구글 검색

검색어: solidny (폴란드어 - 헝가리어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

폴란드어

헝가리어

정보

폴란드어

solidny

헝가리어

ép

마지막 업데이트: 2009-07-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Nowy solidny i stylowy QASHQAI jest wyposażony lepiej niż kiedykolwiek.

헝가리어

Az új, masszívabb és stílusosabb QASHQAI most még jobb felszereltséggel rendelkezik.

마지막 업데이트: 2011-03-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Choć tak wyrafinowany, X-Trail to wciąż solidny i praktyczny SUV.

헝가리어

Kifinomultsága ellenére az X-Trail erős és praktikus SUV.

마지막 업데이트: 2011-03-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

jest wystarczająco solidny, aby zapewnić odzyskanie rentowności przez Stocznię Gdańsk.

헝가리어

évi szerkezetátalakítási terv megfelelően megalapozott a Gdański Hajógyár életképessége helyreállításának biztosítására.

마지막 업데이트: 2010-08-27
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Komisja stwierdziła, że plan restrukturyzacji CWP z 1996 r. nie był wystarczjąco solidny.

헝가리어

A Bizottság úgy találta, hogy a CWP 1996-os szerkezetátalakítási terve nem volt hatékony és eredményes.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Podmioty gospodarcze, które potencjalnie prowadzić będą ECF, przedstawią solidny biznesplan zawierający:

헝가리어

A potenciális vta.-működtetőknek stabil üzleti tervet kell benyújtaniuk, amely az alábbiakat tartalmazza:

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

utrzymuje solidny system finansowy umożliwiający sprawdzenie wszystkich zestawień wydatków dotyczących działań finansowanych przez Wspólnotę,

헝가리어

olyan megbízható pénzügyi rendszert tart fenn, amelyben a Közösség által finanszírozott tevékenységekre vonatkozó valamennyi elszámolás hitelesíthető,

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Ogólnie rzecz biorąc, pomimo zaburzeń na rynkach system finansowy strefy euro był w 2007 r. solidny i odporny na wstrząsy.

헝가리어

A TARGET2-t a 2007. november 19-i bevezetés előtt átfogó felvigyázói vizsgálatnak vetették alá, amely a harmadik negyedévben zárult le. A

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Należy stworzyć solidny średnio-/długoterminowy plan strategiczny dla Szkoły Sędziów Pokoju mający na celu poprawę jej działania i zdolności finansowej.

헝가리어

Ki kell dolgozni egy hatékony közép- vagy hosszútávú stratégiai tervet a Bíróképző Intézet működésének és pénzügyi fenntarthatóságának megerősítése céljából.

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Nasza umiejętność wpływania na wydarzenia poza naszymi granicami będzie natomiast zależeć od tego, czy zdołamy zapewnić solidny wzrost i wewnętrzną spójność w ramach Unii.

헝가리어

Az viszont, hogy mennyire tudjuk befolyásolni a határainkon kívüli folyamatokat, attól függ majd, hogy mennyire leszünk képesek biztosítani az Unión belül a stabil növekedést és belső kohéziót.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

System jest zaprojektowany jako solidny i niezawodny system operacyjny, odporny na błędy obsługujących i zdolny do bezproblemowej regeneracji po przerwach w dostawie prądu i innych zdarzeniach.

헝가리어

A rendszer szilárd, megbízható operációs rendszer, amely jól tűri a kezelői hibákat, és amely nehézség nélkül helyreáll áramkimaradás vagy egyéb katasztrófa után.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

W ten sposób na wiosennym szczycie w 2008 r. Rada Europejska będzie miała solidny fundament, aby rozpocząć drugi cykl strategii wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

헝가리어

Eképpen az Európai Tanács 2008. tavaszi ülése már erős alapokról bocsáthatja útjára a növekedési és foglalkoztatási stratégia második ciklusát.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Przedstawione przez wnioskodawcę porównanie biodostępności fentanylu w preparatach Rapinyl i Actiq nie przekonało CHMP, który zażądał wykazania w sposób solidny podobieństwa w zakresie ekspozycji ogólnoustrojowej.

헝가리어

A CHMP- t emellett nem győzte meg a kérelmező állítása a fentanil biológiai hasznosulásának a Rapinyl és az Actiq közötti összehasonlításáról, és a szisztémás expozíció hasonlóságának megbízható igazolását kérte.

마지막 업데이트: 2012-04-11
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Jeżeli drabina ustawiona jest na piaszczystym gruncie,drobnym żwirze itp., należy zastosować podkład, któryjest wystarczająco solidny, by wytrzymać nacisk nóżekdrabiny.

헝가리어

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalók,amikor létrán dolgoznak: megfelelő, sártól és egyéb szennyeződéstől megtisztított lábbelit viselnek;a kisebb szerszámokat az övükben vagy egy táskában tartják a vállukon;a nehéz szerszámokat és anyagokat egy táskábanviszik odafigyelve arra, hogy ne terheljék túl a létrátés betartva a gyártó utasításait;figyelik, mi történik alattuk;sosem veszik kettesével a létrafokokat;betartják a legnagyobb engedélyezett munkaterhe-lést;sosem használják a létrát állványzatként vagy járófelületként.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Choć w opinii partnerów działających na rzecz współpracy system informacji zarządczej na temat edukacji jest solidny, istnieją obawy co do jakości i wiarygodności danych, na podstawie których prowadzone są statystyki.

헝가리어

Noha az oktatásirányításiinformációs rendszer afejlesztési partnerek véleménye szerint megfelelő, a statisztikákat alátámasztó adatok minőségével és megbízhatóságával kapcsolatban aggodalmak merültek fel.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Na tej podstawie można stwierdzić, że dziedzictwo Leader+ stanowi solidny fundament pozwalający kształtować przyszłość, czego dowodem jest wiele udanych projektów zaprezentowanych w trakcie seminarium.

헝가리어

A Leader+ öröksége pedig szilárd alapot kínál a jövő felépítéséhez, amint azt a szeminárium során bemutatott számos sikeres esettanulmány is bizonyította.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Wszystkie jednostki pływające, uwzględniając ich kategorię projektową i właściwości, są wyposażone w co najmniej jeden solidny punkt mocowania lub w inne środki umożliwiające bezpieczne przeniesienie obciążeń pochodzących od kotwiczenia, cumowania oraz holowania.

헝가리어

A vízi járműveket kialakítási kategóriájukat és jellemzőiket figyelembe véve egy vagy több olyan erős rögzítési ponttal vagy egyéb eszközzel kell ellátni, amelyek alkalmasak a horgonyzási, kikötési, illetve vontatási terhelések biztonságos fogadására.

마지막 업데이트: 2014-11-09
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Obecnie do projektu są wnoszone poprawki, by był bardziej solidny i rzetelny, zarówno w kwestii działalności środowiskowej, jak i zgodności z przepisami, oraz by MŚP łatwiej było go wdrożyć. W ostatnich latach powstało

헝가리어

Az EMAS jelenleg átdolgozás alatt áll, melynek során stabilabbá és megbízhatóbbá alakítják mind a

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Oznacza to, że zamknięcie umowy o finansowanie między agencjami a Komisją nie stanowi szczególnego czynnika ryzyka, ponieważ istnieje solidny system sprawozdawczości rocznej, w ramach którego Komisja moni­toruje wykonanie budżetu przez agencje w ujęciu rocznym.

헝가리어

Következés­képpen az ügynökségek és a Bizottság közötti pénzügyi megállapo­dások zárása nem jelent különösebb kockázati tényezőt, mivel az éves jelentések megbízható rendszerére építve a Bizottság éves szinten ellen­ őrzi a költségvetés ügynökségek általi végrehajtását.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Dostępny solidny materiał dowodowy wskazuje, że podjęte działania interwencyjne można uznać za skuteczne i że dostęp do różnych form leczenia zapewnia ochronę (Farrell i in., 2005; WHO, 2005).

헝가리어

A rendelkezésre álló bizonyítékok meglehetősen nagy számban igazolják, hogy a beavatkozások hatékonynak tekinthetők, és az összes kezeléstípushoz való hozzáférés védelmet biztosít (Farrell és mások, 2005; WHO, 2005).

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인