구글 검색

검색어: silmänkääntötempuissa (핀란드어 - 독일어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

독일어

정보

핀란드어

Ranskan hallitus on todellakin taitava tällaisissa silmänkääntötempuissa.

독일어

Ja, auch die französische Regierung ist Anhängerin dieser Zauberkunst.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

4.3.3 Näin tärkeää kysymystä ei voida ratkaista muodollisilla oikeudellisilla ja parlamentaarisilla silmänkääntötempuilla, ellei ensin päätetä siirtää talous-, raha- työllisyyspolitiikan alalla suvereniteettia kansalliselta tasolta unionin tasolle, kuten ETSK on useaan otteeseen ehdottanut.

독일어

4.3.3 Eine so wichtige Frage kann nicht einfach durch formale juristisch-parlamentarische Kunst­griffe gelöst werden, bevor nicht ein Beschluss zur Übertragung von wirtschafts-, währungs- und beschäftigungspolitischen Hoheitsrechten von nationaler auf europäischer Ebene gefasst wird, wie es der EWSA wiederholt vorgeschlagen hat.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Mitä pidättyvimmin toteutetulla silmänkääntötempulla komission kanta on, että tämän määräyksen avulla San Marinon tasavallan, Vatikaanivaltion ja Monacon ruhtinaskunnan pitäisi hyötyä eurosta automaattisesti niin kuin se olisi niiden virallinen valuutta.

독일어

Der zweite Punkt sind die kleinen und mittleren Unter nehmen in der Nähe der Euro-Zone, die jedoch selbst nicht dem EuroBereich angehören.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Tämä on silmänkääntötemppu, jonka esitätte meille täällä.

독일어

Wie wollen wir dann das Vertrauen der Verbraucher zurückgewinnen?

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Se on pelkkä silmänkääntötemppu.

독일어

Das ist nur ein Taschenspielertrick.

마지막 업데이트: 2014-02-01
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Kun otetaan huomioon Italiassa esiintyneet kiistat, en haluaisi tätä tulkittavan silmänkääntötempuksi.

독일어

In Anbetracht nicht zuletzt der in Italien geführten Auseinandersetzungen möchte ich nicht, dass dies als ein Trick ausgelegt wird.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Se, mitä tarvitaan lyhyellä aikavälillä, on raha, ei silmänkääntötemppuja tai poliittisia suunnanmuutoksia.

독일어

Keine Taschenspielertricks und keine politischen Ausweichmanöver, sondern kurzfristiges Geld sind gefordert.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Haluaisin antaa selityksen, joka hälventäisi mielestämme aiheetonta pelkoa niin, että tekemäämme päätöslauselmaesitystä voitaisiin lukea puolueettomasti. Pelkäämme, että joulukuussa voi tapahtua uusi silmänkääntötemppu.

독일어

Gestatten Sie mir die Erläuterung, dass derjenige, der den von uns vorgelegten Entschließungsantrag objektiv liest, Befürchtungen- nach unserer Ansicht unbegründete- hegen könnte, dass es im Dezember einen neuen Taschenspielertrick geben könnte.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Vaikka mietintöön liitetyt suositukset tosin sisältävät joitakin ehdotuksia, jotka helpottaisivat hieman onnettomuuden uhrien toimenpiteitä, itse asiassa kyseessä on taidokas silmänkääntötemppu, jotta ei millään lailla vahingoitettaisi vakuutusyhtiöiden etuja.

독일어

Die dem Bericht beigefügten Empfehlungen enthalten zwar einige Vorschläge, die die Formalitäten für Unfallopfer etwas erleichtern, doch insgesamt handelt es sich um faule Tricks, um die Interessen der Versicherungsgesellschaften nicht zu beeinträchtigen.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Tavoitteissa ei ole mitään vikaa, mutta ne voivat nopeasti heikentää prosessin uskottavuutta, jos niitä ei saavuteta tai jos jäsenvaltiot saavuttavat ne pelkän tilastollisen silmänkääntötempun avulla.

독일어

Ziele sind gut, aber sie können schnell der Glaubwürdigkeit des Prozesses schaden, wenn sie nicht verwirklicht werden oder aber von den Mitgliedstaaten ganz einfach mit Hilfe statistischer Tricks umgesetzt werden.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Komission puheenjohtaja Barroso on yrittänyt silmänkääntötemppua, mutta hän on huono taikuri.

독일어

Herr Barroso hat einen Taschenspielertrick versucht, doch er ist kein guter Schwindler.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Tämä on ilmiselvä silmänkääntötemppu.

독일어

Der Zweck dieses Manövers ist eindeutig.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Todellisuus on niin synkkä, ettei se jätä tilaa edes silmänkääntötempuille eikä maanviljelijöiden jatkuvalle harhaanjohtamiselle.

독일어

Sie ist so düster, dass sie keinen Raum mehr bietet für Taschenspielertricks oder für eine weitere Irreführung der Landwirte.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Tämä silmänkääntötemppu – sellaisesta tässä nimittäin on kyse – jonka vuoksi emme käyneet Euroopan parlamentissa hyvissä ajoin avointa keskustelua komission kilpailupolitiikan yleisistä linjoista, on johtanut siihen, että käymme tänään – kiitos komission jäsenen Montin läsnäolon – keskustelua, jolla yritämme turhaan korvata keskustelun, joka meidän olisi pitänyt aikoinaan käydä.

독일어

Dieser Winkelzug – denn darum handelt es sich – , der bedeutete, dass keine offene und rechtzeitige Debatte im Europäischen Parlament über die allgemeinen Leitlinien der Wettbewerbspolitik der Kommission stattfand, hat nun dazu geführt, dass wir heute – dank der Bereitschaft von Kommissar Monti – eine Debatte durchführen, mit der vergeblich versucht wird, diejenige zu ersetzen, die eigentlich hätte stattfinden müssen.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Arvoisa puhemies, mitä tahansa ovatkin budjetin silmänkääntötemppujen käänteet Kosovon jälleenrakentamisen rahoittamiseksi, neuvosto, ja myös parlamentti, kieltäytyy käsittelemästä todellista ongelmaa, joka on se, että Kosovon jälleenrakentaminen, samoin kuin yhtä välttämätön Serbian jälleenrakentaminen olisi rahoitettava pommituksista vastuussa olevien valtioiden sodankäyntiin varatuista talousarvioista.

독일어

Herr Präsident, unabhängig von allen haushaltspolitischen Kniffen zur Finanzierung der Wiederaufbauhilfe für den Kosovo weigert sich der Rat wie das Parlament, das wirkliche Problem anzusprechen, das darin besteht, daß der Wiederaufbau des Kosovo sowie der ebenso notwendige Wiederaufbau Serbiens aus den Militärhaushalten der für die Bombardierung verantwortlichen Staaten finanziert werden müßte.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Tämä on todellinen huolenaihe, koska se on saatu näyttämään järjestelmältä, jonka luullaan tarjoavan erityisapua, mutta joka onkin vain komission ja kansallisten hallitusten välinen silmänkääntötemppu, jonka mukaan lisärahoitusta olisi tulossa, mutta jälkeenpäin meille kerrotaan, ettei ole väliä, meneekö raha jollekin tietylle alueelle, kunhan se vain menee kyseiselle valtiolle kokonaisuudessaan.

독일어

Sie bereitet echte Sorgen, denn es sieht so aus, als ob sich ein Programm, daß spezielle Hilfe leisten sollte, am Ende lediglich als eine Verschwörung zwischen der Kommission und den nationalen Regierungen herausstellt, bei der zusätzliches Geld hereinkommen soll, uns aber im Nachhinein erzählt wird, es mache keinen Unterschied, ob das Geld in die bestimmte Region gelangt oder nicht, so lange es dem Land insgesamt zur Verfügung steht.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Tämä on meidän viestimme huippukokoukselle varsinkin kahden asetuksen osalta, joista toinen on lainvastainen, se on silmänkääntötemppu.

독일어

Ist es das, was wir auf dem Gipfel zu den beiden Verordnungen sagen werden, von denen eine auch noch illegal, geradezu ein Taschenspielertrick ist?

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Muutos ei tarkoita sellaista muuttamista, että kaikki säilyy ennallaan, kuten eräs Lampedusan romaanin henkilöistä totesi. Siinä olisi kyse pelkästä silmänkääntötempusta.

독일어

Veränderung heißt jedoch nicht, etwas zu verändern, damit alles beim Alten bleibt, wie einer der Charaktere bei di Lampedusa empfahl – das wäre Bauernfängerei.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Mitä pidättyvimmin toteutetulla silmänkääntötempulla komission kanta on, että tämän määräyksen avulla San Marinon tasavallan, Vatikaanivaltion ja Monacon ruhtinaskunnan pitäisi hyötyä eurosta automaattisesti niin kuin se olisi niiden virallinen valuutta.

독일어

Die Kommission geht davon aus, daß mit dieser Regelung mit einem billigen Trick durch die Hintertür die Republik San Marino, die Vatikanstadt und das Fürstentum Monaco automatisch den Euro als amtliche Währung erhalten.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

핀란드어

Pahoittelen kuitenkin sitä, että oma ryhmäni, radikaaliallianssi, jätettiin pois tästä valiokunnasta vähemmän kunniakkaalla, menettelytapaan liittyvällä silmänkääntötempulla.

독일어

Dennoch bedauere ich, daß meine Fraktion, die Radikale Allianz, von diesem Ausschuß durch einen wenig ruhmreichen Verfahrenstrick ausgeschlossen wurde.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 2
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인