검색어: käytännönläheisiin (핀란드어 - 리투아니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

리투아니아어

정보

핀란드어

-komission hyvän hallintotavan säännöstö on komission yleisösuhteiden laadukkaan hoitamisen mittapuu. komission henkilöstön ammattietiikasta määrätään henkilöstösäännöissä ja niiden täytäntöönpanosäännöissä. poliittisella tasolla euroopan yhteisön perustamissopimuksessa on selkeitä määräyksiä eettisistä normeista, joita komission jäsenten on noudatettava. näistä määrätään käytännönläheisesti komission jäsenten toimintasäännöissä.

리투아니아어

-komisijos „tarnybinės etikos kodeksas“ – aukštos kokybės paslaugų visuomenei lyginamasis standartas. komisijos darbuotojų profesinė etika reglamentuojama tarnybos nuostatuose ir jų įgyvendinimo taisyklėse. kalbant apie politinį lygmenį, eb sutartyje yra aiškios nuostatos dėl etikos standartų, kurių turi laikytis komisijos nariai. jos yra įgyvendinamos komisijai sudarius „komisarų elgesio kodeksą“.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-komission hyvän hallintotavan säännöstö on komission yleisösuhteiden laadukkaan hoitamisen mittapuu. komission henkilöstön ammattietiikasta määrätään henkilöstösäännöissä ja niiden täytäntöönpanosäännöissä. poliittisella tasolla euroopan yhteisön perustamissopimuksessa on selkeitä määräyksiä eettisistä normeista, joita komission jäsenten on noudatettava. näistä määrätään käytännönläheisesti komission jäsenten toimintasäännöissä.

리투아니아어

-komisijos „tarnybinės etikos kodeksas“ – aukštos kokybės paslaugų visuomenei lyginamasis standartas. komisijos darbuotojų profesinė etika reglamentuojama tarnybos nuostatuose ir jų įgyvendinimo taisyklėse. kalbant apie politinį lygmenį, eb sutartyje yra aiškios nuostatos dėl etikos standartų, kurių turi laikytis komisijos nariai. jos yra įgyvendinamos komisijai sudarius „komisarų elgesio kodeksą“.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-komission hyvän hallintotavan säännöstö on komission yleisösuhteiden laadukkaan hoitamisen mittapuu. komission henkilöstön ammattietiikasta määrätään henkilöstösäännöissä ja niiden täytäntöönpanosäännöissä. poliittisella tasolla euroopan yhteisön perustamissopimuksessa on selkeitä määräyksiä eettisistä normeista, joita komission jäsenten on noudatettava. näistä määrätään käytännönläheisesti komission jäsenten toimintasäännöissä.

리투아니아어

-komisijos „tarnybinės etikos kodeksas“ – aukštos kokybės paslaugų visuomenei lyginamasis standartas. komisijos darbuotojų profesinė etika reglamentuojama tarnybos nuostatuose ir jų įgyvendinimo taisyklėse. kalbant apie politinį lygmenį, eb sutartyje yra aiškios nuostatos dėl etikos standartų, kurių turi laikytis komisijos nariai. jos yra įgyvendinamos komisijai sudarius „komisarų elgesio kodeksą“.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-laaditaan poliisien käyttöön hyvien käytänteiden käsikirja, jossa selitetään yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti poliisien vastuu ja velvollisuudet tietosuojakysymyksissä,

리투아니아어

-pateiktas policijos pajėgoms skirtas geriausios patirties vadovas, kuriame paprastai ir praktiškai būtų išdėstomos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė,

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-laaditaan poliisien käyttöön hyvien käytänteiden käsikirja, jossa selitetään yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti poliisien vastuu ja velvollisuudet tietosuojakysymyksissä,

리투아니아어

-pateiktas policijos pajėgoms skirtas geriausios patirties vadovas, kuriame paprastai ir praktiškai būtų išdėstomos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė,

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-laaditaan poliisien käyttöön hyvien käytänteiden käsikirja, jossa selitetään yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti poliisien vastuu ja velvollisuudet tietosuojakysymyksissä,

리투아니아어

-pateiktas policijos pajėgoms skirtas geriausios patirties vadovas, kuriame paprastai ir praktiškai būtų išdėstomos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė,

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-sellaisen hyviä käytäntöjä sisältävän käsikirjan antaminen poliisivoimille, jossa vahvistetaan yksinkertaisella ja käytännönläheisellä tavalla poliisivoimien tietosuojavastuut ja -velvollisuudet,

리투아니아어

-paruošti policijos pajėgoms skirtą geros veiklos vadovą, kuriame būtų aiškiai pateiktos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-sellaisen hyviä käytäntöjä sisältävän käsikirjan antaminen poliisivoimille, jossa vahvistetaan yksinkertaisella ja käytännönläheisellä tavalla poliisivoimien tietosuojavastuut ja -velvollisuudet,

리투아니아어

-paruošti policijos pajėgoms skirtą geros veiklos vadovą, kuriame būtų aiškiai pateiktos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-sellaisen hyviä käytäntöjä sisältävän käsikirjan antaminen poliisivoimille, jossa vahvistetaan yksinkertaisella ja käytännönläheisellä tavalla poliisivoimien tietosuojavastuut ja -velvollisuudet,

리투아니아어

-paruošti policijos pajėgoms skirtą geros veiklos vadovą, kuriame būtų aiškiai pateiktos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-tätä tulisi tukea käytännönläheisellä rahapolitiikalla, jossa otetaan huomioon koko talous ja siten myös työllisyysvaikutukset. etsk on tähän liittyen jo moneen kertaan vaatinut harkitsemaan vakavasti, mihin toimiin pitäisi ryhtyä, jotta ekp noudattaisi "laajasti ymmärrettyä" vakaustavoitetta, jolla pyritään rahan arvon vakauden lisäksi myös kasvun, täystyöllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden järjestelmien vakauteen. tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua eu:n toimielinten ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja vahvistaisi myös investoijien ja kuluttajien luottamusta.

리투아니아어

-tai turėtų būti stiprinama pragmatiškai orientuota pinigų politika, kuri atsižvelgtų į bendrą ekonomiką bei taip pat į poveikį užimtumui. eesrk šiuo klausimu jau daug kartų ragino pradėti galvoti, kokių priemonių reikia imtis, kad ecb laikytųsi stabilumo tikslo "platesne prasme", į kurį be pinigų vertės stabilumo įeitų ir augimo stabilumas, visiškas užimtumas ir socialinės sanglaudos sistemos. tai taip pat stiprintų investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą. siekiant šio tikslo būtinas nuolatinis dialogas su europos sąjungos institucijomis ir socialiniais partneriais.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

핀란드어

-tätä tulisi tukea käytännönläheisellä rahapolitiikalla, jossa otetaan huomioon koko talous ja siten myös työllisyysvaikutukset. etsk on tähän liittyen jo moneen kertaan vaatinut harkitsemaan vakavasti, mihin toimiin pitäisi ryhtyä, jotta ekp noudattaisi "laajasti ymmärrettyä" vakaustavoitetta, jolla pyritään rahan arvon vakauden lisäksi myös kasvun, täystyöllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden järjestelmien vakauteen. tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua eu:n toimielinten ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja vahvistaisi myös investoijien ja kuluttajien luottamusta.

리투아니아어

-tai turėtų būti stiprinama pragmatiškai orientuota pinigų politika, kuri atsižvelgtų į bendrą ekonomiką bei taip pat į poveikį užimtumui. eesrk šiuo klausimu jau daug kartų ragino pradėti galvoti, kokių priemonių reikia imtis, kad ecb laikytųsi stabilumo tikslo "platesne prasme", į kurį be pinigų vertės stabilumo įeitų ir augimo stabilumas, visiškas užimtumas ir socialinės sanglaudos sistemos. tai taip pat stiprintų investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą. siekiant šio tikslo būtinas nuolatinis dialogas su europos sąjungos institucijomis ir socialiniais partneriais.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

핀란드어

-tätä tulisi tukea käytännönläheisellä rahapolitiikalla, jossa otetaan huomioon koko talous ja siten myös työllisyysvaikutukset. etsk on tähän liittyen jo moneen kertaan vaatinut harkitsemaan vakavasti, mihin toimiin pitäisi ryhtyä, jotta ekp noudattaisi "laajasti ymmärrettyä" vakaustavoitetta, jolla pyritään rahan arvon vakauden lisäksi myös kasvun, täystyöllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden järjestelmien vakauteen. tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua eu:n toimielinten ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja vahvistaisi myös investoijien ja kuluttajien luottamusta.

리투아니아어

-tai turėtų būti stiprinama pragmatiškai orientuota pinigų politika, kuri atsižvelgtų į bendrą ekonomiką bei taip pat į poveikį užimtumui. eesrk šiuo klausimu jau daug kartų ragino pradėti galvoti, kokių priemonių reikia imtis, kad ecb laikytųsi stabilumo tikslo "platesne prasme", į kurį be pinigų vertės stabilumo įeitų ir augimo stabilumas, visiškas užimtumas ir socialinės sanglaudos sistemos. tai taip pat stiprintų investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą. siekiant šio tikslo būtinas nuolatinis dialogas su europos sąjungos institucijomis ir socialiniais partneriais.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

핀란드어

1. pitää uhkia, haasteita ja muutosta käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän kertomukseen perustuvaa pääsihteerin kertomusta erittäin myönteisenä ja tukee voimakkaasti sen taustalla olevaa päättäväistä tahtoa yhdistyneiden kansakuntien johdonmukaiseen ja perusteelliseen uudistamiseen, minkä jälkeen järjestö olisi valmis kohtaamaan uudenlaisen maailman realiteetit ja pystyisi huolehtimaan tehokkaammin, tasapuolisemmin ja vastuullisemmin kollektiivisesta turvallisuudesta 2000-luvulla; pitää erityisen myönteisenä kertomusten realistista otetta, sillä aiemmista uudistusehdotuksista poiketen niissä on otettu visioiden rinnalle riittävästi konkreettisia ja käytännönläheisiä toimia;

리투아니아어

1. pritaria gsp, sekusiam po alka, bei stipriai remia pagrindinį sprendimą siekti nuoseklios ir visapusiškos jungtinių tautų reformos siekiant pritaikyti organizaciją prie dabartinės padėties pasaulyje ir padaryti jos veiklą efektyvesne, teisingesne, atskaitomesne ir atitinkančią ilgalaikę perspektyvą 21-ame amžiuje kuriant kolektyvinį saugumą; ypač pritaria realistiniam ataskaitos ir pranešimo požiūriui, kurie kitaip nei ankstesnės reformos pasiūlymai pakankamai suderina viziją su konkrečiomis ir į praktiką orientuotomis veiksmų priemonėmis;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

1. pitää uhkia, haasteita ja muutosta käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän kertomukseen perustuvaa pääsihteerin kertomusta erittäin myönteisenä ja tukee voimakkaasti sen taustalla olevaa päättäväistä tahtoa yhdistyneiden kansakuntien johdonmukaiseen ja perusteelliseen uudistamiseen, minkä jälkeen järjestö olisi valmis kohtaamaan uudenlaisen maailman realiteetit ja pystyisi huolehtimaan tehokkaammin, tasapuolisemmin ja vastuullisemmin kollektiivisesta turvallisuudesta 2000-luvulla; pitää erityisen myönteisenä kertomusten realistista otetta, sillä aiemmista uudistusehdotuksista poiketen niissä on otettu visioiden rinnalle riittävästi konkreettisia ja käytännönläheisiä toimia;

리투아니아어

1. pritaria gsp, sekusiam po alka, bei stipriai remia pagrindinį sprendimą siekti nuoseklios ir visapusiškos jungtinių tautų reformos siekiant pritaikyti organizaciją prie dabartinės padėties pasaulyje ir padaryti jos veiklą efektyvesne, teisingesne, atskaitomesne ir atitinkančią ilgalaikę perspektyvą 21-ame amžiuje kuriant kolektyvinį saugumą; ypač pritaria realistiniam ataskaitos ir pranešimo požiūriui, kurie kitaip nei ankstesnės reformos pasiūlymai pakankamai suderina viziją su konkrečiomis ir į praktiką orientuotomis veiksmų priemonėmis;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

1. pitää uhkia, haasteita ja muutosta käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän kertomukseen perustuvaa pääsihteerin kertomusta erittäin myönteisenä ja tukee voimakkaasti sen taustalla olevaa päättäväistä tahtoa yhdistyneiden kansakuntien johdonmukaiseen ja perusteelliseen uudistamiseen, minkä jälkeen järjestö olisi valmis kohtaamaan uudenlaisen maailman realiteetit ja pystyisi huolehtimaan tehokkaammin, tasapuolisemmin ja vastuullisemmin kollektiivisesta turvallisuudesta 2000-luvulla; pitää erityisen myönteisenä kertomusten realistista otetta, sillä aiemmista uudistusehdotuksista poiketen niissä on otettu visioiden rinnalle riittävästi konkreettisia ja käytännönläheisiä toimia;

리투아니아어

1. pritaria gsp, sekusiam po alka, bei stipriai remia pagrindinį sprendimą siekti nuoseklios ir visapusiškos jungtinių tautų reformos siekiant pritaikyti organizaciją prie dabartinės padėties pasaulyje ir padaryti jos veiklą efektyvesne, teisingesne, atskaitomesne ir atitinkančią ilgalaikę perspektyvą 21-ame amžiuje kuriant kolektyvinį saugumą; ypač pritaria realistiniam ataskaitos ir pranešimo požiūriui, kurie kitaip nei ankstesnės reformos pasiūlymai pakankamai suderina viziją su konkrečiomis ir į praktiką orientuotomis veiksmų priemonėmis;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

28. koulutuksessa on keskityttävä käytännönläheisiin menettelytapoihin, joiden avulla yhteisön oikeutta voidaan soveltaa oikein. konferenssien ja seminaarien ohella on kehitettävä menettelytapoja, jotka mahdollistavat koulutustulosten laajemman levittämisen. tätä tarkoitusta varten olisi panostettava kouluttajien kouluttamiseen erityisesti siksi, että nämä tulisivat tietoisemmiksi oikeudenkäytön eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja haluaisivat viedä sitä eteenpäin. helppokäyttöisten ja uudelleen käytettävien opetusvälineiden käyttöä on tutkittava. tällaisia ovat erityisesti verkko-opetustyökalut, joiden avulla levitetään tietoa yhteisön oikeudesta ja alan ammattilaisten tarvitsemaa tietoa kansallisista oikeusjärjestelmistä. tämän vuoksi on toivottavaa, että tiivistä yhteistyötä tekisivät toisaalta kansalliset ja yhteisön koulutuslaitokset sekä euroopan oikeusalan koulutusverkosto ja toisaalta eurojust, yksityisoikeudellisia asioita koskeva oikeudellinen verkosto ja rikosoikeutta koskeva oikeudellinen verkosto. lisäksi on tarkoitus edistää näkökantojen vertailua ja kokemusten vaihtoa monialaistamalla koulutusta kansallisia perinteitä kunnioittaen tuomalla yhteen esimerkiksi tuomareita, syyttäjiä, asianajajia ja poliiseja.

리투아니아어

28. kalbant apie metodus, mokymo programose turi būti akcentuojami praktiniai tinkamo priimtų priemonių taikymo aspektai. turi būti taikomi tokie metodai, kurie sudaro sąlygas kuo platesnei mokymo rezultatų sklaidai, taip pat rengiamos konferencijos ir seminarai. Šiuo atžvilgiu dėstytojai turėtų dažniau dalyvauti įvairiuose kursuose, kad galėtų geriau suvokti europinę teisininkų mokymo dimensiją ir būtų pasirengę ją skleisti. reikėtų taikyti tokias mokymo priemones, kurias būtų galima nekart panaudoti ir kurios būtų prieinamos, pavyzdžiui, internete; tai ypač aktualu kalbant apie mokymą, skirtą teisinėms sąjungos priemonėms ir informacijai apie nacionalines teismines sistemas, kuri reikalinga teisės specialistams. Šioje srityje nacionalinės mokymo įstaigos, europinės dimensijos mokymo įstaigos ir etmt turėtų glaudžiai bendradarbiauti su eurojustu, teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose tinklu ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose tinklu. be to, daugiadisciplinio metodo taikymas mokymo programose, nepažeidžiant nacionalinių tradicijų, sudarytų sąlygas teisėjams, prokurorams, advokatams ar policijos pareigūnams keistis nuomonėmis ir patirtimi.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

3.1.1 edellytyksenä rinnakkaiselon järjestelyille ovat riittävä tieteellinen perusta eri muuntogeenisten kasvilajikkeiden (ja mahdollisesti mikro-organismien ja eläinten) alueellisen ja ajallisen levittäytymisen ja luonnonkasvien kanssa tapahtuvan risteytymisen arvioinnille sekä luotettavat käytännönläheiset kokemukset ja arviot mahdollisista leviämisteistä tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja jalostuksen yhteydessä.

리투아니아어

3.1.1 siekiant veiksmingai sureguliuoti koegzistenciją, būtinas tvirtas mokslinis pagrindas, kad būtų galima įvertinti įvairių augalų rūšių gmo išplitimo greitį ir mastą bei kryžminimąsi (o kai kuriais atvejais — mikroorganizmų ir gyvūnų išplitimą). labai svarbi yra ir patikima praktinė patirtis ir galimų pernešimo būdų vertinimas gaminant, saugant, vežant ir perdirbant.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

3.1.1 edellytyksenä rinnakkaiselon järjestelyille ovat riittävä tieteellinen perusta eri muuntogeenisten kasvilajikkeiden (ja mahdollisesti mikro-organismien ja eläinten) alueellisen ja ajallisen levittäytymisen ja luonnonkasvien kanssa tapahtuvan risteytymisen arvioinnille sekä luotettavat käytännönläheiset kokemukset ja arviot mahdollisista leviämisteistä tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja jalostuksen yhteydessä.

리투아니아어

3.1.1 siekiant veiksmingai sureguliuoti koegzistenciją, būtinas tvirtas mokslinis pagrindas, kad būtų galima įvertinti įvairių augalų rūšių gmo išplitimo greitį ir mastą bei kryžminimąsi (o kai kuriais atvejais — mikroorganizmų ir gyvūnų išplitimą). labai svarbi yra ir patikima praktinė patirtis ir galimų pernešimo būdų vertinimas gaminant, saugant, vežant ir perdirbant.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

3.1.1 edellytyksenä rinnakkaiselon järjestelyille ovat riittävä tieteellinen perusta eri muuntogeenisten kasvilajikkeiden (ja mahdollisesti mikro-organismien ja eläinten) alueellisen ja ajallisen levittäytymisen ja luonnonkasvien kanssa tapahtuvan risteytymisen arvioinnille sekä luotettavat käytännönläheiset kokemukset ja arviot mahdollisista leviämisteistä tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja jalostuksen yhteydessä.

리투아니아어

3.1.1 siekiant veiksmingai sureguliuoti koegzistenciją, būtinas tvirtas mokslinis pagrindas, kad būtų galima įvertinti įvairių augalų rūšių gmo išplitimo greitį ir mastą bei kryžminimąsi (o kai kuriais atvejais — mikroorganizmų ir gyvūnų išplitimą). labai svarbi yra ir patikima praktinė patirtis ir galimų pernešimo būdų vertinimas gaminant, saugant, vežant ir perdirbant.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

3.3.3 komissio on sisällyttänyt nämä tavoitteet osittain euroopan laajuisia verkkoja koskeviin tarkistettuihin suuntaviivoihin. olisi pystyttävä edistämään tavoitteiden toimeenpanoa ymmärrettävästi ja toteuttamaan se yhteisesti ja rajanylittävästi. etsk:lla on hyvät mahdollisuudet osallistua tähän erityisten ja käytännönläheisten toimien avulla.

리투아니아어

3.3.3 iš dalies šiuos tikslus komisija išdėstė savo redaguotose ten gairėse. tačiau yra menas tai įgyvendinti praktiškai, ilgam laikotarpiui ir dar tarptautiniu mastu. eesrk turi gerų galimybių prisidėti specifiniais ir praktikai svarbiais veiksmais, įgyvendinant numatytus tikslus.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인