구글 검색

검색어: hissedeceksiniz (터키어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

터키어

영어

정보

터키어

Kötü bir gün geçiriyorsanız bir de zıplamayı, dönüp durmayı deneyin. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

영어

If you're having a bad day, try this: jump up and down, wiggle around -- you're going to feel better.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Üzgün birisiyle konuşursanız, üzgün bir ifade ve duruş edineceksiniz ve ne olduğunu anlamadan kendinizi üzgün hissedeceksiniz.

영어

If you talk with a sad person, you're going to adopt a sad expression and a sad posture, and before you know it you feel sad.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Fakat malesef gerçek bir otel, havayolu ve hastane deneyimini yaşamanız gerekiyor, sonrasında bu kopukluğu hissedeceksiniz.

영어

But unfortunately, you have to experience the actual hotel, airline and hospital, and then you have that disconnect.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Ve sağlıklı bir yönde ilerlediğiniz oranda, daha fazla yaşayacaksınız, daha iyi hissedeceksiniz, kilo vereceksiniz, vesaire.

영어

And to the degree that you can move in a healthy direction, you’re going to live longer, you’re going to feel better, you’re going to lose weight, and so on.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

터키어

yani örnek olarak, nöron sistemi ile tam entegre sanal gerçeklik, nano botlar gerçek hislerinizden gelen sinyalleri keserek, beyninizin eğer o sanal çevrede olsaydınız algılayacağı sinyaller ile yerlerini değiştirecek, ve siz de kendinizi o çevrede hissedeceksiniz.

영어

So, for example, full-immersion virtual reality from within the nervous system, the nano-bots shut down the signals coming from your real senses, replace them with the signals that your brain would be receiving if you were in the virtual environment, and then it'll feel like you're in that virtual environment.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Faust, bu duyguyu sadece Gretchen adlı genç bir kızdan çok ötede Helene idealine kadar hissedecek, ama her şeye karşın Mefistofeles'e beklediği cevabı vermemekte diretecektir.

영어

Faust makes an arrangement with the devil: the devil will do everything that Faust wants while he is here on Earth, and in exchange Faust will serve the devil in Hell.

마지막 업데이트: 2016-03-03
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Birçok "petites perceptions" olduğuna inanıyordu, hissedeceğimiz fakat fark edemeyeceğimiz.

영어

He believed that there are many "petites perceptions", or small perceptions of which we perceive but are unaware of.

마지막 업데이트: 2016-03-03
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Yunanistan Ulusal Bankası, “Turizm sektörü, temel kaynak pazarlarda yaşanan ciddi ekonomik yavaşlamanın tüm etkisini hissedecek”, dedi. [Getty Images]

영어

"The tourism sector will feel the full impact from the dramatic slowdown of economic activity in key source markets," said the National Bank of Greece. [Getty Images]

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Annan, "Hükümetin işsizlik ve ekonominin yeniden canlandırılması gibi acil sorunlara çözüm bulmak suretiyle azınlığın güvenini kazanmaya, çoğunluğun güvenini ise korumaya çalışırken sınanacağını," vurgulayarak şöyle devam etti: "Çoğunluk toplumunun, başta Kosovalı Sırplar olmak üzere azınlık toplumlarının geri dönüp kalabilecekleri konusunda kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam yaratması gerekmektedir."

영어

"The government will be tested as it works to build minority trust and retain majority confidence by addressing severe problems such as unemployment and economic revitalisation," Annan stressed. "The majority community needs to create a climate in which members of minority communities, and in particular the Kosovo Serbs, feel confident they can return and remain."

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Bu sonbaharda ebeveynler, okul reformunda atılan bu ilk adımın başarılı olup olmadığını hissedecek." Bakan, "Genel bilgi hızla arttığından, okul müfredatının gözden geçirilmesi sürekli bir işlemdir," dedi.

영어

This autumn, parents will get a sense of whether the first step of school reform is a success." Paar said. He added, "Revision of school curricula is an ongoing process, given that general knowledge is increasing rapidly."

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Bubalo, "Burada değişen şey iş imkanlarının artmasıdır, çok çalışmamız gerekecek ve ancak uzun bir süre sonunda vatandaşlarımız bu iyileştirmeleri hem mali hem de diğer açılardan hissedecekler," şeklinde konuştu.

영어

"What has changed is that there will be more jobs, we will have to work more and only after a long period of time citizens will feel, both financially and in other ways, these improvements," he said.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Bazıları tümden Hırvatistan'a gidip gitmemeyi tekrar düşünecek veya kendilerini varış noktalarına gittiklerinde ekonomi yapmaya mecbur hissedecekler.

영어

Some might reconsider whether to drive to Croatia after all or will find themselves forced to economise once they reach their destination.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Yapılacak müzakerelerde Makedon vatandaşlarının Avrupa'nın bir parçası haline geldiklerini hissedeceklerinden umutluyum." dedi.

영어

I am hopeful that, in the upcoming negotiations, Macedonian citizens will be able to sense that they are becoming a part of Europe," said Gruevski.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Bunun dezavantajını ilk hissedecek olan da taşımacılık sektörü.

영어

The transportation sector will likely be the first to feel the pinch.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Fried ile bir görüşme yapan Dışişleri Bakanı Vuk Draskoviç, müsteşara Sırbistan'ın Kosova olmadan kendisini "engellenmiş" hissedeceğini ve AB üyelik yolunda heves göstermesinin beklenemeyeceğini söyledi.

영어

Fried also met with Foreign Minister Vuk Draskovic, who told him that without Kosovo, Serbia would feel "frustrated" and could not be expected to show enthusiasm in continuing down the path towards EU integration.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Antonescu, "Cumhurbaşkanından her köşebaşındaki 100 bin liberale kadar bu ülkedeki her liberal ait olduğu toplumlarda nasıl hissedeceğini, yaşayacağını ve umut besleyeceğini bilirse, bu yolun sonunda biz kazanacağız." dedi.

영어

"I am convinced," Antonescu said, that "if every liberal in this country, from the president to the 100,000 liberals in every corner will know how to feel, live and hope in the communities they belong to, we will prevail at the end of this road."

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Yoksa tam tersine, Kosova'nın gelecekteki statüsüyle ilgili diyaloğun son aşamalarında, Makedonya ve Yunanistan gibi komşu ülkeler kendilerini tehdit altında mı hissedecekler?

영어

Or, rather, during the final stages of dialogue on Kosovo's future status, will neighbouring states like Macedonia or Greece feel threatened?

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Herkes, öğrenciler, öğretim üyesi, sizi süzüyor. [AB'ye] girdiğimizde kendimizi böyle hissedeceğimizi düşünüyorum." diye de ekledi.

영어

Everybody, the students and the professors are scanning you. I think that we will feel that way when we enter [the EU]," Tripunovic added.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Ulusal Slovak Azınlık Konseyi başkanı Ana Tomanova-Makanova, etnik partiler için güvence altına alınmış bir meclis kotasıyla kendisini daha rahat hissedeceğini söylüyor.

영어

Ana Tomanova-Makanova, head of the National Council of the Slovak Minority, says she would feel more comfortable with a guaranteed parliamentary quota for ethnic parties.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

터키어

BM kendini artık istenmiyor hissedecek ve AB içinde bölünmeler olacak.

영어

The UN will not find itself any more welcome, and there will be divisions within the EU.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인