구글 검색

검색어: imprécations (프랑스어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

프랑스어

그리스어

정보

프랑스어

Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères.

그리스어

Επειτα θελει γραψει ο ιερευς τας καταρας ταυτας εν βιβλιω και θελει εξαλειψει αυτας δια του υδατος του πικρου

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Alors il commença à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme dont vous parlez.

그리스어

Εκεινος δε ηρχισε να αναθεματιζη και να ομνυη οτι δεν εξευρω τον ανθρωπον τουτον, τον οποιον λεγετε.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta.

그리스어

Τοτε ηρχισε να καταναθεματιζη και να ομνυη οτι δεν γνωριζω τον ανθρωπον. Και ευθυς εφωναξεν ο αλεκτωρ.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Ceci devrait nous garder, par respect pour les malades, de toute imprécation et nous conduire à rechercher les solutions prophylactiques et sanitaires adéquates.

그리스어

Επιπλέον δεν μπορούμε πιά να βασιζόμαστε σε μια ιδιωτική πραγμα­τογνωμοσύνη και να έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι διατά­ξεις της οδηγίας και των εθνικών νόμων εφαρμόζνται πραγματικά.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Elle va de la résolution d'espérance à celle de la dénonciation et d'imprécation, passant par la résolution d'incantations généreuses et d'illusions lyriques.

그리스어

Μια χώρα αποσταθεροποιημένη είναι σαν το άρρωστο ζώο πάνω στο οποίο χύνεται το σαρκοβόρο, επωφελούμενο από την αδυναμία του.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

On a mis sa tête à prix - M. Telkämper en a parlé - et les imprécations, les appels au meurtre sur sa personne, se font de plus en plus nom breux, lancés par des religieux musulmans fanatiques.

그리스어

Ο Param Kumaraswami, ειδικός εισηγη­τής του OHE, αντιμετωπίζει αγωγή για δυσφήμιση 25 κατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσαν δύο μαλαισιανές εταιρείες και η κυβέρνηση αρνείται να αναγνω­ρίσει την ασυλία του.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Schaffner (UPE). - Monsieur le Président, à la lecture du rapport de Mme Pailler sur les droits de l'homme dans l'Union européenne, on ne peut qu'être partagé entre deux attitudes contradictoires: être impressionné par le travail effectué et, en même temps, exaspéré par cette litanie. Ce rapport est en effet devenu une sorte d'exercice de style, proche du catalogue fourre-tout, mélange d'affirmations incantatoires, de bons sentiments et d'imprécations approximatives.

그리스어

Είμαι και εγώ της γνώμης ότι το πρόγραμμα FALCONE είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά, κυ­ρίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με­ταξύ των αρμοδίων για την καταπολέμηση του οργα­νωμένου εγκλήματος, που γίνεται ολοένα και πιο

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Toutefois, les gouvernants actuels d'Ankara, au lieu de tirer les leçons qui s'imposent, ont agoni d'injures et d'imprécations les par lementaires européens.

그리스어

Οι σημερινοί κυβερνήτες της Άγκυρας, όμως, αντί να βγάλουν τα ανάλογα διδάγματα, ξέσπασαν σε βρισιές και κατάρες ενάντια στους ευρωβουλευτές.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Ne les écoute pas, car plus de quarante d`entre eux lui dressent un guet-apens, et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu`à ce qu`ils l`aient tué; maintenant ils sont prêts, et n`attendent que ton consentement.

그리스어

Συ λοιπον μη πεισθης εις αυτους, διοτι ενεδρευουσιν αυτον πλειοτεροι των τεσσαρακοντα ανδρες εξ αυτων, οιτινες ανεθεματισαν εαυτους μητε να φαγωσι μητε να πιωσιν, εωσου φονευσωσιν αυτον και τωρα ειναι ετοιμοι, προσμενοντες την παρα σου υποσχεσιν.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu`ils s`abstiendraient de manger et de boire jusqu`à ce qu`ils eussent tué Paul.

그리스어

Και οτε εγεινεν ημερα, τινες των Ιουδαιων συνομωσαντες ανεθεματισαν εαυτους, λεγοντες μητε να φαγωσι μητε να πιωσιν, εωσου φονευσωσι τον Παυλον

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: Nous nous sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu`à ce que nous ayons tué Paul.

그리스어

οιτινες ελθοντες προς τους αρχιερεις και τους πρεσβυτερους, ειπον Με αναθεμα ανεθεματισαμεν εαυτους, να μη γευθωμεν μηδεν εωσου φονευσωμεν τον Παυλον.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Tout Israël a transgressé ta loi, et s`est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu.

그리스어

Και πας ο Ισραηλ παρεβη τον νομον σου και εξεκλινε δια να μη υπακουη εις την φωνην σου δια τουτο εξεχυθη εφ' ημας η καταρα και ο ορκος ο γεγραμμενος εν τω νομω του Μωυσεως, δουλου του Θεου διοτι ημαρτησαμεν εις αυτον.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus; Le Seigneur, l`Éternel, vous fera mourir, Et il donnera à ses serviteurs un autre nom.

그리스어

Και θελετε αφησει το ονομα σας εις τους εκλεκτους μου δια καταραν διοτι Κυριος ο Θεος θελει σε θανατωσει και με αλλο ονομα θελει ονομασει τους δουλους αυτου,

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Moi qui n`ai pas permis à ma langue de pécher, De demander sa mort avec imprécation;

그리스어

διοτι ουδε αφηκα το στομα μου να αμαρτηση, ευχομενος καταραν εις την ψυχην αυτου

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Il dit à sa mère: Les mille et cent sicles d`argent qu`on t`a pris, et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c`est moi qui l`avais pris. Et sa mère dit: Béni soit mon fils par l`Éternel!

그리스어

Και ειπε προς την μητερα αυτου, Τα χιλια εκατον αργυρια, τα οποια αφηρεθησαν απο σου, δια τα οποια και συ κατηρασθης, και ακομη ελαλησας εις τα ωτα μου, ιδου, το αργυριον ειναι εις εμε εγω ελαβον αυτο. Η δε μητηρ αυτου ειπεν, Ευλογημενος να ησαι, υιε μου, παρα του Κυριου.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d`imprécation, et lui dira: -Que l`Éternel te livre à la malédiction et à l`exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre,

그리스어

τοτε ο ιερευς θελει ορκισει την γυναικα μεθ' ορκου καταρας, και θελει ειπει ο ιερευς προς την γυναικα, Ο Κυριος να σε καταστηση καταραν και ορκον μεταξυ του λαου σου, καμνων ο Κυριος να σαπη ο μηρος σου και να πρησθη η κοιλια σου

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Nous possédons des informations sûres portant sur des exactions graves. On a mis sa tête à prix- M. Telkämper en a parlé- et les imprécations, les appels au meurtre sur sa personne, se font de plus en plus nombreux, lancés par des religieux musulmans fanatiques.

그리스어

Υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για βίαια επεισόδια, ενώ επικηρύχθηκε- ο συνάδελφος Telkδmper το επισήμανε- και άρχισαν να ακούγονται πάλι ευρέως συνθήματα υπέρ της θανάτωσής της, υποκινούμενα από φανατικούς μουσουλμάνους κληρικούς.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Ce rapport est en effet devenu une sorte d' exercice de style, proche du catalogue fourre-tout, mélange d' affirmations incantatoires, de bons sentiments et d' imprécations approximatives.

그리스어

Η εν λόγω έκθεση κατέστη ένα είδος εξάσκησης ύφους, που μοιάζει με γενικό κατάλογο · ένα συνονθύλευμα γοητευτικών δηλώσεων, αγαθών συναισθημάτων και ασαφών αναθεμάτων.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인