구글 검색

검색어: (한국어 - 리투아니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

한국어

리투아니아어

정보

한국어

내 마 음 이 산 란 하 며 내 심 장 이 렸 나 이

리투아니아어

Kai mano širdis buvo apkartus ir inkstus varstė diegliai,

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

저 희 가 이 말 을 듣 고 마 음 에 려 저 를 향 하 여 이 를 갈 거

리투아니아어

Tie žodžiai jiems draskė širdį, ir jie griežė ant jo dantimis.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

그 성 읍 장 로 들 을 잡 고 들 가 시 와 레 로 숙 곳 사 람 들 을 징 벌 하

리투아니아어

Jis Sukoto miesto vyresniuosius nuplakė dykumos erškėčiais ir taip pamokė juos.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

개 들 이 나 를 에 워 쌌 으 며 악 한 무 리 가 나 를 둘 러 내 수 족 을 렀 나 이

리투아니아어

Apspito mane šunys, nedorėlių gauja aplink mane. Jie pervėrė mano rankas ir kojas.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

칼 에 죽 은 자 가 주 려 죽 은 자 보 다 나 음 은 토 지 소 산 이 끊 어 지 므 로 이 들 이 림 같 이 점 점 쇠 약 하 여 감 이 로

리투아니아어

Laimingesni kritę kovoje negu mirę badu, nes jų kūnas seko pamažu ir, netekę maisto, jie mirė.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

그 리 하 였 으 면 말 대 신 에 레 가 나 고 보 리 대 신 에 잡 풀 이 나 는 것 이 마 땅 하 니 라 하 고 욥 의 말 이 그 치 니

리투아니아어

tai kviečių vietoje tegul auga erškėčiai, o miežių vietoje­piktžolės”. Taip Jobas baigė savo kalbą.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

내 가 저 희 를 무 러 파 하 였 더 니 저 희 가 내 발 아 래 엎 드 러 지 고 능 히 일 어 나 지 못 하 였 나 이

리투아니아어

Aš naikinau juos ir sužeidžiau, kad jie nebegalėjo atsikelti; jie krito man po kojomis.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

돈 을 사 랑 함 이 일 만 악 의 뿌 리 가 되 나 니 이 것 을 사 모 하 는 자 들 이 미 혹 을 받 아 믿 음 에 서 떠 나 많 은 근 심 으 로 써 자 기 를 렀 도

리투아니아어

Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

나 무 는 각 각 그 열 매 로 아 나 니 가 시 나 무 에 서 무 화 과 를, 또 는 레 에 서 포 도 를 따 지 못 하 느 니

리투아니아어

Kiekvienas medis pažįstamas iš jo vaisių. Nuo erškėčių niekas nerenka figų, o nuo gervuogių krūmo neskina vynuogių.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

무 리 가 갈 대 아 인 의 땅 에 서 죽 임 을 당 하 여 엎 드 러 질 것 이 요 그 거 리 에 서 림 을 당 한 자 가 엎 드 러 지 리 라 하 시 도

리투아니아어

Žuvusieji ir sunkiai sužeisti chaldėjų krašte gulės gatvėse.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

오 직 너 는 자 기 무 덤 에 서 내 어 쫓 겼 으 니 가 증 한 나 무 가 지 같 고 칼 에 려 돌 구 덩 이 에 빠 진 주 검 에 둘 러 싸 였 으 니 밟 힌 시 체 와 같 도

리투아니아어

Tu gi išmestas iš karsto kaip bjauri šaka. Esi apdengtas kardu nužudytųjų kūnais, guli duobėje tarp akmenų, kojomis mindomas.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

그 나 아 나 의 아 들 시 드 기 야 는 철 로 뿔 들 을 만 들 어 가 지 고 말 하 되 여 호 와 의 말 씀 이 왕 이 이 것 들 로 아 람 사 람 을 러 진 멸 하 리 라 하 셨 다 하

리투아니아어

Kenaanos sūnus Sedekijas pasidarė geležinius ragus ir sakė: “Taip sako Viešpats: ‘Jais badysi sirus, kol juos pribaigsi’ ”.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

하 나 님 의 말 씀 은 살 았 고 운 동 력 이 있 어 좌 우 에 날 선 어 떤 검 보 다 도 예 리 하 여 혼 과 영 과 및 관 절 과 골 수 를 러 쪼 개 기 까 지 하 며 또 마 음 의 생 각 과 뜻 을 감 찰 하 나

리투아니아어

Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

그 들 의 가 장 선 한 자 라 도 가 시 같 고 가 장 정 직 한 자 라 도 레 울 타 리 보 다 더 하 도 다 그 들 의 파 숫 군 들 의 날 곧 그 들 의 형 벌 의 날 이 임 하 였 으 니 이 제 는 그 들 이 요 란 하 리 로

리투아니아어

Jų geriausias yra kaip usnis, o doriausias kaip erškėčių tvora. Sąmyšio diena artėja, pranašų žodžiai pildosi.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

보 라 저 희 가 멸 망 을 피 하 여 갈 지 라 도 애 굽 은 저 희 를 모 으 고 놉 은 저 희 를 장 사 하 리 니 저 희 의 은 보 물 은 레 가 덮 을 것 이 요 저 희 의 장 막 안 에 는 가 시 덩 굴 이 퍼 지 리

리투아니아어

Kas išliks po sunaikinimo, išeis į Egiptą, Nofe jie bus palaidoti. Jų sidabras apaugs piktžolėmis, ir jų palapinėse augs erškėčiai.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

이 스 라 엘 의 죄 된 아 웬 의 산 당 은 패 괴 되 어 가 시 와 레 가 그 단 위 에 날 것 이 니 그 때 에 저 희 가 산 더 러 우 리 를 가 리 우 라 할 것 이 요 작 은 산 더 러 우 리 위 에 무 너 지 라 하 리

리투아니아어

Aveno aukštumos­Izraelio nuodėmė­bus sunaikintos. Erškėčiai ir usnys augs ant jų aukurų. Jie sakys kalnams ir kalvoms: “Griūkite ant mūsų ir apdenkite mus!”

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

그 가 림 은 우 리 의 허 물 을 인 함 이 요 그 가 상 함 은 우 리 의 죄 악 을 인 함 이 라 그 가 징 계 를 받 음 으 로 우 리 가 평 화 를 누 리 고 그 가 채 찍 에 맞 음 으 로 우 리 가 나 음 을 입 었 도

리투아니아어

Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

만 나 는 자 는 창 에 리 겠 고 잡 히 는 자 는 칼 에 엎 드 러 지 겠 고 그 들 의 어 린 아 이 들 은 그 목 전 에 메 어 침 을 입 겠 고 그 집 은 노 략 을 당 하 겠 고 그 아 내 는 욕 을 당 하 리

리투아니아어

Ką suras, perdurs, ką sugaus, nužudys.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

그 것 으 로 남 비 에 나 솥 에 나 큰 솥 에 나 가 마 에 러 넣 어 서 갈 고 리 에 걸 려 나 오 는 것 은 제 사 장 이 자 기 것 으 로 취 하 되 실 로 에 서 무 릇 그 곳 에 온 이 스 라 엘 사 람 에 게 이 같 이 할 뿐 아 니

리투아니아어

ir smeigdavo ją į katilą, puodą ar keptuvę. Visa, ką ištraukdavo šake, pasiimdavo Elio sūnūs. Taip jie darė visiems izraelitams, aukojantiems Šilojuje.

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

한국어

아 브 넬 이 헤 브 론 으 로 돌 아 오 매 요 압 이 더 불 어 종 용 히 말 하 려 는 듯 이 저 를 데 리 고 성 문 으 로 들 어 가 서 거 기 서 배 를 러 죽 이 니 이 는 자 기 의 동 생 아 사 헬 의 피 를 인 함 이 더

리투아니아어

Abnerui sugrįžus į Hebroną, Joabas pasivedė jį nuošaliai į tarpuvartę, tarsi norėdamas slaptai pasikalbėti, ir keršydamas už savo brolio Asaelio kraują dūrė jam į pilvą taip, kad jis mirė,

마지막 업데이트: 2012-05-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인