី​ទាំងមូល​ដើម្បី​រក​ផ្ទៃ​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ទេ & # 160; ។ មាន​ប្រអប់​កែ​សម្រួល​បន្ទាត់​នៅ​កំពូល​ប្រអប់​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ផ្នែក​ឈ្មោះ​នៃ​តំបន់​តាមដែល​អ្នក​ត្រូវការ & # 160; ។ បញ្ជី​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ត្រូវ​បាន​ត្រង​ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​តែ​ផ្ទៃ​បំបាត់​កំហុស​ទាំងនោះ​ដែល​មាន​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ប៉ុណ្ណោះ & # 160; ។ ឧ. បញ្ចូល k មិន​ត្រង​ច្រើន​ទេ ប៉ុន្តែ​បញ្ចូល kont នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​តែ​ផ្ទៃ​បំបាត់​កំហុស Kontact តែ​ប៉ុណ្ណោះ & # 160; ។ ជា​វិធី​ដែល​លឿន​នៃ​ការ​បើក ឬ​បិទ​ទិន្នផល​បំបាត់​កំហុស មាន​ប៊ូតុង ជ្រើស​ទាំងអស់ និង ដោះ​ជ្រើស​ទាំងអស់ ផង​ដែរ​ដែល​នឹង​បង្ក​ឲ្យ KDE ផលិត​លទ្ធផល​បំបាត់​កំហុស​មួយ​ចំនួន ឬ​តិចតួច​បំផុត & # 160; ។

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

The next setting is Underline links:. You can choose to underline links Always. If this option is selected, any text on web pages that acts as a link will be shown in an underlined font. While many web pages do use color to distinguish text that acts as a link, underlining makes it very easy to spot links.

크메르어

ការ​កំណត់​បន្ទាប់​គឺ គូស​បន្ទាត់​ពី​ក្រោម​តំណ & # 160; ៖ & # 160; ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​គូស​បន្ទាត់​ពី​ក្រោម ជានិច្ច & # 160; ។ បើ​បាន​​ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ អត្ថបទ​ណា​មួយ​នៅ​លើ​ទំព័រ​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​ធ្វើ​ដូចជា​តំណ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បាន​គូស​ពី​ក្រោម & # 160; ។ ខណៈ​ពេល​តំបន់​បណ្ដាញ​ប្រើ​ពណ៌​ដើម្បី​សម្គាល់​អត្ថបទ​ដែល​ធ្វើ​ដូច​ជា​តំណ គូស​ពី​ក្រោម​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​កាន់​តែ​ងាយស្រួល​តំណ​ទីតាំង & # 160; ។

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

This five-minute course covered only the basic operation of & korganizer;. Now you should go on and read the rest of this manual to unleash the full power of & korganizer; 's capabilities. But if you do not feel like it, you should at least skip through the FAQ;.

크메르어

វគ្គ​ដែលមាន​រយៈពេល​ប្រាំ​នាទី​នេះ គឺ​និយាយ​តែ​អំពី​ប្រតិបត្តិការ​មូលដ្ឋាន​របស់ & korganizer; ប៉ុណ្ណោះ & # 160; ។ ឥឡូវ​អ្នក​គួរតែ​បន្ត​អាន​សៀវភៅ​ដៃ​នេះ​ទាំងអស់​ឲ្យ​យល់ច្បាស់​អំពី​អនុភាព​ពេញលេញ​នៃ​សមត្ថភាព​របស់ & korganizer; & # 160; ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​គិត​ដូចនោះ​ទេ អ្នក​អាច​មើល​រំលង FAQ; បាន & # 160; ។

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인