구글 검색

검색어: mot (이탈리아어 - 스웨덴어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

이탈리아어

스웨덴어

정보

이탈리아어

Mot

스웨덴어

Mot

마지막 업데이트: 2010-05-29
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

이탈리아어

MOT

스웨덴어

Mot

마지막 업데이트: 2011-10-30
사용 빈도: 3
품질:

추천인: Wikipedia

이탈리아어

Acharei Mot

스웨덴어

Acharei Mot

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

이탈리아어

£ LV + MOT; > LV

스웨덴어

£LV + MOT; >LV

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Wikipedia
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

이탈리아어

£ VL + MOT; > VL:

스웨덴어

£LV + MOT; >LV:

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

이탈리아어

Rue De Mot 28

스웨덴어

rue De Mot 28

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Rue De Mot/De Motstraat 28

스웨덴어

Rue De Mot 28

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI»;

스웨덴어

NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI”;

마지막 업데이트: 2014-10-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Bedömning av stödordningen mot bakgrund av energiskattedirektivet

스웨덴어

Bedömning av stödordningen mot bakgrund av energiskattedirektivet

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Den anmälda stödordningen är det första steget mot att avskaffa koldioxidskatten.

스웨덴어

Den anmälda stödordningen är det första steget mot att avskaffa koldioxidskatten.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Därutöver får stödet inte påverka handeln i en omfattning som skulle strida mot gemenskapens intressen.

스웨덴어

Därutöver får stödet inte påverka handeln i en omfattning som skulle strida mot gemenskapens intressen.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Dessa omfattar bland annat centralisering av nyckelfunktioner samt förbud mot handel med gruvprodukter och mot vissa kapitalutgifter för utrustning.

스웨덴어

Dessa omfattar bland annat centralisering av nyckelfunktioner samt förbud mot handel med gruvprodukter och mot vissa kapitalutgifter för utrustning.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Utvecklingen av handeln får inte påverkas i den omfattning som strider mot gemenskapens intresse.".

스웨덴어

Utvecklingen av handeln får inte påverkas i den omfattning som strider mot gemenskapens intresse.".

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

이탈리아어

Det särskilda förfarandet för överföring av personal mellan Vägaffärsverket och Vägförvaltningen under övergångsperioden skedde mot bakgrund av att Vägaffärsverket inte kunde säga upp någon personal.

스웨덴어

Det särskilda förfarandet för överföring av personal mellan Vägaffärsverket och Vägförvaltningen under övergångsperioden skedde mot bakgrund av att Vägaffärsverket inte kunde säga upp någon personal.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Mot bakgrund av detta drar kommissionen slutsatsen att Vägaffärsverket är ett företag som omfattas av EG:s konkurrensrätt.

스웨덴어

Mot bakgrund av detta drar kommissionen slutsatsen att Vägaffärsverket är ett företag som omfattas av EG:s konkurrensrätt.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Övriga hittade antingen nya arbeten, lämnade Vägaffärsverket mot en kompensation på nio månadslöner eller började arbeta med särskilda projekt.

스웨덴어

Övriga hittade antingen nya arbeten, lämnade Vägaffärsverket mot en kompensation på nio månadslöner eller började arbeta med särskilda projekt.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Om de bara syftar till att minska det strukturella underläge som Vägaffärsverket har genom sin överdimensionerade arbetsstyrka och förbudet mot friställningar mellan 2001 och 2004 behöver de inte utgöra en ekonomisk fördel.

스웨덴어

Om de bara syftar till att minska det strukturella underläge som Vägaffärsverket har genom sin överdimensionerade arbetsstyrka och förbudet mot friställningar mellan 2001 och 2004 behöver de inte utgöra en ekonomisk fördel.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Att inte vidta åtgärder för att minimera samhällets kostnader för en gemensam tillämpning av EU:s utsläppshandelssystem och koldioxidskatten skulle enligt dem strida mot gemenskapens rättsuppfattning.

스웨덴어

Att inte vidta åtgärder för att minimera samhällets kostnader för en gemensam tillämpning av EU:s utsläppshandelssystem och koldioxidskatten skulle enligt dem strida mot gemenskapens rättsuppfattning.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Dessutom anser kommissionen att den prioritering som Vägaffärsverkets anställda har för arbeten inom Vägförvaltningen direkt kan hänga samman med ett sådant handikapp, eftersom det utgör ett begränsat undantag från det förbud mot friställningar som påtvingats företaget.

스웨덴어

Dessutom anser kommissionen att den prioritering som Vägaffärsverkets anställda har för arbeten inom Vägförvaltningen direkt kan hänga samman med ett sådant handikapp, eftersom det utgör ett begränsat undantag från det förbud mot friställningar som påtvingats företaget.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

이탈리아어

Vidare var antalet anställda i Componenta i genomsnitt 1595 personer under 2003, vilket skall ses mot kriterierna för små och medelstora företag, i vilka det anges att antalet anställda inte får överskrida 250 personer.

스웨덴어

Vidare var antalet anställda i Componenta i genomsnitt 1595 personer under 2003, vilket skall ses mot kriterierna för små och medelstora företag, i vilka det anges att antalet anställda inte får överskrida 250 personer.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인