검색어: szabadulásukat (헝가리어 - 이탈리아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

헝가리어

이탈리아어

정보

헝가리어

a spanyol nyílt és őszinte válaszából kiderült, hogy a helyzetük nagyon elkeserítő, és ezért szerinte még a gondolattól is elborzadnának, hogy ártsanak olyasvalakinek, aki előmozdította a szabadulásukat.

이탈리아어

— la loro condizione è sì miserabile, e la sentono tanto, mi rispos’egli col massimo candore e con tutta ingenuità, che inorridirebbero, credo io, all’idea di pagar d’ingratitudine un uomo adoperatosi per la loro salvezza.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

24 ország szakértőinek megítélése alapján a börtönből való szabadulást megelőző konzultáció a túladagolás kockázatáról és megelőzéséről jelenleg hat országban nem biztosított, tíz országban csak a börtönben lévő problémás kábítószerhasználók kis része számára biztosított, további hat országban pedig kevesebb mint felük jut hozzá.

이탈리아어

secondo le valutazioni di esperti di 24 paesi, la consulenza precedente il rilascio dal carcere sul rischio di overdose e la prevenzione non vengono attualmente fornite in sei paesi europei, ma vengono fornite soltanto a pochi tossicodipendenti problematici in carcere in dieci paesi e a meno della metà di loro in altri sei paesi.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

@dima_khatib: folyamatosan olvasom a @redrazan szabadulásáról szóló híreket, de nincs igazi forrásunk.

이탈리아어

@dima_khatib: continuo a leggere notizie sul rilascio di @redrazan, ma non trovo una vera fonte.

마지막 업데이트: 2016-02-24
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a 43. cikk (6) bekezdésében említett nem teljesítés vagy késedelmes teljesítés esetének kivételével a biztosíték visszaadására vagy a készfizető kezes szabadulására a főtitkárhelyettes intézkedése nyomán kerül sor az adott szerződés vagy az adott kezesség feltételeinek megfelelően..

이탈리아어

le cauzioni sono restituite o le fideiussioni sostitutive di cui all'articolo 43 sono liberate dal segretario generale aggiunto secondo le modalità stabilite dalle pertinenti disposizioni del contratto o della garanzia, salvo nei casi di mancata esecuzione o di ritardo nell'esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 6.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a börtönből való szabadulás utáni túladagolásos halálesetek megelőzése

이탈리아어

riduzione dei decessi dovuti a overdose dopo il carcere

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a börtönkörnyezet szintén több figyelmet kapott a kábítószer iránti kereslet csökkentése címszó alatt; ennek keretében arra szólítják fel a tagállamokat, hogy a börtönben lévő kábítószerhasználók számára biztosítsanak a börtönön kívül hozzáférhető szolgáltatásokkal azonos minőségű szolgáltatásokat, vezessék be a börtönből való szabadulás utáni utógondozást, továbbá javítsák a kábítószerproblémák megfigyelését és a kábítószerrel kapcsolatos szolgáltatásokat ebben a környezetben.

이탈리아어

la riduzione della deviazione e del traffico dei precursori della droga all’interno dell’europa e attraverso di essa è oggetto di sette azioni diverse, con un centro operativo ben funzionante.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a börtönökben zajló beavatkozások, amelyek a visszaesésre és az újbóli elkövetővé válásra hatnak ki, összekapcsolhatják a fogva tartottakat a közösségi lakhatási és szociális támogató szolgálatokkal, előkészítve ezzel a szabadulásukat (egészségügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóság, 2008a).

이탈리아어

stando ai dati, queste misure sono disponibili in tutti i paesi tranne la turchia e, sebbene vi siano differenze sostanziali nella varietà e nel livello dell’erogazione dei servizi (cfr. i capitoli 6 e 7), la tendenza generale europea conferma la crescita e il rafforzamento dei dispositivi di riduzione dei danni.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a fogvatartottak rossz egészségi állapota az általában vett közegészségre is kihathat, amikor a kábítószer-használók szabadulásuk után újból felveszik a kapcsolatot családjukkal és a közösség más tagjaival.

이탈리아어

le scarse condizioni di salute dei detenuti possono avere ripercussioni sulla salute pubblica in generale, una volta che i tossicodipendenti lasciano il carcere e riallacciano i contatti con la famiglia e con la comunità.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a free razan facebook oldalon támogatói egy közleményükben a blogger szabadon engedéséről tájékoztattak, idézve razan zaitouneh szíriai ügyvédet és emberi jogi aktivistát. ez a bejegyzés ugyanakkor arra még nem tért ki, mikor várható ghazzawi szabadulása.

이탈리아어

sulla pagina facebook "free razan", qualche ora fa era comparso l'annuncio dell'imminente liberazione di ghazzawi, citando le parole dell'avvocatessa e attivista per i diritti umani razan zaitouneh.

마지막 업데이트: 2016-02-24
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

헝가리어

a helyettesítő kezelés esetében különösen fontos a±gondozás folyamatossága, tekintettel a szabadulás utáni túladagolás magas arányaira (emcdda, 2009a), de azért is, mert ezzel csökkenthető a tiltott kábítószerhasználat finanszírozása érdekében elkövetett bűncselekmények kockázata.

이탈리아어

la continuità della terapia sostitutiva è particolarmente importante, dati gli elevati tassi di decesso per overdose a seguito del rilascio (oedt, 2009a) e anche al fine di ridurre il rischio di crimini commessi per reperire il denaro per il consumo di stupefacenti.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a kábítószer okozta halálesetek és a börtönből való szabadulás, illetve a kezelés befejezése között megfigyelt kapcsolat ellenére csak kevés országban vannak szisztematikus ráfordítások annak érdekében, hogy a fogva tartottakat vagy a kezelt klienseket felvilágosítsák a túladagolás kockázatáról.

이탈리아어

la divulgazione mirata di informazioni sui rischi e la gestione delle overdosi attraverso opuscoli, brochure e poster è una prassi comune in quasi tutti i paesi.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a két alkalom közül az utóbbi majdnem végzetes lett a számomra, mert a tenger, mely most megint a part felé sodort, olyan erővel csapott neki egy szikladarabnak, hogy szinte eszméletemet vesztettem, és így esélyem sem maradt, hogy szabadulásomért küzdjek.

이탈리아어

l’ondata che ritornò ad assalirmi, mi tuffò di botto entro la sua massa per un’altezza di venti o trenta piedi, sì che per lungo tratto mi sentii trasportato violentemente e con grande velocità verso la spiaggia. dal canto mio mi aiutai tenendo il fiato per venire a galla, e per avanzarmi sempre di più al nuoto.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a közvetlenül a szabadulást követő időszakban a várható ráták a nők körében több mint tízszeresre, a férfiaknál több mint nyolcszorosra emelkedtek.

이탈리아어

tuttavia, il rischio era 4 volte maggiore tra i tossicodipendenti in trattamento rispetto alla popolazione generale, mentre nei soggetti che avevano interrotto la terapia esso risultava 20 volte più elevato.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a munka a szegénységtől való szabadulás egyik legjobb módja.

이탈리아어

soprattutto l’occupazione ne è una chiara dimostrazione.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a nemzetközi vizsgálatok is megerősítik, hogy közvetlenül a börtönből való szabadulást követő időszakban magasabb az akaratlan kábítószertúladagolás kockázata (pl. farrell és marsden, 2008).

이탈리아어

gli studi internazionali confermano questo rischio elevato di morte dovuto a overdose accidentale nel periodo immediatamente successivo al rilascio dal carcere (ad esempio farrell e marsden, 2008).

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a rossz egy szörnyű, lakatlan szigetre vagyok számkivetve, a szabadulás minden reménye nélkül.

이탈리아어

beni. io sono abbandonato sopra un’isola orribile e deserta, senza veruna speranza di liberazione.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a szabadulást követő évben a kábítószer okozta halálozási arány 5,2 eset/1000 férfi és 5,9 eset/1000 nő volt.

이탈리아어

il rischio di morte nella coorte era in media 10 volte più alto rispetto alla popolazione generale.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

a tévedés következményei csakhamar elviselhetetlen súllyal nehezednek magára; mindenáron szabadulni igyekszik. szabadulása érdekében szokatlan, de nem bűnös vagy törvénytelen eszközökhöz folyamodik. minden hiába, nyomorúságosan érzi magát; még fiatal, és élete máris teljesen reménytelen. fényes délben napfogyatkozás van, s úgy érzi, ez most már így is marad napnyugtáig.

이탈리아어

"per ottenere un sollievo, avete ricorso a misure, che non si usano sempre, ma che non sono né colpevoli, né illegali; eppure continuate ad essere infelice, perché la speranza vi ha abbandonato al principio della vita; a mezzogiorno il vostro sole si è oscurato in conseguenza di una eclissi che deve durare fino al suo tramonto;

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

헝가리어

a who-europe emiatt ajánlásokat adott ki a túladagolás megelőzéséről a börtönökben és a±szabadulás utáni gondozás folyamatosságának javításáról (who, 2010).

이탈리아어

questi interventi riguardano fattori personali, situazionali ežlegati al consumo di stupefacenti.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

az alábbi rövidfilm szabadulása után mutatja nazar ahari-t, aki elmondja, úgy döntött mindenáron iránban marad. azt mondja úgy érzi tevékenységének itt lehet a legnagyobb hatása.

이탈리아어

in questo breve filmato, che ritrae nazar ahari dopo il rilascio seguito al primo arresto, la donna dice che resterà in iran ad ogni costo poiché - afferma - è proprio nel suo paese che la sua attività riveste grande importanza e significato.

마지막 업데이트: 2016-02-24
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인