구글 검색

검색어: kétségbeeséssel (헝가리어 - 이탈리아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

헝가리어

이탈리아어

정보

헝가리어

Szívében kétségbeeséssel és haraggal önmaga, Kiti, és mindenki iránt, lépett ki a fogadóból és sietett hozzá.

이탈리아어

Con la disperazione nell’animo e con un senso di rancore verso tutti, verso se stesso, verso di lei, uscì dall’albergo e si diresse verso casa Šcerbackij.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

S itt egyszerre az utadba akad a szerelem, s véged van, véged van, - mondotta Arkágyevics Sztepán szomorú kétségbeeséssel.

이탈리아어

E qui a un tratto ti capita l’amore e sei perduto, sei perduto! — esclamò con sommessa disperazione Stepan Arkad’ic.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Gondolj makacs és heves természetére, a kétségbeeséssel párosult szertelenségre; vigasztald, csillapítsd, mentsd meg! Szeresd!

이탈리아어

Rammentati com'è impetuoso di carattere, considera le conseguenze che può avere la disperazione: salvalo, amalo; digli che lo ami e che vuoi esser sua.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Kétségbeesés érzés

이탈리아어

Sensazione di disperazione

마지막 업데이트: 2014-12-09
사용 빈도: 4
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

헝가리어

1659. szeptember 30-a: Engem, a szegény, nyomorult Robinson Crusoe-t, miután hajótörést szenvedtem, a háborgó tenger kivetett e szerencsétlen szigetre, melyet a Kétségbeesés Szigetének neveztem el.

이탈리아어

30 settembre 1659. Io povero miserabile Robinson Crusoe naufragato, durante una spaventosa burrasca, dall’impeto delle onde fui gettato a terra in una orribile e sfortunata isola che chiamai l’Isola della disperazione.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A csillag mégis fényesebb, egészen elnyomja a szemek ragyogását. És milyen sokat mond az a sötét kétségbeesés, amely a szemekből árad...

이탈리아어

Che cosa volevate dire dando loro una espressione così profonda e così solenne?

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A két leány, akit azon az éjszakán, a vizes kövön kuporogva, az alacsony konyhaablakon át olyan érdeklődéssel vegyes kétségbeeséssel figyeltem: közeli rokonom. És éppen olyan közeli rokonom ez a szép, magas fiatalember is, aki a haláltól mentett meg, amikor ott talált a küszöbön. Milyen csodálatos ajándék egy ilyen elhagyatott, nyomorult teremtésnek, mint amilyen én vagyok!

이탈리아어

Quelle due ragazze che avevo guardate con un sentimento amaro d'interesse e di disperazione, attraverso la stretta finestra di Marsh-End, erano mie parenti; quel giovane alto, che mi aveva raccolta morente sulla soglia della casa, mi era unito dal sangue.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A név hallatára Mr. Rochester összeszorította a fogát, s egész teste görcsösen megvonaglott; hozzásimulva éreztem a rajta átfutó düh - vagy kétségbeesés - hullámait.

이탈리아어

Nel sentir pronunziare questo nome, il signor Rochester strinse i denti e fu preso da un tremito nervoso; essendogli accanto sentii il sussulto spasmodico di rabbia e di disperazione che lo agitava.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A szégyen és a kétségbeesés könnyei elfojtották a hangját.

이탈리아어

Lacrime di vergogna e di disperazione soffocarono la sua voce.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A tenger tajtékzott. Még mindig csendes kétségbeesésben ültem a földön, de végre arra a következtetésre jutottam, hogy az orkán és a zápor a földrengés végét hirdetik, és talán visszatérhetek a barlangomhoz.

이탈리아어

Il mare si coperse tutt’ad un tratto di spuma; i suoi cavalloni s’internavano nella spiaggia; gli alberi, atterrati dalle radici; sopravvenne una tremenda burrasca, che per altro, durata all’incirca tre ore, cominciò a mitigarsi; laonde dopo altre due ore tutto era tornato in calma, dando luogo soltanto ad una dirottissima pioggia. In tutto questo tempo me ne rimasi seduto su l’erba sempre atterrito e costernato al maggior segno; quando in un subito mi occorse alla mente che que’ venti e questa pioggia essendo stati la conseguenza del tremuoto, non era congettura improbabile il dedurne la cessazione del tremuoto stesso e la ragionevolezza quindi dell’avventurarmi a tornarmene un’altra volta nella mia grotta.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Akármennyire elragadta is a kétségbeesés, alapjában sokkal gyöngédebben szeretett, semhogy képes lett volna zsarnokoskodni fölöttem. Fele vagyonát boldogan odaadta volna, s egy csókot sem kért volna cserébe, ha nyugodt lehet, hogy nem bolyongok egyedül a világban.

이탈리아어

Mi voleva tanto bene che mi avrebbe dato la metà del suo patrimonio, senza chiedermi in compenso un bacio, piuttosto che vedermi spersa per il mondo, senza amici.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Anna pedig, eszébe jutván azok a szavak, a melyek számára a diadalt megszerezték, és pedig: "közel vagyok a legrettenetesebb kétségbeeséshez és félek magamtól", belátta, hogy ez nagyon veszedelmes fegyver, a melyet aligha lehetséges másodszor is alkalmaznia.

이탈리아어

E lei, ricordando le parole che le avevano dato la vittoria, e precisamente “io son vicina a un’orribile sciagura e ho paura di me stessa”, capì che quest’arma era pericolosa e che non si sarebbe potuto adoperarla una seconda volta.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

헝가리어

Az egyetlen, a mit, bár szakadatlanúl küzdött evvel az érzéssel, nem tudott a szívéből kitépni, az a szinte kétségbeesésig fokozódó sajnálkozás volt azon, hogy őt örökre elvesztette.

이탈리아어

L’unica cosa che non poteva strappare dal proprio cuore, malgrado lottasse senza tregua con quel sentimento, era il rimpianto, che giungeva fino alla disperazione, di averla perduta per sempre.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Azt a kétségbeesést, a melyet az egyik lovas bukása alkalmával nem volt képes elpalástolni.

이탈리아어

— Quella disperazione che non avete saputo nascondere per la caduta di uno dei cavalieri.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Azt hitte, hogy Vronszkij megszűnt őt szeretni, úgy érezte, hogy közel jár a kétségbeeséshez, s ennek következtében rendkívül nagy izgatottság vett rajta erőt.

이탈리아어

Pensava ch’egli si fosse disincantato di lei, si sentiva vicina alla disperazione, ma gliene veniva una particolare forma di eccitamento.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Aztán fölébredtem. Kijózanodva láttam, hogy hol vagyok, és fölültem függönytelen ágyamon, egész testemben remegve és reszketve, és csak a néma, sötét éjszaka volt tanúja kétségbeesésemnek, szenvedélyes kifakadásomnak.

이탈리아어

Poi mi destavo, mi rammentavo la mia situazione e tremante e afflitta mi sedevo sul misero letto. La notte tranquilla e cupa era testimone della mia disperazione e udivo i singhiozzi della passione.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

De a mazúrka kezdete előtt, mikor már kezdték a székeket félretologatni és néhány pár a kis termekből átszállingózott a nagyba, Kitit réműlet és kétségbeesés fogta el.

이탈리아어

Ma, prima che cominciasse la mazurca, quando già si allontanavano le sedie e alcune coppie s’erano mosse dai salotti verso la sala grande, Kitty fu presa da un attimo di disperazione e di sgomento.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

De csak egy pillanatig. Minthogy nem voltam őrült, a rendkívüli és határtalan kétségbeesés válsága, amelyből a megsemmisülés vágya és terve sarjadt, egy másodperc alatt elmúlt.

이탈리아어

"Volevo uccidermi, ma quel desiderio fu di breve durata, perché non ero pazzo, e quella crisi di dolore infinito, che aveva generato il desiderio e il disegno del suicidio, era svanita in un secondo.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

헝가리어

De látva, hogy Kiti arcza csak a meglepetés és a kétségbeesés kifejezésével felelt a mosolyára, elfordult tőle, s vídám beszédbe eredt a másik hölgygyel.

이탈리아어

Ma, visto che il viso di Kitty rispondeva al suo sorriso con disperata sorpresa, si allontanò da lei e si mise a parlare allegramente con l’altra signora.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

De mindamellett, hogy olyan volt, mint egy pillangó, mely csak az imént szállt rá egy fűszálra, s már-már készen áll, hogy csillogó szárnyait kitárva megint tovalibbenjen, szörnyű kétségbeesés mardosta a szívét.

이탈리아어

Ma a dispetto di questa sua parvenza di farfalla attaccata appena a un filo d’erba e pronta a volar via aprendo le ali iridate, un’angoscia paurosa le stringeva il cuore.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인