MyMemory, 세계 최대의 번역 메모리
언어 조합:
 분야   
구글 검색

검색어: identiques (프랑스어 - 슬로바키아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

프랑스어

슬로바키아어

정보

프랑스어

marchandises identiques

슬로바키아어

rovnaký tovar

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Pièces identiques

슬로바키아어

Rovnaké časti

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Les fichiers sont identiques.

슬로바키아어

Súbory sú rovnaké.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

identiques à la vanilline;

슬로바키아어

totožné s vanilínom,

마지막 업데이트: 2017-04-08
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Trouver des images identiques

슬로바키아어

Nájsť podobné...

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Les deux distances sont identiques.

슬로바키아어

Vzdialenosti sú rovnaké.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Les mots de passe sont identiques

슬로바키아어

Heslá sú rovnaké

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

même en cas de symptômes identiques.

슬로바키아어

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

마지막 업데이트: 2012-04-11
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Cet effet est identique pour toutes les doses.

슬로바키아어

Tento účinok bol podobný pri všetkých dávkach.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Des résultats identiques ont été obtenus dans deux autres études.

슬로바키아어

V dvoch ďalších štúdiách boli preukázané obdobné výsledky.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Ils sont généralement identiques à ceux associés au vaccin grippal.

슬로바키아어

Vedľajšie účinky sú zvyčajne podobné vedľajším účinkom spojeným s podaním očkovacej látky proti chrípke.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Ils sont identiques à certains effets indésirables fréquents d’Hepsera.

슬로바키아어

Tieto príznaky sú rovnaké ako niektoré z častých vedľajších účinkov Hepsery.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

La posologie peut être identique à celle recommandée chez l’adulte.

슬로바키아어

Dávkovanie môže byť v súlade s odporúčaniami pre dospelých.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Le schéma posologique était identique dans les deux études.

슬로바키아어

V oboch štúdiách bol dávkovací režim rovnaký.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Les effets indésirables observés chez l’enfant sont identiques.

슬로바키아어

U detí sa vyskytli podobné vedľajšie účinky.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Pour la population histologiquement éligible, les résultats d’efficacité étaient identiques.

슬로바키아어

Výsledky účinnosti boli podobné aj u populácie, ktorá bola vhodná na histológiu.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Votre dose quotidienne et la fréquence d’administration restent identiques.

슬로바키아어

Vaša celková denná dávka a frekvencia podávania zostanú rovnaké.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Votre posologie quotidienne totale et la fréquence d’administration restent identiques.

슬로바키아어

Vaša celková denná dávka a frekvencia podávania zostanú rovnaké.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

Dans les deux cas, le niveau cible combiné resterait identique.

슬로바키아어

V oboch prípadoch by bola kombinovaná cieľová úroveň rovnaká.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1

추천인: IATE

프랑스어

La situation est identique s'agissant des demandes de décision préjudicielle.

슬로바키아어

Situácia je totožná aj pokiaľ ide o návrhy na začatie prejudiciálneho konania.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1

추천인: IATE

번역 추가

인적 기여로 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다남용 보고  | MyMemory 정보   | 문의


사용자 언어의 MyMemory:  English |  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  Türkçe |

당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인