구글 검색

검색어: xxiv (체코어 - 슬로바키아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

슬로바키아어

정보

체코어

( xxiv)

슬로바키아어

xxiv)

마지막 업데이트: 2012-03-19
사용 빈도: 3
품질:

체코어

ČÁST XXIV

슬로바키아어

Časť XXIV

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

체코어

PŘÍLOHA XXIV

슬로바키아어

PRÍLOHA XXIV

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Článek XXIV

슬로바키아어

Článok XXIV

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 14
품질:

추천인: 익명

체코어

PROHLÁŠENÍ XXIV

슬로바키아어

Deklarácia XXIV

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

ostatní produkty, část XXIV.

슬로바키아어

ostatné výrobky, časť XXIV.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

HLAVA XXIV SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

슬로바키아어

HLAVA XXIV ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

마지막 업데이트: 2012-03-19
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

체코어

V kapitole XXIV (Stroje):

슬로바키아어

Kapitola XXIV (Strojové zariadenia):

마지막 업데이트: 2014-10-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Kapitola XXIV — Orgány a instituce

슬로바키아어

STRUČNÝ CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Strany také dodržují čl. XXIV odst. 8 GPA.

슬로바키아어

Zmluvné strany budú konať v súlade s článkom XXIV odsek 8 GPA.

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Příloha tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy XXIV až XXX.

슬로바키아어

Text v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňa v prílohách XXIV až XXX.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

체코어

XXIV odst. 8 Dohody o veřejných zakázkách z roku 1996.

슬로바키아어

Strany budú venovať patričnú pozornosť článku XXIV ods. 8 Dohody o vládnom obstarávaní z roku 1996.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Příloha I (části I až XX, XXIV/1)

슬로바키아어

Príloha I (časti I až XX, XXIV/1)

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

UJEDNÁNÍ O VÝKLADU ČLÁNKU XXIV VŠEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

슬로바키아어

DOHOVOR O INTERPRETÁCII ČLÁNKU XXIV VŠEOBECNEJ DOHODY O CLÁCH A OBCHODE 1994

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

uznávajíce potřebu společného chápání závazků Členů podle odstavce 12 článku XXIV;

슬로바키아어

uznávajúc potrebu spoločného chápania záväzkov členov podľa článku XXIV ods. 12,

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Strany budou dodržovat čl. XXIV odst. 8 Dohody o vládních zakázkách z roku 1996.

슬로바키아어

Strany berú tiež náležite do úvahy článok XXIV ods. 8 1996 GPA.

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Strany budou dodržovat čl. XXIV odst. 8 Dohody o veřejných zakázkách z roku 1996.

슬로바키아어

Strany budú venovať patričnú pozornosť článku XXIV ods. 8 Dohody o vládnom obstarávaní z roku 1996.

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

majíce na zřeteli ustanovení článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994;

슬로바키아어

berúc do úvahy ustanovenia článku XXIV GATT 1994,

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Nic v této Dohodě nepředurčuje výklad vztahu mezi článkem XIX a odstavcem 8 článku XXIV GATT 1994.

슬로바키아어

Nič v tejto dohode nemá vplyv na výklad vzťahu medzi článkom XIX a článkom XXIV ods. 8 GATT 1994.

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Odchylně od odstavce 1 se společná metoda definovaná v příloze XXIV nepoužije, jestliže:

슬로바키아어

Odchylne od odseku 1 sa spoločná metóda definovaná v prílohe XXIV uplatňuje iba ak:

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인