구글 검색

검색어: sağlayamamalarından (터키어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

터키어

영어

정보

터키어

De Hoop Scheffer, Atina ve Üsküp temsilcilerinin New York'ta gerçekleşen son müzakere turunda da uzlaşma sağlayamamalarından iki gün sonra Yunan başkentine geldi.

영어

He arrived in the Greek capital two days after representatives of Athens and Skopje again failed to reach a compromise during the latest round of talks, held in New York.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Cesur emeklilik reformlarının yapılmaması halinde, kamu emeklilik sistemlerinin yaşlılıkta temel gelir koruması sağlayamamasından en fazla etkilenecek olanlar günümüzün genç ve yaşlı yoksulları olacaklar.

영어

If bold pension reforms are not made, it will be today’s young and the elderly poor who will suffer the most from the inability of state pension systems to ensure basic income protection in old-age.

마지막 업데이트: 2017-04-27
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Analistler, iki tarafın önümüzdeki haftalarda anlaşma sağlayamamaları halinde Hırvatistan'ın AB katılım müzakerelerini bu yıl sonundan önce tamamlama şansının zayıf olduğu görüşündeler.

영어

Analysts believe Croatia's chances of completing its EU talks by the end of this year will be slim if the two sides do not reach an agreement within the coming weeks.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Oylama meclisin 14 Şubat'ta yapılan açılış oturumundan bu yana yaptığı ikinci oturumda ve Sırbistan'ın demokrat bloğunda yer alan partilerin -DSS, DS ve G17 Plus- ülkenin bir sonraki hükümeti üzerinde yine anlaşma sağlayamamalarından iki günden az bir süre sonra gerçekleşti.

영어

The vote was held during the legislature's second session since the inaugural one on February 14th and less than two days after the parties in Serbia's democratic bloc -- the DSS, the DS and G17 Plus -- again failed to reach an agreement on the country's next government.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Koalisyon görüşmeleri, Tadiç ve Kostunica'nın iki partiden hangisinin içişleri bakanlığı ve istihbarat dairesinin (BIA) başına geçeceği konusunda bir türlü anlaşma sağlayamamaları üzerine hafta sonu sonuçsuz kaldı.

영어

The coalition talks broke down at the weekend, with Tadic and Kostunica still at odds over which of the two parties should control the interior ministry and the intelligence agency (BIA).

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Türkiye, Japonya ile Sinop'taki santralle ilgili görüşmeleri Aralık ayı başlarında, Güney Kore ile anlaşma sağlayamamasından birkaç hafta sonra başlattı.

영어

Turkey opened talks with Japan on the Sinop plant in early December, just a few weeks after failing to reach a deal with South Korea.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Bu arada, sekiz partinin ortak bir aday üzerinde uzlaşma sağlayamamasından duyduğu endişeyi dile getiren Bulgar Ulusal Köylü Birliği - Halkın Birliği de genel başkanı Anastasia Mozer'i göreve aday gösterdi.

영어

Meanwhile, voicing concern over the eight parties' failure to come up with a commonly supported candidate, the council of the Bulgarian Agrarian National Union - People's Union nominated its leader, Anastasia Mozer, for the post.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Uluslararası toplum müzakerelerin bu yıl tamamlanmasını istiyor ve pek çok kişi Sırplar ve Kosovalı Arnavutlar'ın bir çözüm üzerinde anlaşma sağlayamamaları durumunda Güvenlik Konseyi'nin bu Aralık ayı sonuna kadar müdahale etmesini bekliyor.

영어

The international community wants to see the negotiations completed this year, and many expect the Security Council to intervene by the end of this December, if the Serbs and Kosovo Albanians fail to agree on a solution.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Son günlerde dikkatler, Sırp makamlarının BM savcılarının istemiş oldukları belgeleri sağlayamamaları üzerinde yoğunlaştı.

영어

In recent days, attention has also been focused on Serbian authorities' failure to provide documents requested by UN prosecutors.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Yüksek temsilci, bu hedefe ulaşmanın en iyi yolu Avrupa entegrasyonu olmasına karşın, Bosnalı siyasilerin AB'nin gerekli gördüğü polis reformu üzerinde anlaşma sağlayamamalarının ülkenin bu yoldaki ilerlemesini engelleyerek bütünleşme yerine izolasyonu seçmesine neden olduğunu kaydetti.

영어

The best way for achieving that goal would be through European integration, but Bosnian politicians' failure to reach the EU-required agreement on police reform has hampered the country's progress on that road, thus choosing isolation instead of integration, he noted.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Devir, Fransa ve Hollanda'nın anayasa önerisini reddedip Avrupalı liderlerin Haziran ortasında 2007-2013 bütçesi üzerinde anlaşma sağlayamamaları sonrasında bloğun 50 yıllık geçmişinin en kötü krizlerinden birinin yaşandığı sırada gerçekleşti.

영어

It did so amid one of the worst crises in the bloc's 50-year history, following the French and Dutch rejections of the proposed constitution and the European leaders' failure in mid-June to reach an agreement on the 2007-2013 budget.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Yüksek Temsilci Miroslav Lajcak İngiliz The Guardian gazetesine Çarşamba günü verdiği demeçte, BH'li siyasilerin önümüzdeki üç hafta içinde uzlaşma sağlayamamaları halinde "uluslararası toplumun tepki göstermek zorunda kalacağını" söyledi.

영어

If BiH politicians fail to reach a compromise within the next three weeks, "the international community will have to react", High Representative Miroslav Lajcak told the British daily The Guardian on Wednesday.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

터키어

Yeni bir sözleşmeyle ilgili görüşmeler, iki tarafın Ukrayna'nın ödenmemiş borçlarının büyüklüğü ve Rusya'nın 2009 yılında fiyat zammı talebi konusunda anlaşma sağlayamamaları sonrasında 31 Aralık'ta başarısızlıkla sonuçlandı.

영어

Talks on a new contract collapsed on December 31st after the two sides failed to agree on the size of Ukraine's unpaid debts and Russia's demands for a higher price in 2009.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Yerel gazeteler geçen haftaki sayılarında, partilerin on gün içinde anlaşma sağlayamamaları halinde Jessen-Petersen'in duruma müdahale olasılığının yüksek olduğu öngörüsünde bulundular.

영어

Local papers predicted last week that Jessen-Petersen would likely intervene if the parties failed to reach an agreement within ten days.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Bu tarihe kadar anlaşma sağlayamamaları halinde, Yunanistan ve Türkiye taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesine yardımcı olmak üzere müzakerelere davet edilecek ve bir hafta içinde anlaşma metnine son halinin verilmesine çalışılacak.

영어

If they failed to reach a deal by that date, Greece and Turkey were to be invited to join to help sort out differences, so that the text of the agreement could be finalised in the course of a week.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Sorun, Yönetim Kurulu üyelerinin çok sayıda toplantıya rağmen anlaşma sağlayamamaları üzerine ortaya çıktı.

영어

The problem surfaced at the Governing Board, whose members were unable to reach a deal after several meetings.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Bu, ülkenin en büyük iki demokrat partisinin iktidarda ikinci defa buluşmaları. 2001 yılındaki ilk buluşmada, ortakların Slobodan Miloseviç'in Lahey mahkemesine nasıl iade edileceği konusunda anlaşma sağlayamamaları üzerine yalnızca birkaç ay sürmüştü.

영어

This is the second time the two largest democratic parties find themselves in power together. The first time, in 2001, their government lasted only a few months, with the partners parting ways over the manner in which Slobodan Milosevic was extradited to The Hague tribunal.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Ancak Brüksel, BH'li siyasilerin ülkenin polis yapılarını AB standartlarına uygun hale getirme konusunda ay sonuna kadar uzlaşma sağlayamamaları halinde, anlaşmanın bu yıl imzalanmayacağını açıkça belirtti.

영어

But Brussels has made it clear that the accord will not be sealed this year if BiH politicians fail to reach an agreement -- by the end of the month -- on bringing the country's police structures into line with EU standards.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 2
품질:

터키어

Romen hükümetiyle IMF uzmanları arasında sürdürülen görüşmeler, tarafların bir takım konularda anlaşma sağlayamamalarıyla bu haftanın başlarında sona erdi.

영어

Talks between the Romanian government and IMF experts concluded earlier this week with the two sides unable to reach agreement on a number of key issues.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

터키어

Kürt sorunu konusunda uzman, Tennessee Tech University'den Profesör Michael Gunter SETimes'a verdiği demeçte, "Hükümetin beceriksizliği ve Türkiye'deki diğer tüm partilerin uygulama konusunda anlaşma sağlayamamaları yüzünden bütün girişim geri tepti." dedi.

영어

"The whole enterprise backfired because of the government's ineptitude and the failure of all other parties in Turkey to be able to agree on how to implement it," Professor Michael Gunter from Tennessee Tech University, an expert on the Kurdish issue, told SETimes.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인