구글 검색

검색어: díra (체코어 - 한국어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

한국어

정보

체코어

díra

한국어

터진 구멍

마지막 업데이트: 2009-07-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Černá díra

한국어

블랙홀

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Červí díra

한국어

벌레

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

I přivedl mne ke dveřům síně, kdež jsem uzřel, a aj, díra jedna byla v stěně.

한국어

그 가 나 를 이 끌 고 뜰 문 에 이 르 시 기 로 내 가 본 즉 담 에 구 멍 이 있 더

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Ano nižádný záplaty sukna nového nepřišívá k rouchu starému; jinak odtrhne ta záplata nová od starého ještě něco, i bývá větší díra.

한국어

생 베 조 각 을 낡 은 옷 에 붙 이 는 자 가 없 나 니 만 일 그 렇 게 하 면 기 운 새 것 이 낡 은 그 것 을 당 기 어 해 어 짐 이 더 하 게 되 느 니

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

A díru u prostřed pláště, jako díra v pancíři; okolek byl po kraji jejím vůkol, aby se neroztrhl.

한국어

그 옷 의 두 어 깨 사 이 에 구 멍 을 내 고 갑 옷 깃 같 이 그 구 멍 주 위 에 깃 을 짜 서 찢 어 지 지 않 게 하

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Žádný zajisté nepřišívá záplaty sukna nového k rouchu vetchému; nebo ta záplata jeho odtrhla by ještě nějaký díl od roucha, a tak větší by díra byla.

한국어

생 베 조 각 을 낡 은 옷 에 붙 이 는 자 가 없 나 니 이 는 기 운 것 이 그 옷 을 당 기 어 해 어 짐 이 더 하 게 됨 이

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

A bude na vrchu v prostřed něho díra; okolek její všudy vůkol dílem tkaným, jako obojek u pancíře bude, aby se neroztrhl.

한국어

두 어 깨 사 이 에 머 리 들 어 갈 구 멍 을 내 고 그 주 위 에 갑 옷 깃 같 이 깃 을 짜 서 찢 어 지 지 않 게 하

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

A přinesen jest kámen jeden, a položen na díru té jámy, a zapečetil ji král prstenem svým a prsteny knížat svých, aby nebyl změněn ortel při Danielovi.

한국어

이 에 돌 을 굴 려 다 가 굴 아 구 를 막 으 매 왕 이 어 인 과 귀 인 들 의 인 을 쳐 서 봉 하 였 으 니 이 는 다 니 엘 처 치 한 것 을 변 개 함 이 없 게 하 려 함 이 었 더

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

A lítý had nad děrou pohrávati bude s dítětem prsí požívajícím, a to, kteréž ostaveno jest, směle sáhne rukou svou do díry bazališkovy.

한국어

젖 먹 는 아 이 가 독 사 의 구 멍 에 서 장 난 하 며 젖 뗀 어 린 아 이 가 독 사 의 굴 에 손 을 넣 을 것 이

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Vezmi ten pás, kterýž jsi zjednal, kterýž jest na bedrách tvých, a vstana, jdi k Eufrates, a skrej jej tam do díry skalní.

한국어

너 는 사 서 네 허 리 에 띤 띠 를 가 지 고 일 어 나 유 브 라 데 로 가 서 거 기 서 그 것 을 바 위 틈 에 감 추 라 하 시 기

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Protož Joiada kněz vzav jednu truhlici, udělal díru v víku jejím, a postavil ji vedlé oltáře po pravé straně, kudy se vchází do domu Hospodinova. I postavili tu kněží ostříhající prahu i všech peněz, kteréž vnášíny byly do domu Hospodinova.

한국어

제 사 장 여 호 야 다 가 한 궤 를 취 하 여 그 뚜 껑 에 구 멍 을 뚫 어 여 호 와 의 전 문 어 귀 우 편 곧 단 옆 에 두 매 무 릇 여 호 와 의 전 에 가 져 오 는 은 을 다 문 을 지 키 는 제 사 장 들 이 그 궤 에 넣 더

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Potom řekl Jozue: Odhraďte díru u jeskyně, a vyveďte ke mně pět králů těch z jeskyně.

한국어

그 왕 들 을 여 호 수 아 에 게 로 끌 어 내 매 여 호 수 아 가 이 스 라 엘 모 든 사 람 을 부 르 고 자 기 와 함 께 갔 던 군 장 들 에 게 이 르 되 ' 가 까 이 와 서 이 왕 들 의 목 을 발 로 밟 으 라' 가 까 이 와 서 그 들 의 목 을 밟 으

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Analýza může pokračovat, ale výsledný text bude obsahovat díry.

한국어

분석은 계속되지만, 출력 텍스트에 빈 부분이 있을 것입니다.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Při zaškrtnutí bude uživatel automaticky znovu přihlášen, jestliže byla relace přerušena kvůli spadnutí X serveru. Tohle může být zneužito jako bezpečností díra: pokud používáte jiný obrazovkový zámek než je ten, který je integrován v kdesktopu, tak je možné obejít tento zámek obrazovky s heslem.

한국어

이 옵션을 사용하면 X 서버 충돌로 인해서 세션이 종료된 경우 사용자는 자동으로 다시 로그인됩니다. 이것은 보안 구멍이 될 수도 있습니다. KDE에 통합되지 않은 화면 잠금 도구를 사용할 경우, 이것은 암호로 보호된 화면 잠금을 깰 수 있는 방법이 될 수 있습니다.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

체코어

Správce přihlášení V tomto modulu je možné nastavit různé aspekty správce přihlášení prostředí KDE. Mezi tyto aspekty patří vzhled a chování stejně jako určení uživatelů, ze kterých bude možné vybírat při přihlašování. Je třeba poznamenat, že změny je možné provádět pouze v případě, že máte superuživatelská práva. Není- li spuštěno Nastavení systému prostředí KDE se superuživatelskými právy, klikněte na tlačítko Modifikovat, čímž tato práva můžete získat. Budete poté dotázáni na heslo superuživatele. Obecné V této záložce je možné nastavit, jak bude vypadat Správce přihlášení, jaký jazyk a jaký styl má být použit. Nastavení jazyka nemá žádný vliv na nastavení jazyka uživatelů. Dialog Zde je možné zvolit vzhled klasického dialogového režimu pokud jste si zvolili jeho použití. Pozadí Pokud chcete zvolit tapetu pro dialogovou přihlašovací obrazovku, zde to můžete provést. Vypnutí Zde je možné určit, kteří uživatelé mají právo vypnout nebo restartovat počítač a zda se má správce spuštění. Uživatelé V této kartě je možné vybrat, kteří uživatelé budou nabídnuti při přihlašování. Pohodlí Zde můžete určit uživatele, který bude automaticky přihlášen; uživatele, po kterých nebude vyžadováno heslo, atd. Pamatujte si prosím, že tyto možnosti poskytují možné bezpečnostní díry, takže je využívejte s rozvahou.

한국어

로그인 관리자 이 모듈에서 KDE 로그인 관리자의 다양한 부분을 설정할 수 있습니다. 이것은 모습뿐만 아니라 로그인할 수 있는 사용자 선택도 포함합니다. 관리자( root) 권한으로 이 모듈을 실행해야만 설정을 변경할 수 있습니다. 만약 KDE 시스템 설정을 관리자 권한( 모든 작업을 수행할 수 있는 완전한 권한) 으로 실행하지 않았다면 관리자 권한을 얻기 위해 변경 단추를 누르십시오. 관리자에게 암호를 요청해야 합니다. 일반 이 탭 페이지에서는 로그인 관리자의 모습과 사용할 언어를 설정할 수 있습니다. 로그인 관리자의 언어 설정은 사용자에게는 영향을 주지 않습니다. 대화 상자 여기에서는 "고전적인" 대화 상자 기반 모드를 사용하기로 설정했을 때의 모습을 설정할 수 있습니다. 배경 대화 상자 기반 로그인 화면에 배경 그림을 설정하고 싶으면, 이 곳에서 설정할 수 있습니다. 테마 여기에서는 로그인 관리자에서 사용할 테마를 설정할 수 있습니다. 컴퓨터 끄기 여기에서는 누가 시스템을 종료하거나 다시 시작할 수 있는지, 그리고 부트 관리자를 사용할 것인지 설정할 수 있습니다. 사용자 이 탭 페이지에서는 로그인 관리자를 사용해서 로그인할 수 있는 사용자를 선택할 수 있습니다. 편리한 기능 이 탭에서는 자동으로 로그인할 사용자( 암호를 요구하지 않음) 나 다른 부가 기능을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 보안 구멍이 될 수도 있기 때문에 주의해서 사용하십시오.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인