구글 검색

검색어: dexmedetomidinu (체코어 - 슬로바키아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

슬로바키아어

정보

체코어

K premedikaci koček se používá stejná dávka dexmedetomidinu.

슬로바키아어

Pri použití dexmedetomidínu na premedikáciu u mačiek sa používa rovnaká dávka.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Bezpečnost dexmedetomidinu nebyla stanovena u samců určených k chovu.

슬로바키아어

Bezpečnosť dexmedetomidínu u plemenných samcov nebola stanovená.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Po podání dexmedetomidinu lze sledovat snížení srdeční frekvence a dočasný AV blok.

슬로바키아어

Po aplikácii dexmedetomidínu je možné pozorovať zníženie srdcového rytmu a dočasné AV zablokovanie.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Podání atipamezolu po dexmedetomidinu rychle ruší jeho účinek a tím zkracuje dobu zotavení.

슬로바키아어

Aplikácia atipamezolu po aplikácii dexmedetomidínu spôsobuje rýchle zvrátenie jeho účinkov, a tak skracuje dobu prebúdzania.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

5krát vyšší než byla původní dávka dexmedetomidinu v mikrogramech/ kg ž. hm.

슬로바키아어

5- násobok pôvodnej dávky dexmedetomidínu v mikrogramoch/ kg ž. hm..

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Použití dexmedetomidinu k premedikaci psů signifikantně redukuje množství léčiva použitého k indukci anestezie.

슬로바키아어

Použitie dexmedetomidínu na premedikáciu u psov značne znižuje množstvo anestetika potrebného na vyvolanie anestézie.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Nebyla stanovena bezpečnost dexmedetomidinu pro použití během březosti a laktace u cílových druhů zvířat.

슬로바키아어

U cieľových druhov nebola bezpečnosť dexmedetomidínu počas gravidity a laktácie stanovená.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Nebyla stanovena bezpečnost dexmedetomidinu pro použití během březosti a laktace u cílových druhů zvířat.

슬로바키아어

U cieľových druhov nebola stanovená bezpečnosť dexmedetomidínu počas gravidity a laktácie.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

19 Současné podání dexmedetomidinu a butorfanolu vyvolává sedativní a analgetické účinky nastupující nejpozději za 15 minut.

슬로바키아어

Súčasné používanie dexmedetomidínu a butorfanolu spôsobuje najneskôr do 15 minút sedatívne a analgetické účinky.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 4
품질:

체코어

Dávka 10 mg ketaminu/ kg podaná současně se 40 mikrogramy dexmedetomidinu/ kg může způsobit tachykardii.

슬로바키아어

Dávka 10 mg ketamínu/ kg použitá spolu s dávkou 40 mikrogramov dexmedetomidínu/ kg môže spôsobiť tachykardiu.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 4
품질:

체코어

Při vysokých sérových koncentracích dexmedetomidinu nedochází k prohloubení sedace, i když hladina analgezie se stupňující dávkou zvyšuje.

슬로바키아어

Pri vysokej koncentrácii dexmedetomidínu v sére sa sedatívny účinok s ďalším zvyšovaním dávky nezvyšuje, úroveň analgetického účinku sa však zvyšuje ďalej.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Při vysokých sérových koncentracích dexmedetomidinu nedochází k prohloubení sedace, i když hladina analgezie se stupňující dávkou zvyšuje.

슬로바키아어

Pri vysokých koncentráciách dexmedetomidínu v sére sa sedatívny účinok s ďalším zvyšovaním dávky nezvyšuje, úroveň analgetického účinku sa však zvyšuje ďalej.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Pro případ dechové deprese nebo apnoe při následném použití dexmedetomidinu a ketaminu k indukci anestezie u koček by mělo být dostupné vybavení pro manuální ventilaci.

슬로바키아어

Pri postupnom podávaní dexmedetomidínu a ketamínu na vyvolanie anestézie u mačiek musí byť pre prípad problémov s dýchaním alebo zastavenia dýchania k dispozícii zariadenie na manuálne podávanie umelého dýchania.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Biologická dostupnost dexmedetomidinu je 60% a zdánlivý distribuční objem (Vd) je 0, 9 l/ kg.

슬로바키아어

Biologická dostupnosť dexmedetomidínu je 60% a zdanlivý distribučný objem (Vd) je 0, 9 l/ kg.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Při následném použití dexmedetomidinu a ketaminu v intervalu 10 minut může u koček výjimečně dojít ke vzniku AV- blokády nebo extrasystol.

슬로바키아어

Pri postupnej aplikácii dexmedetomidínu a ketamínu počas 10- minútového intervalu sa u mačiek môže príležitostne prejaviť AV zablokovanie alebo extrasystola.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Při použití dalších látek tlumících centrální nervovou soustavu lze očekávat potenciaci účinku dexmedetomidinu, a proto je třeba vhodně upravit jeho dávku.

슬로바키아어

Pri použití ďalších látok tlmiacich činnosť centrálneho nervového systému sa očakáva znásobenie účinkov dexmedetomidínu, a preto treba vykonať vhodnú úpravu dávky.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

V případě předávkování nebo pokud účinky dexmedetomidinu začnou být život ohrožující, je vhodným antagonistom atipamezol podaný intramuskulárně v následující dávce:

슬로바키아어

V prípade predávkovania alebo ak účinky dexmedetomidínu potenciálne ohrozujú život, vhodnou antagonistickou látkou je atipamezol podávaný injekčne intramuskulárne v nasledujúcej dávke:

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

V případě předávkování nebo pokud účinky dexmedetomidinu začnou být život ohrožující, podejte intramuskulárně vhodného antagonistu atipamezol v následující dávce:

슬로바키아어

V prípade predávkovania alebo ak účinky dexmedetomidínu potenciálne ohrozujú život, vhodnou antagonistickou látkou je atipamezol podávaný injekčne intramuskulárne v nasledujúcej dávke:

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Premedikační dávka dexmedetomidinu je 125– 375 mikrogramů/ metr čtvereční tělesného povrchu, podaná 20 minut před započetím postupů vyžadovaných pro anestezii.

슬로바키아어

Pri zákrokoch vyžadujúcich anestéziu je premedikačná dávka dexmedetomidínu 125 až 375 mikrogramov/ štvorcový meter povrchu tela, pričom sa podáva 20 minút pred vyvolaním anestézie.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Průměrný biologický poločas eliminace dexmedetomidinu je zvýšený na 1, 6 h a celková doba působení (AUC) je zvýšena o 50%.

슬로바키아어

Stredný polčas eliminácie dexmedetomidínu sa zvýšil na 1, 6 hodiny a celková expozícia (AUC) sa zvýšila o 50%.

마지막 업데이트: 2012-04-10
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인