구글 검색

검색어: funcionalidades (포르투갈어 - 조지아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

포르투갈어

조지아어

정보

포르투갈어

Fornecedores de Funcionalidades Novas

조지아어

ახალი მასალის მომწოდებლები

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

포르투갈어

Partilhar as Funcionalidades Novas

조지아어

სამუშაოს გაზიარება

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

포르투갈어

Funcionalidades do dispositivo não suportadas

조지아어

არ არსებობს მოწყობილობის შესაძლებლობების მხარდაჭერა

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

포르투갈어

O servidor remoto não possui funcionalidades necessárias

조지아어

დაშორებულ სერვერს საჭირო ფუნქცია არ გააჩნია

마지막 업데이트: 2009-11-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Configuração das funcionalidades de gestão de janelas avançadasName

조지아어

ფანჯრების მენეჯერის დამატებითი ფუნქციების კონფიგურაციაName

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Esta implementação de Winsock não dispõe de funcionalidades importantes.

조지아어

Winsock-ის ამ იმპლემენტაციას მნიშვნელოვანი ფუნქციები აკლია.

마지막 업데이트: 2009-11-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Ligação rápida, Conversão do novo OSD, outras funcionalidades e correcções

조지아어

სწრაფად დაკავშირება, ახალი OSD გადაწევა, სხვა შესაძლებლობანი და შეცდომების გასწორება

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Um gestor de janelas muito rico em funcionalidades e extremamente personalizado na sua aparênciaName

조지아어

მრავალფუნქციური ფანჯრის მენეჯერი თემების მხარდაჭერითName

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

A consola de depuração mostra informações de depuração úteis para resolver os problemas. Terá de activar as funcionalidades de depuração do programa onde deseja produzir resultados, na janela de preferências.

조지아어

განბზიკვის კონსოლი აჩვენებს განბზიკვის ინფორმაციას პრობლემის გადასაჭრელად. თქვენ უნდა ჩართოთ განბზიკვის ფუნქცია პროგრამისთვის, რომელმაცვ უნდა წარადგინოს გამონატანის პარამეტრების დიალოგი.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Este grupo contém diversos exemplos que demonstram a maior parte das funcionalidades do KHotkeys. (Repare que este grupo e todas as suas acções estão desactivadas por omissão.) Name

조지아어

Name

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Para melhorar versões futuras do browser Opera, o Opera poderá recolher estatísticas sobre quais a funcionalidades do browser que utiliza. Nenhuma informação sensível será recolhida. Deseja contribuir con as suas estatísticas de utilização?

조지아어

Opera ბრაუზერის მომავალი ვერსიების გასაუმჯობესებლად, Opera-ს შეუძლია შეაგროვოს სტატისტიკა, თუ ბრაუზერის რა ფუნქციებს იყენებთ. ეს არ შეიცავს რაიმე სახის პირადი ინფორმაციას. გსურთ მონაწილეობა მიიღოთ გამოყენების სტატისტიკის შეგროვებაში?

마지막 업데이트: 2010-08-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Mas funcionalmente lunático.

조지아어

რჲი ვ ნაოყლნჲ ლსე.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Activa as funções superiores do anel, incluindo uma base funcional de conhecimento.

조지아어

ჱაევიჟრგა გთჟქთრვ ტსნკუთთ ნა ოპყჟრვნა, გკლძფთრვლნჲ ელყზნჲჟრნთრვ ოჲჱნანთწ.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Um gestor de janelas baseado em GTK+ com uma funcionalidade de agrupamento de janelasName

조지아어

ფანჯრის მენეჯერი GTK+ ს ბაზაზე ფანჯრების დაჯგუფების ფუნქციითName

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

... os comandos de CVS normais estão disponíveis no menu de contexto do Quanta? Abra a árvore de projectos e carregue com o botão direito num ficheiro ou pasta. Esta funcionalidade usa os serviços de DCOP do Cervisia, como tal necessita de o ter instalado. Irá também suportar qualquer sistema de controlo de versões que o Cervisia suporte.

조지아어

... რომ ჩოულებრივი CVS ბრძანებები Quanta- ში ხელმისაწვდომია პროექტის კონტექსტური მენიუდან? გახსენით პროექტის ხე და საქაღალდეზე ან ფაილზე მარჯვენათი დააწკაპუნეთ. ეს ფუნქცია იყენებს Cervisia- ს DCOP სერვისებს, ასე რომ უნდა დააყენოთ იგი. იგი ასე მხარს უჭერს ნებისმიერ ვერსიას რასაც Cervisia- ს მხარდაჭერა გააჩნია.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Quanta Plus Submitter Info Files O intuito destes ficheiros é fornecer aos programadores um crédito aceitável, expor a informação de licença e dar aos utilizadores informações em miniatura sobre os programas e os modelos de uma vez. Pedimos- lhe que faça várias coisas aqui. Preencha todos os campos. Eles estão cá todos por uma razão. Contacte o responsável da manutenção do programa e do modelo apropriado do Quanta ou a um membro da nossa equipa quando você tiver novas versões, de modo a que as possamos incluir. Como pretendemos criar um enorme repositório teremos de confiar em si aqui. A informação adicional serve como salvaguarda. Sempre que um utilizador quiser poderá carregar na ligação e ir ao nosso 'site' para obter actualizações, documentação ou o que precisarem. Obrigado por nos ajudarem a tornar isto uma óptima funcionalidade Informações de Contacto Manutenção dos Recursos do Quanta - (ninguém de momento) Gestor de Desenvolvimento - Andras Mantia amantia@ freemail. hu Kommander - Michal Rudolf mrudolf@ kdewebdev. org Gestor de Projecto - Eric Laffoon sequitur@ kde. org

조지아어

Quanta Plus ხელმომწერის საინფორმაციო ფაილი/ span > ამ ფაილების დანიშნულებაა, განმავითარებლებისთვის სწორი ინფორმაციის მოწოდება, სალიცენზიო შეთანხმების მომხმარებლებისთვის გაცნობა და სკრიპტებისა და შაბლონების შესახებ ზედაპრული ინფორმაციის მიწოდება. ჩვენ გთხოვთ აქ გააკეთოთ რამოდენიმე რამე. შეავსეთ ყველა ველი. უმიზეზოთ ისინი აქ არ იქნებოდნენ. დაუკავშირდეთ Quanta- ს სკრიპტებისა და შაბლონების მხარდამჭერებს ან ჩვენი გუნდის წევრს, როდესაც ახლებს ქმნით, ასე რომ ჩვენ შევძლებთ მათ ჩართვას. რადგან ჩვენ ვგეგმავთ უზარმაზაარი საცავის შექმნას, ჩვენ თქვენი იმედი უნდა გვქონდეს აქ. დამატებითი ინფორმაცია გემსახურებათ როგორც სარეზერვო ასლი. როცა კი მომხმარებელს მოუნდება, მათ შეუძლიათ შევიდნენ ვებ გვერდზე და მიიღონ განახლებები, დოკუმენტები, და რაც სურთ. გმადლობთ ამ დიდი შესაძლებლობის შექმნის დახმარებისთვის. / p > საკონტაქტო ინფორმაცია Quanta- ს რესურსების მხარდამჭერი - (ამ დროს არა) ლიდერი განმავითარებელი - Andras Mantia amantia@ kde. orgKommander - Michal Rudolf mrudolf@ kdewebdev. orgპროექტის ლიდერი - Eric Laffoon sequitur@ kde. org

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

포르투갈어

O nome do grupo que poderá ser 'pai' deste. Por exemplo, o classes poderá ser um pai do funcoes, no caso das funções- membro. Este item indica esta relação possível e é usado para oferecer as funcionalidades do tipo da completação automática de membros.

조지아어

ამ ჯგუფის შესაძლო დედობილი ჯგუფის სახელი. მაგალითად კლასები შეიძლება ფუნქციების დედობილი ჯგუფი იყოს. ეს ჩანაწერი შესაძლო კავშირზე მიუთითებს და წევრთა ავტოდასრულებისთვის გამოიყენება.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

Esta funcionalidade só está disponível se o projecto estiver no disco local.

조지아어

ეს ფუნქცია მხოლოდ მაშინ არის ხელმისაწვდომი, თუ პროექტის ფაილები ლოკალურ დისკზე მდებარეობენ.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

포르투갈어

... pode agora editar os Pacotes de Edição dos Tipos de Documento (DTEPs) do Quanta, a partir de uma janela? Use as opções em DTD - > Editar o DTD para aceder a esta funcionalidade.

조지아어

... რომ თქვენ შეგიძლიათ ახლა დაარედაქტიროთ და შექმნათ Quanta- ს დოკუმენტის ტიპის რედაქტირების პაკეტები დიალოგიდან? ამის მისაწვდომათ გამოიყენეთ DTD > DTD- ს რედაქტირების პარამეტრები.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

포르투갈어

Extensão de vários modo, colocação do item Fechar, funcionalidade No Ecrã

조지아어

მრავალი რეჟიმის გაფართოვება, დახურვის ელემენტის მდებარეობა, OSD ფუნქციები

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인