구글 검색

검색어: poslaných (체코어 - 폴란드어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

폴란드어

정보

체코어

Při pořadem POSLANÝCH,

폴란드어

Na wysyłane kolejno

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

체코어

tyť zajisté s jedním z poslaných,

폴란드어

Zaprawdę, ty jesteś wśród posłańców

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Též Lot byl jedním z našich poslaných,

폴란드어

I, zaprawdę, Lot był jednym z posłańców!

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Též Eliáš byl jedním z našich poslaných,

폴란드어

I Eliasz, zaprawdę, był jednym z posłańców!

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Též Jonáš byl jedním z našich poslaných,

폴란드어

I, zaprawdę, Jonasz był jednym z posłańców!

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

체코어

V práci častokrát je účinnější jeden telefonát, než halda poslaných e-mailů.

폴란드어

W biznesie, jedna rozmowa znaczy często więcej niż stos wysłanych emaili.

마지막 업데이트: 2010-03-09
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

체코어

19. července na zasedání ROP ho obvinil Roman Dmowski z dezorganizace armády a domáhal se důkladných změn za pomoci důstojníků poslaných ze západu.

폴란드어

19 lipca na posiedzeniu ROP Roman Dmowski zarzucił mu zdezorganizowanie armii i postulował dokonanie gruntownych zmian przy pomocy oficerów przysłanych z zachodu.

마지막 업데이트: 2016-03-03
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

체코어

Sledování zpráv od místních uživatelů poslaných pomocí write( 1) nebo wall( 1) Comment

폴란드어

Śledzi wiadomości od użytkowników lokalnych wysyłane za pomocą write( 1) lub wall( 1) Comment

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

체코어

Slovensko zajistí, aby prasata, s výjimkou prasat poslaných na okamžitou porážku přímo na jatka, nebyla odeslána do jiných členských států a třetích zemí, pokud prasata:

폴란드어

Słowacja gwarantuje, że świnie, z wyjątkiem świń transportowanych bezpośrednio do ubojni w celu natychmiastowego uboju, nie są wysyłane do innych państw członkowskich ani krajów trzecich, chyba że świnie te:

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

체코어

Německo zajistí, aby prasata, s výjimkou prasat poslaných na okamžitou porážku přímo na jatka, nebyla odeslána do jiných členských států a třetích zemí, pokud prasata:

폴란드어

Niemcy dbają o to, by świnie, z wyjątkiem świń transportowanych bezpośrednio do ubojni w celu natychmiastowego uboju, nie były wysyłane do innych państw członkowskich ani krajów trzecich, chyba że świnie te:

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 7
품질:

추천인: 익명

체코어

Americké expediční síly (American Expeditionary Forces nebo AEF) byly americké vojenské síly poslané během první světové války do Evropy.

폴란드어

"American Expeditionary Forces", AEF) – amerykański korpus ekspedycyjny walczący w Europie podczas I wojny światowej.

마지막 업데이트: 2016-03-03
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

체코어

Výkazy ze statků budou považovány za poslané Komisi, když styčná agentura po zavedení dat do datového doručovacího a kontrolního systému Komise a po provedení následných počítačových kontrol, potvrdí, že data jsou připravena k načtení do databáze Komise.“

폴란드어

Sprawozdania gospodarstw uważa się za przekazane Komisji w momencie potwierdzenia przez agencję łącznikową, po wprowadzeniu danych do systemu dostaw i kontroli danych Komisji i po przeprowadzeniu kolejnych kontroli komputerowych, że dane są gotowe do załadowania do bazy danych Komisji.”

마지막 업데이트: 2014-11-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

pokud se jedná o dokument poslaný nebo obdržený elektronickou cestou, pak informace, na jejichž základě je možno stanovit jeho původ a jeho určení, dále datum a hodinu poslání nebo přijetí, tvoří minimální součást metadat, která je třeba archivovat;

폴란드어

w przypadku dokumentu wysłanego lub otrzymanego drogą elektroniczną, informacje pozwalające na ustalenie jego pochodzenia i adresata, a także data i godzina wysłania lub otrzymania należą do minimalnego zakresu przechowywanych metadanych;

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Uvedený obchodní doklad není nicméně vyžadován pro zpracované ozdobné peří, zpracované peří vezené cestujícími pro jejich osobní potřebu nebo pro zásilky zpracovaného peří poslané soukromým osobám k neprůmyslovým účelům.

폴란드어

Jednakże, dokument ten nie jest wymagany w przypadku przetworzonych piór ozdobnych, przetworzonych piór przewożonych przez podróżujących do użytku prywatnego lub przesyłek przetworzonych piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

마지막 업데이트: 2014-11-07
사용 빈도: 30
품질:

추천인: 익명

체코어

Odstavec 1 se nevztahuje na zpracované ozdobné peří, zpracované peří vezené cestujícími pro jejich osobní potřebu nebo na zásilky zpracovaného peří poslané soukromým osobám k neprůmyslovým účelům.

폴란드어

Ustęp 1 nie ma zastosowania do przetworzonych piór ozdobnych, przetworzonych piór przewożonych przez podróżujących do prywatnego użytku lub przesyłek przetworzonych piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

추천인: 익명

체코어

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, za poštovní a jiné zásilky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu agentury.

폴란드어

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz wewnętrznych przesyłek Agencji.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

체코어

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, za zprávy a publikace, za poštovní a jiné balíky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu střediska.

폴란드어

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń za przesyłki zwykłą pocztą, na sprawozdania i publikacje, paczki pocztowe i inne paczki przesyłane drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz na pocztę wewnętrzną Centrum.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

체코어

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, na poštovní a jiné balíky poslané letecky, po moři nebo po železnici.

폴란드어

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

체코어

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, za poštovní a jiné zásilky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu agentury.

폴란드어

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz wewnętrznych przesyłek Agencji.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

체코어

Uvedené obchodní doklady nebudou nicméně vyžadovány pro zpracované ozdobné peří, zpracované peří vezené cestujícími pro jejich osobní potřebu, nebo pro zásilky zpracovaného peří poslané soukromým osobám k neprůmyslovým účelům.

폴란드어

Jednak wymieniony dokument handlowy nie jest wymagany w przypadku przetworzonych piór ozdobnych, przetworzonych piór przewożonych przez podróżujących do prywatnego użytku lub przesyłek przetworzonych piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인