구글 검색

검색어: ჩვენ გვირჩევნია (조지아어 - 스페인어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

조지아어

스페인어

정보

조지아어

ჩვენ გირჩევთ Opera თქვენი სისტემის განახლების მექნიზმის საშუალებით განაახლოთ.

스페인어

Recomendamos que actualice Opera usando el mecanismo automático del sistema.

마지막 업데이트: 2014-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

조지아어

ჩვენ გირჩევთ Opera თქვენი სისტემის განახლების მექნიზმის საშუალებით განაახლოთ.

스페인어

Recomendamos que actualice Opera usando el mecanismo de actualizaciones de su sistema.

마지막 업데이트: 2010-01-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

조지아어

ჩვენ გირჩევთ დაიწყოთ ელფოსტის კლიენტის გამოყენება და აღარ შეწუხდეთ ელფოსტის დახარისხებაზე: Opera Mail ამ დავალებას თქვენს მაგივრად წარმატებით გაართმევს თავს.

스페인어

Lo invitamos a usar el cliente de correo y dejar de ordenar sus mensajes de correo: Opera Mail estará más que feliz de hacer esa tarea por usted.

마지막 업데이트: 2013-01-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

조지아어

ჩვენ გირჩევთ დაიწყოთ ელფოსტის კლიენტის გამოყენება და აღარ შეწუხდეთ ელფოსტის დახარისხებაზე: Opera Mail ამ დავალებას თქვენს მაგივრად წარმატებით გაართმევს თავს.

스페인어

Le invitamos a probar el cliente de correo. Olvídese de ordenar mensajes y permita que Opera lo haga por usted.

마지막 업데이트: 2010-03-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

조지아어

თქვენ ახლახანს გაააქტიურეთ Opera-ს ჩაშენებული ელფოსტის, სადისკუსიო ჯგუფების და სიახლეთა არხების კლიენტი. ვიმედოვნებთ ისევე მოგეწონებათ, როგორც ჩვენ მოგვწონს!

스페인어

Acaba de activar el cliente integrado de Opera para correo, grupos de noticias y titulares. ¡Esperamos que le guste tanto como a nosotros!

마지막 업데이트: 2013-01-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

조지아어

... რომ ჩვენ გვაქვს გზავნილთა სია Quanta- ს მომხმარებლებისთვის http: // mail. kde. org/ mailman/ listinfo/ quanta? ეს კარგი ადგილია დახმარებისთვის და ინფორმაციისთვის. სანამ დაწერდეთ ჯერ შემოგვიერთდით, მაშინაც კი თუ სიახლეების წასაკითხი პროგრამით კითხულობთ. თქვენ შეგიძლიათ გამართოთ რომ არ მიიღოთ წერილები, ჩვენ ასე ვებრძვით სპამს.

스페인어

... que tenemos una lista de correo para usuarios de Quanta en http: / /mail. kde. org/ mailman/ listinfo/ quanta? Es un gran lugar para pedir ayuda y solicitar información. Haga el favor de apuntarse antes de enviar, aunque la lea desde un servidor de noticias. Puede configurarla para que no le envíe correo, ya que así que es como evitamos el correo basura.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

조지아어

... რომ ჩვენ გვაქვს დამატებითი გზავნილთა სია ჩვენი მომხმარებლების მხარდასაჭერად? სია შეიცავს Kommander- ის და ვებ განვითარების დახმარებებს. სანახავად დააწკაპუნეთ.

스페인어

... que tenemos listas de correo adicionales para dar soporte a nuestros usuarios? Entre las listas se incluye la de Kommander y la de ayuda al desarrollo web. Haga clic aquí para verla.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

조지아어

Quanta Plus ხელმომწერის საინფორმაციო ფაილი/ span > ამ ფაილების დანიშნულებაა, განმავითარებლებისთვის სწორი ინფორმაციის მოწოდება, სალიცენზიო შეთანხმების მომხმარებლებისთვის გაცნობა და სკრიპტებისა და შაბლონების შესახებ ზედაპრული ინფორმაციის მიწოდება. ჩვენ გთხოვთ აქ გააკეთოთ რამოდენიმე რამე. შეავსეთ ყველა ველი. უმიზეზოთ ისინი აქ არ იქნებოდნენ. დაუკავშირდეთ Quanta- ს სკრიპტებისა და შაბლონების მხარდამჭერებს ან ჩვენი გუნდის წევრს, როდესაც ახლებს ქმნით, ასე რომ ჩვენ შევძლებთ მათ ჩართვას. რადგან ჩვენ ვგეგმავთ უზარმაზაარი საცავის შექმნას, ჩვენ თქვენი იმედი უნდა გვქონდეს აქ. დამატებითი ინფორმაცია გემსახურებათ როგორც სარეზერვო ასლი. როცა კი მომხმარებელს მოუნდება, მათ შეუძლიათ შევიდნენ ვებ გვერდზე და მიიღონ განახლებები, დოკუმენტები, და რაც სურთ. გმადლობთ ამ დიდი შესაძლებლობის შექმნის დახმარებისთვის. / p > საკონტაქტო ინფორმაცია Quanta- ს რესურსების მხარდამჭერი - (ამ დროს არა) ლიდერი განმავითარებელი - Andras Mantia amantia@ kde. orgKommander - Michal Rudolf mrudolf@ kdewebdev. orgპროექტის ლიდერი - Eric Laffoon sequitur@ kde. org

스페인어

Archivos de información del remitente de Quanta Plus El propósito de estos archivos es dar el crédito correspondiente a los desarrolladores, exponer la información de la licencia y dar a los usuarios una pincelada de información sobre los guiones y las plantaillas. Le pedimos que intente hacer aquí varias cosas. Relenar todos los campos, que están ahí por algún motivo. Contactar con el responsable del guión y de la plantilla de Quanta o con un miembro de nuestro equipo cuando tenga versiones nuevas, para que podamos incluirlas. Mientras planificamos cómo hacer un gran repositorio, tenemos que confiar en usted. La información adicional sirve como copia de seguridad. Cuando quiera, el usuario puede hacer clic sobre el enlace para ir a su sitio y obtener las actualizaciones, documentación o cualquier otras cosa que necesite. Gracias por ayudarnos a lograr que ésta sea una gran característica. Información de contacto Responsable de recursos de Quanta - (nadie por ahora) Desarrollador principal - Andras Mantia amantia@kde. org Kommander - Michal Rudolf mrudolf@kdewebdev. org Líder del proyecto - Eric Laffoon sequitur@kde. org

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

조지아어

რეგულარული გამოსახულება, რომელიც არკვევს თუ როდის ხდება წევრის ავტოდასტრულების გამოძახება. მაგალითად: - ჩვენ გვაქვს კლასი სახელად foo რომლის ზოგიერთი წევრებიც არიან ცვლადები - foo ტიპის ობიექტი გამოიყენება დოკუმენტში როგორც $objFoo - წევრი შეიძლება აისახოს როგორც $objFoo - > member ან $objFoo. member - ზემოთ მოყვანილ შემთხვევაში ეს ჩანაწერი უნდა გამოიყურებოდეს როგორც (?: - gt; _BAR_\\.) $(ავტოდასრულება, თუ რომელიმე ობიექტს მოყვება - gt; ან.) რეგულარული გამოსახულება უნდა შეწყდეს $- თი (რაც სტრიქონის დასასრულს ემთხვევა).

스페인어

Expresión regular para averiguar cuándo invocar la terminación automática del miembro. Ejemplo: - tenemos una clase llamada algo con algunas variables como miembros - el objeto de tipo algo se usa en el documento como $objAlgo - los miembros pueden aparecer como $objAlgo- > miembro o $objAlgo. miembro - en el caso de arriba, esta entrada debería tener este aspecto: (?: -gt; _BAR_\\. )$ (terminación automática si al objeto le sigue -gt; o.) La expresión regular debe terminar con $(que coincide con el fin de la línea).

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

조지아어

თქვენ ახლახანს გაააქტიურეთ Opera-ს ჩაშენებული ელფოსტის, სადისკუსიო ჯგუფების და სიახლეთა არხების კლიენტი. ვიმედოვნებთ ისევე მოგეწონებათ, როგორც ჩვენ მოგვწონს!

스페인어

Acaba de activar el cliente de correo, noticias y fuentes de Opera. Ojalá le guste tanto como a nosotros.

마지막 업데이트: 2010-03-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

연관성이 낮은 일부 인적 번역은 숨겨져 있습니다.
연관성이 낮은 결과 표시.

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인